På besøk for å vurdere Sørøst som universitet

Publisert - Sist oppdatert

Høgskolen i Sørøst-Norge har kommet et skritt nærmere å bli universitet. Komitéen som skal vurdere om høgskolen er god nok til å bli universitet er på besøk torsdag og fredag.

Horten (Khrono): Det er en spent stemning i gangene på Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN) campus i Vestfold. Bygningene som ligger litt sånn midt i mellom Horten, Tønsberg og Åsgårdstrand har besøk av komitéen som skal vurdere om høgskolen skal bli Norges neste universitet.

Professor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet leder den sakkyndige komitéen som skal vurdere om HSN tilfredsstiller kravene og kan bytte navn til Universitetet i Sørøst-Norge.

24. august besøker han og resten av komitéen først HSNs campus i Vestfold og dagen etter campus Porsgrunn. 

HSN er den første av de to høgskolene som har søkt om å få bli universitet som får besøk av sakkyndig komité.

Les også: HSNs universitetssøknad

Spent komité møter høgskolen

Jens Oddershede forteller til Khrono at komitéen har gledet seg til å besøke HSN både i Vestfold og Porsgrunn.

HSN har levert en god søknad, men det er flott å få se fasilitetene selv, samt ikke minst få møte både ansatte og studenter og få stilt de ulike spørsmål vi har, sier Oddershede.

Khrono er med på komitéens omvisning på høgskolen og inn i forskningsparken som ligger vegg i vegg med undervisningsbyggene.

Spent rektor

Både rektor Petter Aasen og prorektor Kristian Bogen er på plass. På morgenen har rektoratet sittet i panel for komitéen, deretter har både studenter og ansatte vært inne for å snakke med komitéen.

— Vi har jobbet med kvalitetsutviklingen for høgskolen i mange år. Dette besøket er enda en etappe på den veien, sier Aasen.

Han er opptatt av at komitéen skal få jobbe mest mulig i fred, og forteller om mange spente ansatte som er nysgjerrige på prosessen.

— Vi skal svare etter beste evne på alle spørsmål vi får, og så gleder vi oss til å se rapporten som vi får til gjennomsyn før den sendes NOKUT til endelig vurdering, legger Aasen til.

Han og Bogen forteller at de har fått mange gode spørsmål fra komitéen. Rektoratet skal også inn på teppet igjen som siste punkt for komitéen fredag ettermiddag.

Samarbeider med HiOA-komitéen

— Hva er det dere ser etter når dere er på besøk her?

— Våre helt sentrale spørsmål er om høgskolen har en stabil utdanning og utvikling, og ikke minst at de har forskning av høy internasjonal kvalitet. Vi har fått mange svar gjennom søknaden, men vi har endel tilleggspørsmål som vi får stilt nå som vi er på besøk, forklarer Oddershede.

— Samarbeider du med din kollega Staffan Edén som leder komiteen som skal evaluere Høgskolen i Oslo og Akershus?

— Ja det gjør jeg. Vi har hatt kontakt, og er enige om at vi på den ene siden skal kjøre parallelle prosesser, men vi er opptatt av at begge høgskolene blir evaluert mest mulig likt, og det skal vi samarbeide om, sier Oddershede.

Komitéen fikk på sin omvisning se mange av de avanserte laboratoriene HSN har i forskningsparken. Dette er laboratorier innen mikro- og sensorteknologi blant annet, og områder der studenter og ansatte jobber tett sammen både med prosjekter som er nært knyttet til samarbeid med næringslivet, men også grunnforskningsprosjekter.

— Betyr mye for rekruttering

— Hva vil bli bedre for dere om dere blir universitet?

Det er omvisningsleder og labsjef Ole Henrik Gusland som får spørsmålet.

— Først og fremst tenker jeg at det betyr mye for vår rekruttering. Blir vi universitet vil vi trekke til oss enda flere flinke folk. Og får vi flere flinke folk vil forskningen vi kan levere blir enda bedre, sier Gusland.

Han legger til at det åpenbart også vil være positivt med tanke på utvidet samarbeid med næringsliv og internasjonale forskningsmiljøer ved andre universiteter. Han legger til at de allerede har mye samarbeid både opp mot universiteter i Europa og USA.

HiOA får besøk i september

Høgskolen i Oslo og Akershus får sin sakkyndige komité, ledet av professor Staffan Edén, som er viserektor ved Gøteborgs universitet, 14. og 15. september.

I tillegg har hver av de sakkyndige komitéene fire faggrupper under seg, som skal vurdere om høgskolene når kravet om høy internasjonal kvalitet på fire fagområder.

Se også: HiOAs søknad

Begge høgskoler sendte inn sine søknader i månedsskiftet februar/mars i år.

Mens HSN har hatt universitetsnavnet på plass helt siden fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark 1. januar 2016, sliter Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt med å finne navn. Etter en omfattende navneprosess gjenstår fire navn; Profesjonsuniversitetet, OsloMet, Nova og Aker. Rektor Curt Rice ønsker seg navnet OsloMet, men styret har ennå ikke vedtatt noe navneforslag.

Har supplert søknaden

Rektor Petter Aasen sa nylig til Khrono at de har supplert universitetssøknaden med data og informasjon i tråd med NOKUTs nye veileder for institusjonsakkreditering. Gjennom sommeren leverte HSN informasjon som den sakkyndige komitéen og de fire undergruppene bestilte, og siste leveranse gikk så sent som midten av august.

HSN er en ny institusjon og det gir av og til noen utfordringer på datasiden når det gjelder tidsserier, men disse er løst i dialog med NOKUT. Det er vårt inntrykk at NOKUT og komiteen tar høyde for at det er en ny høyere utdanningsinstitusjon som søker institusjonsakkreditering, sa Aasen.

Frykt for ulik behandling

De to sakkyndige komitéene jobber hver for seg med å vurdere hver sin universitetssøknad. Det har fått professor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo og Akershus til å  uttrykke bekymring for at de dermed vil få ulik behandling.

— De nåværende kriterier for å få tittelen universitet gir større rom for skjønn enn de tidligere gjorde. Det åpner for at komitéenes sammensetning og medlemmenes personlige meninger kan slå ut i ulik praksis. Jeg håper at de to komitéene holder kontakt med hverandre og vurderer like forhold likt, for det vil være grunn til en viss uro hvis det føres to helt separate prosesser, sa Stjernø til Khrono nylig.

Les også: Frykter ulik behandling av universitetssøknader

NOKUT har avvist denne bekymringen, og det gjør altså også komitéleder Jens Oddershede under dagens besøk på HSNs campus i Vestfold.

— Vi kommer til å se vurderingene fra de sakkyndige komitéene opp mot hverandre og sørge for likebehandling. Vi skal se til at de to høgskolene får lik behandling og blir likt vurdert ut ifra kriteriene for å bli akkreditert som universitet. Dette gjør vi selvsagt i samråd med de to sakkyndige komitéene, sa seksjonssjef for akkreditering i NOKUT, Helén Sophie Haugen til Khrono nylig.

Haugen sa videre at det er lagt opp til samordning av de to komitéenes vurderinger, blant annet ved hjelp av møtepunkter både mellom komitéene og NOKUTs saksbehandlere.

NOKUT vil sikre at det blir nok dialog slik at søknadene får en likeverdig behandling, sier hun.

Fakta

Disse vurderer HSNs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge:

 • Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (leder)
 • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborgs universitet
 • Professor Aud Obstfelder, NTNU
 • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon)
 • Masterstudent Madeleine Sjøbrend, NMBU

I tillegg er det opprettet fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HSN har presentert i søknaden. Dette er områder der HSN må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene er:

 • Prosess, energi og automatiseringsteknikk, her er det professor Gustaf Olsson ved Lunds Universitet og professor Alex C. Hoffmann ved Universitetet i Bergen som skal vurdere kvaliteten.
 • Anvendte mikro- og nanosystemer, her skal professor Bodil Holst ved Universitetet i Bergen og professor Olav Solgaard ved Stanford University vurdere kvaliteten
 • Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole, her skal professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og forhenværende direktør Jørgen Thorslund ved University College Lillebælt sitte.
 • Personorientert helsearbeid; professor Nina Emaus ved UiT Norges arktiske universitet og professor Per-Olof Sandman ved Universitetet i Umeå og Karolinska institutet 

Kilde: NOKUT

Fakta

Disse vurderer HiOAs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Oslo og Akershus:

 • Viserektor Staffan Edén, Gøteborgs universitet (leder)
 • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen
 • Førstelektor Gunn Haraldseid, Høgskulen på Vestlandet
 • Adm.dir. Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge
 • Masterstudent Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen

I tillegg skal det opprettes fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HiOA har presentert i søknaden. Dette er områder der HiOA må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene  NOKUT foreslår er:

 • Området utdanningsvitenskap for lærerutdanning, her er det professor Knut Steinar Engelsen ved Høgskulen på Vestlandet og tidligere utdanningsdirektør Jørgen Thorslund ved Høgskolen i Lillebælt (nå selvstendig konsulent) som skal vurdere kvaliteten
 • Området bibliotek- og informasjonsvitenskap: seniorprofessor Louise Limberg ved Bibliotekshögskolan ved Högskolan i Borås og lektor Niels D. Lund, Det informasjonsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet
 • Området sosialt arbeid og sosialpolitikk: professor Majen Espvall ved Mittuniversitetet og professor Karen Christensen ved Universitetet i Bergen.
 • Området helsevitenskap: professor Anne Clancy ved UiT Norges arktiske universitet og Karen Søgaard fra Syddansk universitet.

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.