Oslo er ikke en studentby…

Publisert - Sist oppdatert
Hovedstadens studenter inviteres til studentslipp og gratis inngang en rekke steder i byen lørdag 19.august kl.11.00. Dagen avsluttes på Studentersamfundet Chateau Neuf. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hovedstadens studenter inviteres til studentslipp og gratis inngang en rekke steder i byen lørdag 19.august kl.11.00. Dagen avsluttes på Studentersamfundet Chateau Neuf. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Lørdag 19. august er det «Studentslipp» i Oslo. De store offentlige universiteter og høgskoler i hovedstaden samarbeider om et felles arrangement.

«Oslo er ikke en studentby, men en by med studenter i». Utsagnet kom gjennom Campusundersøkelsen 2016. Studentene liker mangfoldet og storbypreget, samtidig som de sliter med å finne sine steder og sine venner. Vi har en vei å gå for å hjelpe nye studenter til å finne sin plass i studenthovedstaden. Studentslippet forsøker å gjøre akkurat det.

Hver tiende person i Oslo er student. Hver høst strømmer mer enn 17.000 nye studenter til studenthovedstaden for å ta utdanning, få nye venner og leve studentlivet. Å lage studiemiljø, er noe studentene, lærestedene og byen gjensidig har et ansvar for. De fleste studenter sier at studiemiljø og  studieprogresjon blant annet kommer gjennom å delta på fadderuken og arrangementer under studiestart.

Den 19. august samler vi Oslos studenter i St. Olavsgate 32 til et fellesarrangement på tvers av læresteder og studieretning. Når læresteder, studentsamskipnad og Oslo kommune gjør dette sammen, er det fordi vi har tro på studenthovedstaden. Vi kaller det Studentslippet, fordi studentene slippes ut i byen utstyrt med armbånd og kart og fordi armbåndet gir tilgang til kultur og aktiviteter – helt gratis.

Dette fellesinitiativet på slutten av fadderukene er lenge etterlengtet. Å møtes på tvers av studiested, har stor verdi for nye og etablerte studenter. Studentene har etterspurt dette, blant annet viser funn i Campusundersøkelsen 2016 at nye studenter i Oslo synes byen er uoversiktlig og vanskelig å bli kjent med. Studentslippet gjør noe med det!

Oslo skiller seg fra de tradisjonelle studentbyene ved at det også er en hovedstad. Campusundersøkelsen viser at mange synes det er en fordel. Her er det mange karrieremuligheter, rikt kulturtilbud og de kan se for seg å bo her når de er ferdig med studiene.

I Campusundersøkelsen sier studentene at de er mer fornøyd med Oslo som by, enn som studentby. En tydelig anbefaling fra undersøkelsen er at Oslo ikke skal kopiere andre studentbyer, men heller bør dyrke hovedstadskvalitetene kombinert med et tydelig studentpreg. Derfor skal vi skape studenthovedstaden – og ikke bare en studentby.

Campusundersøkelsen har funn som viser at 6 av 10 studenter ikke deltar på sosiale arrangementer på campus, at 8 av 10 studenter jobber med pensum hjemme og at studentenes venner hovedsakelig består av personer fra før studietiden. Det betyr at vi har en jobb å gjøre for å skape studenthovedstaden Oslo.

Studentslippet er en mulighet til å bli kjent med byen Oslo, sammen med Faddergruppa eller andre. Derfor ønsker vi studentene velkommen til Studentslippet.

Nøkkelfunn fra Campusundersøkelsen 2016:

Oslo er ikke en studentby, men en by med studenter i.

Campus-undersøkelsen 2016
  • Studentene er mer fornøyde med Oslo som by, enn som studentby.
  • Få studenter bruker Oslos rike kulturtilbud hyppig.
  • 6 av 10 studenter deltar ikke på sosiale arrangementer på campus.
  • Hele 8 av 10 studenter jobber med pensum hjemme.
  • Studentenes venner består hovedsakelig av personer fra før studietiden.
  • 6 av 10 studenter bruker marka. Av de resterende vil hele 7 av 10 bruke marka mer, men trenger mer informasjon om marka og noen å dra med.
  • Bostedsanalysen viser at studentene i større grad enn den øvrige befolkningen bor nært studiestedet og sosialt liv.

Om Studentslippet: Campusundersøkelsens funn fra 2016 er en del av bakgrunnen for fellesarrangementet Studentslippet 19. august. Studentslippet er et samarbeid mellom BI, HiOA, UiO, Oslo Kommune og SiO.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Reaksjon. Nils Rune Langelands advokat overtolker og tillegger Khrono motiver og holdninger vi ikke har, skriver redaktør Tove Lie.

Kina. Sommerens debatt om Konfutse-instituttet (CiB) ved Universitetet i Bergen (UiB) er både kjærkommen og viktig, og jeg bidrar mer enn gjerne til å holde den i live, skriver Torbjørn Færøvik.