Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Publisert - Sist oppdatert
Studentleder i Stavanger, Jørgen Sjøberg, vil ha på plass en lov om læringsmiljø for studenter.

Studentleder i Stavanger, Jørgen Sjøberg, vil ha på plass en lov om læringsmiljø for studenter.

Studentleder i Stavanger, Jørgen Sjøberg, vil gjøre Universitetet i Stavanger til en foregangsinstitusjon på læringsmiljøvern for studenter.

— Hvordan havnet du i lederstolen?

— Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg skulle holde hodet lavt under studiene, få gode karakterer og komme meg raskt gjennom, starter Jørgen Sjøberg, leder for Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr).

— Men så snuste litt på miljøet og ble bitt. Først ble jeg leder for linjeforeningen på statsvitenskap. Det var da jeg ble kjent med studentorganisasjonen, og så har det bare ballet på seg.

Vi har ikke vært gode nok

— Trakassering har jo vært sommerens tema i sektoren, med utgangspunkt i nettopp Stavanger. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type hendelser, og er studentene hos dere godt nok ivaretatt på dette området?

Jeg håper vi får en kunnskaps-minister som prioriterer studentene og hører på oss, og fortsetter innføringen av 11 måneder studiestøtte og kvalitets-meldingen - og kommer opp med en
læringsmiljølov.

Jørgen Sjøberg
Leder i StOr

— Hele denne saken har lært oss at vi ikke har vært gode nok på hvem studentene skal ta kontakt med. UiS må se på hva som kan gjøres annerledes, og det må vi i StOr også. Og vi har brukt mye tid på det i sommer, for å finne ut hva vi kan gjøre bedre. Vi skal ikke bare drive politikk, men også bistå med denne type ting.

— Er det egentlig studentdemokratiet sin jobb?

— Tror det er litt forskjellig fra institusjon til institusjon. Vi skal bistå i å gjøre studentombudet synlig, og presse på for at universitetet synliggjør Si fra-systemet. Samtidig finnes det studenter som kanskje synes det er lettere å snakke med medstudenter, og da må vi være tilgjengelige for det også, sier Sjøberg, og legger til om studentene blir godt nok ivaretatt:

— Mitt inntrykk, som også underbygger behovet for en læringsmiljølov, jeg er redd behandlingen studentene får i slike saker avhenger av om de melder fra til riktig person. Det er forskjeller internt på UiS, men også institusjonene imellom. En læringsmiljølov vil gjøre det lettere både for studentene, og for dem som skal behandle disse sakene.

Vil bli best på læringsmiljøvern

— Hva er de tre viktigste tingene du vil jobbe for dette året?

— Vi vil jobbe mye med å følge opp kvalitetsmeldingen tett. Vi har brukt den mye som argumentasjon både før og etter den kom, gleder meg til å jobbe videre med den.

Videre vil studentlederen få på plass et sterkere læringsmiljøvern for studenter:

— Jeg vil gjøre Universitetet i Stavanger (UiS) til et godt eksempel som andre i sektoren kan lære av. Vi vil sørge for at det blir laget en læringsmiljølov, sier han, og legger til som et tredje punkt å ville arbeide for økt studiestøtte og flere studentboliger.

Må anerkjenne Nybø i Venstre

— Men om du da må velge mellom studiestøtte og flere studentboliger?

— Det er vanskelig, vi trenger uten tvil begge deler. Men jeg tror det for Stavangerstudentene nå er større behov for økt studiestøtte, på samme tid som jeg er redd husleien vil øke i takt med en økning i studiestøtten.

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Det er vanskelig å si. De siste årene har det virket som om partiene prioriterer høyere utdanning i større grad. Men jeg må jo anerkjenne jobben Iselin Nybø i Venstre har gjort, kanskje spesielt for studentene i Stavanger.

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanningssektor, eller bør det gjøres mer?

— Jeg tror vi har kommet dit at vi bør la det nye landskapet sette seg, og la det være med det. Jeg tror det vil komme en ny fusjonsbølge, men frem til da bør vi lære av det mange i sektoren nå har vært gjennom.

— En ny bølge av fusjoner?

— Ja, jeg har en følelse av at vi ikke er helt ferdig fusjonert. Det kommer nok ikke i neste stortingsperiode, og er mer en magefølelse, men jeg er ikke så sikker på om vi i Stavanger vil bli stående alene dersom det kommer politikere som vil fusjonere mer.

— Bør det være ett eller to universiteter i nord, da?

— Det tror jeg egentlig mine kollegaer der oppe skal få svare på. Det viktigste er kvalitet, sier han og blir avbrutt av neste spørsmål:

— Hvem blir det neste universitetet i Norge?

— Nesten like vanskelig, men det kan se ut til at HiOA har et godt utgangspunkt, så det ville ikke overraske meg.

Har mer krav enn råd

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— Jeg håper vi får en kunnskapsminister som prioriterer studentene og hører på oss, og fortsetter innføringen av 11 måneder studiestøtte og kvalitetsmeldingen - og kommer opp med en læringsmiljølov.

— Kan du gi tre råd til vedkommende?

— Det er vel kanskje mer krav enn råd, men det er å høre på studentene - bruke ressursene som finnes i studentledere og NSO, gi muligheten til heltidsstudier, og få på plass en læringsmiljølov, sier han, og legger til et faktisk råd:

— Reis gjerne på besøk til studenter lokalt. Vi har forskjellige behov rundt om, så kom gjerne på besøk og se hvordan vi har det.

— Er heltidsstudenten viktig?

— Ja. Jeg mener den er veldig viktig. En reell mulighet til å fokusere på studier og studietid på heltid, er viktig. Om man må droppe ut eller takke nei til utdanning på grunn av økonomi, så er det veldig synd. Om noen studier krever større innsats så skal ikke foreldrene dine være avgjørende for om man kan studere det eller ikke.

Oppfordrer andre til å prøve noe nytt

— Under presentasjonen av årets opptak til høyere utdanning og studentmobilitet pirket Isaksen i det at potensielle studenter kan studere både sykepleie og lærer om de bare er villige til å flytte på seg. Bør man det?

— Jeg flyttet selv til Stavanger helt alene og har ikke angret én dag på det. Jeg vil gjerne oppfordre andre til å også prøve noe nytt.

Fakta

Jørgen Sjøberg

Leder for Studentorganisasjonen i Stavanger.

Alder: 25.

Oppvokst: Sarpsborg.

Utdanning: Bachelor i statsvitenskap.

Hvilken bok jeg leste sist: Jens Stoltenbergs «Min historie», fikk den i julegave.

Kulturopplevelse: Jeg er ihuga Liverpool-supporter, og de gangene jeg har fått være på Anfield og synge «You’ll Never Walk Alone» har alltid gitt meg en sterk opplevelse.

Hva jeg gjør om 10 år: Hvis det er noen som vet det hadde jeg satt pris på om de delte det med meg, for jeg har ingen anelse. Jeg er åpen for det meste, så jeg håper at det har ført meg til et sted jeg trives!

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.