Teknologistudenter løser globale helseutfordringer

Publisert - Sist oppdatert
HiOA-studentene Anne Igeltjørn, Dendembo Diallo og Dasha Krivonos med førsteamanuensis og mentor George Anthony Giannoumis på Hackathon - Hack for Health. Foto: Privat

HiOA-studentene Anne Igeltjørn, Dendembo Diallo og Dasha Krivonos med førsteamanuensis og mentor George Anthony Giannoumis på Hackathon - Hack for Health. Foto: Privat

Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus seiret i en internasjonal helseteknologi-konkurranse organisert av FN. Her konkurrerte de om å utvikle den beste digitale løsningen for urbane helseutfordringer.

Tre førsteårsstudenter fra bachelorstudiet i Anvendt teknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er vinnere av den globale helseteknologi-konkurransen, Hackathon - Hack for Health.

Konkurransen ble arrangert i Geneve, hvor 42 problemløsere fra 16 forskjellige land konkurrerte om å utvikle den beste ideen innen helseteknologi. 

Målet med konkurransen var å skape tekniske løsninger på helseutfordringer i urbane lavinntektsområder. Det på bakgrunn av at forebyggende tiltak vil være en sentral del av helsetjenester i fremtiden. Arrangørene ønsket derfor løsninger som systematisk engasjerer befolkningen i deres egen helse og livsstil.

Vil informere barn om helse med app

De tre HiOA-studentene, Anne Igeltjørn, Dendembo Diallo og Dasha Krivonos, jobbet sammen og hadde 15 timer til å utvikle sin idé. De kom fram til en plattform for digital historiefortelling, kalt SAGA, som promoterer sunn livsstil, og gjør det lettere for foreldre og barn å ta del i helseinformasjon. 

Vi håper å utvikle et produkt som kan være til nytte i samfunnet.

Dasha Krivonos
Anvendt teknologi-student, HiOA

Ideen til teknologistudentene er en app der foreldre og barn kan lese tradisjonelle folkehistorier, som er modernisert ved at de er mer helsebaserte og interessante for barn. 

Folkehistoriene kan blant annet tilpasses til å handle om sunn, lokal mat, og være presentert interaktivt som e-bøker, spill og tegneserier. 

Gjennom å bygge en bro mellom gamle fortellinger og fakta om helse, og presentere denne helseinformasjonen interaktivt, skal appen inspirere og oppmuntre barn til å få en sunn livsstil de vil fortsette med som voksne. For eksempel å få de til å spise sunt, og forstå hvilke matvarer som har positive helseeffekter.  

— Mange fortellinger har myter som ikke nødvendigvis er sanne eller gir mening i virkeligheten. Appen vår gjør fortellinger mer moderne og basert på fakta om helse og livsstil. På denne måten kan vi engasjere barn interaktivt, understreker studentene bak ideen. 

Plattformen er laget som en nettdugnad, slik at lokalsamfunn kan komme sammen for å gjenskape lokale folkehistorier. 

Jobber videre med appen

Førsteårsstudentene ønsker å fortsette og utvikle ideen. De ser blant annet for seg å kunne ha appen som et framtidig bachelorprosjekt. De vil også bruke det de nå lærer om programmering de neste årene til å skape et ferdig produkt, og er nå på utkikk etter investorer. 

— Målet er det skal være et sosialt entreprenørskap. Vi håper å utvikle et produkt som kan være til nytte i samfunnet, sier Krivonos og legger til:

— Vi ønsker også å bruke denne muligheten til å vise andre førsteårsstudenter at de kan skape noe som har en verdi i samfunnet.

De tre studentene har fått god respons på ideen sin i etterkant av konkurransen. 

— HiOA har vært veldig støttende og vi har fått mange gratulasjoner. Det har vært fint å snakke med folk i etterkant som har forstått ideen vår, og som har hatt lyst til å hjelpe oss med den, forteller student Igeltjørn.

— Hackaton er utfordrende 

George Anthony Giannoumis er førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved HiOA. Han har vært mentor for de tre studentene sitt prosjekt både før, under og etter konkurransen i Geneve. Han mener de har en strålende ide, og at det krever mye å utvikle den på så kort tid. 

— Hackaton er utfordrende. Det krever at studentene klarer å ta en ide som er i en tidlig fase og finne ut hvordan den skal fungere i praksis, på en måte som har verdi i samfunnet. Man må virkelig ha god utholdenhet og kreative evner for å klare dette på så kort tid, sier han.

Giannoumis håper han kan fortsette å jobbe med de tre studentene.

— Jeg ser på studentene som en viktig ressurs i arbeidet vårt på HiOA. Både med tanke på forskningen vår og å bygge kunnskap, sier førsteamanuensisen. 

Fakta

WSIS Hack for Health

Arrangeres på World Summit on the Information Society (WSIS) Forum i Geneve.

Organisert i samarbeid med FN, The international Post and Telecommunication Union (ITU), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) og ITU-World Health Organization (WHO) Be [email protected], Be Mobile programme.

Resulterte i utvikling av innovative digitale løsninger på urbane helseutfordringer. 

Deltakerne kunne velge mellom fire utfordringer:

  • Clean water access
  • Urban environmental quality
  • Managing non-communicable diseases for healthy living
  • Promoting healthy behaviors 

Kilde: Information and Knowledge Societies for SDGs. 

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.

Studietid. Det er store sprik på hvor flinke studentene er til å komme seg gjennom studiene i henhold til studieplan. Bare 3 av 10 på Universitet i Oslo klarer det, mens på Norges handelshøyskole gjennomfører 6 av 10 på såkalt normert tid.