Brukerinnflytelse etter ny organisering i uh-sektoren

Publisert - Sist oppdatert
UiO-rektor Ole Petter Ottersen venter på signaler fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen om hva han vil med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), på sikt. Her er statsråden under presentasjon av omorganiseringen i kunnskapssektoren. (Skjermdump)

UiO-rektor Ole Petter Ottersen venter på signaler fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen om hva han vil med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), på sikt. Her er statsråden under presentasjon av omorganiseringen i kunnskapssektoren. (Skjermdump)

Jeg venter i spenning på hvordan man skal sikre brukerinnflytelsen i de restrukturerte tjenesteorganene i universitets- og høgskolesektoren, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Gjedrem-utvalget la fram sin rapport «Kunnskapssektoren sett utenfra» i januar 2016. I kjølvannet av denne rapporten har Kunnskapsdepartementet arbeidet med en plan for ny organisering. I dag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hva regjeringen har besluttet. Heldigvis blir det intet nytt direktorat!

Regjeringen er opptatt av å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, og i kunnskapssektoren skal 60 arbeidsplasser flyttes. Samtidig etableres tre forvaltningsorganer, hvorav ett skal ha hovedkontor i Oslo (NOKUT), ett i Trondheim (Uninett+CERES+Bibsys) og ett i Bergen (SIU med sine nye oppgaver).

Jeg er glad for at det ikke etableres et stort nytt direktorat, slik Gjedrem-utvalget forslo.  Men jeg venter i spenning på hvordan man skal sikre brukerinnflytelsen i de restrukturerte tjenesteorganene i unviersitets- og høgskolesektoren. Dette har jeg blogget om tidligere:

Det er viktig at CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier - gis gode og stabile rammevilkår. Tjenestene som CERES gir, er avgjørende for sektorens virksomhet, og det er viktig å ivareta den kompetansen de ansatte innehar. Det er viktig at det raskt avklares hvordan arbeidsfordelingen blir mellom hovedkontoret, som skal ligge i Trondheim, og den virksomheten som vil være i Oslo.

NOKUT må ikke få fullmakter som gjør at de kan gripe inn i faglige spørsmål som tilligger institusjonenes
ansvar.

Ole Petter Ottersen
Rektor ved Universitetet i Oslo

Å samle oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer virker å være et fornuftig grep. Senter for internasjonalisering i utdanningen (SIU) blir slått sammen med Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tanken om å se internasjonalisering i utdanningen i sammenheng med de nasjonale konkurransearenaene, er spennende.

NOKUT skal få tilført nye oppgaver og skal nå også føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler. Det er sikkert gode argumenter for dette, men samtidig er dette nok en utvidelse av NOKUTs ansvarsområde. Mange med meg ønsker nå at myndighetene signaliserer hva de vil med NOKUT på sikt. NOKUT må ikke få fullmakter som gjør at de kan gripe inn i faglige spørsmål som tilligger institusjonenes ansvar. En slik utvikling vil ingen tjene på.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Forskning. Dersom forslaget til regjeringen fra Hagen-utvalget om å desentralisere store deler av den næringsrettede forskningen vinner frem risikerer Norge å ta et stort skritt tilbake i forskningspolitikken, skriver Kristin Vinje og Morten Dæhlen.

Rektorvalg. 90 ansatte og studenter ved Universitetet i Agder stiller seg kritisk både til innføring av foretaksmodell, men også et eventuelt skifte fra valgt til ansatt rektor. Det er ikke et slikt universitet vi vil ha, skriver de.