Bra effekt for kampanje for lærerutdanning i nord

Publisert - Sist oppdatert
UiT opplever god vekst is  kertallene til lærerutdanningen. Foto: Lars Åke Andersen

UiT opplever god vekst is kertallene til lærerutdanningen. Foto: Lars Åke Andersen

Tross en nedgang totalt sett i søkere til utdanning i grunnskolelærer opplever UiT Norges arktiske universitet en god vekst. Tallene for Nord universitet er på samme nivå som i 2016.

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn i Tromsø har en økning på henholdsvis 35 og 34,62 prosent. 

Lektorutdanning for 8.-13. trinn innen realfag har en økning i antall søkere på 127,78 prosent. 

— Vi er svært fornøyd med at flere ønsker å ta lærerutdanning ved UiT, sier Cathrine Theodorsen, prodekan for utdanning ved fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

— Søkertallene til Nord-Norge har totalt økt med 45 prosent viser tall Kunnskapsdepartementet har offentliggjort, forteller prodekan Cathrine Theodorsen, på uit.no.

Økonomiske virkemidler

Kunnskaps-ministerens drahjelp har vært positiv i rekrutterings-prosessen. Nå blir det konkurranse om plassene.

Wenche Jakobsen
Prorektor, UiT

Før søknadsfristen 15. april lanserte regjeringen en ny ordning som gjør at lærerstudenter som fullfører vil få ettergitt studielån. Prorektor tror dette bidro til flere søkere.

(Rektor ved UiT Anne Husebekk sammen med  Kenneth Ruud, prorektor for forskning og Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning. Foto: Lars Åke Andersen)

— Ved UiT var det i fjor 317 førsteprioritetssøkere til våre lærerutdanninger, i år er det 485, sier prorektor Wenche Jakobsen til uit.no, og hun legger til:

— Det er viktig for landsdelen. Vi vet at det er behov for minst 4000 lærere i Nord-Norge og det er derfor positivt at det er flere søkere enn vi har studieplasser. Kunnskapsministerens drahjelp har vært positiv i rekrutteringsprosessen. Nå blir det konkurranse om plassene.

UiTs nettsider forteller at også faglærer i musikk, som i år for første gang ble utlyst via Samordna opptak, hadde 10 søkere.

Les også: Må ha 4000 nye lærere i nord

Flere lærersøkere fra alle de tre nordligste fylkene

I sin pressemelding har Nord universitet valgt å trekke fram at tallene viser en solid økning i antall søkere til lærerutdanningene i alle de tre nordnorske fylkene. I 2016 var det 161 personer som søkte en lærerutdanning i Nordland, i 2017 er tallet hele 229, en økning på 42,2 prosent.

I pressemeldingen skriver universitetet at utfordringene med å rekruttere lærere i Nord-Norge har fått særskilt oppmerksomhet i år, og det har vært satt inn ekstraordinære tiltak både på institusjonsnivå, fra Fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner.

Gode tall for Nesna

De ferske søkertallene fra Samordna opptak viser at utdanning for grunnskolelærere trinn 1-7 på Nord universitet i 2017 har 143 førstevalgssøkere til 160 plasser, mens tallene for 2016 var 130 søkere til 165 studieplasser.

For utdanningen av grunnskolelærere trinn 5-10 viser tallene fra Nord at det i år er 160 søkere til 130 plasser, mens de i 2016 hadde 158 søkere til 145 plasser.

For studiested Nesna ved Nord universitet ser søkertallene i følge Helgelands Blad  bedre ut enn for både Bodø og Levanger, som er de to andre studiestedene med studietilbud for grunnskolelærere ved Nord universitet. 

Avisen trekker fram at tallene fra Samordna opptak viser at 56 søkere har Nesna som førstevalg mot 50 søkere som har Bodø som førstevalg.

Helgeland Blad trekker fram at for For Levanger er tallene lavere, kun 37 har Levanger som førstevalg. I Bodø og Levanger er det lyst ut 60 studieplasser på utdanningen for grunnskolelærere trinn 1-7.

I Nesna er det satt opp 40 studieplasser, som betyr at det kan bli kamp om plassene her, så fremt søkerne er kvalifisert og står ved valgene sine.

I en kommentar til tallene på facebook skriver ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen (Ap):

— Dette er en veldig gledelig nyhet og jeg er glad og stolt av den jobben alle i Nesnasamfunnet, Nord universitet Nesna og Velg Nesna har gjort og som har bidratt til supre søkertall! Tusen takk!

Bentzen: Glad for gode tall i nord

Pedagogstudentenes og deres leder Silje Marie Bentzen har også merket seg de gode søkertallene i nord:

— Vi er glad for økningen til lærerutdanningene i Nord-Norge, sier hun og bemerker at Pedagogstudentene er svært glad for å se at det har blitt en økning av søkere til lærerutdanning i Nord-Norge.

Bentzen legger til:

— Dette har gjennom flere år vært en stor utfordring, og vi er glad for den store økningen. Dette kan selvsagt ha noe å gjøre med stipendordningene, men utdanningsinstitusjonene skal også ha ros for å jobbe med utfordringene, sier Bentzen, i en pressemelding fra Pedagogstudentene.

Fakta

Søknad trinn 1-7, trinn 5-10 og trinn 8-13 2010-2017

Trinn 1-7

Årstall

Studie-plasserFørste-valg
201016652275
201117312340
201216922546
201315332406
201416452467
201515742672
201615572377
201715032291

Trinn 5-10

ÅrstallStudie-plasserFørste-valg
201011382072
201113322123
201213662255
201313762382
201413662316
201513992510
201614292583
201714452440

Trinn 8-13

ÅrstallStudie-plasserFørste-valg
20106771137
20117101189
20127251360
20138561567
20149161816
20159361952
20169412086
201710062408

Kilde: Samordna opptak

Fakta

Samordna opptak 2017

Totalt hele samordna opptak

 201720162015

Søkere

135.587132.021129.985
Studie-plass55.47055.24353767
Fikk
tilbud
94.101*98.79895548
Sa ja**68.68866467

Møtte

**59.47658257
Over-***
book
**42334490
Over-book %**7,7%8,4%
Høgskolen i Oslo og Akershus
 201720162015

Søkere

39.77339.17735.335
1. valg14.95715.12014.187
Studie-plass439743574482
Fikk
tilbud
 7420*85598467
Sa ja**56715770

Møtte

**49975080
Over-***
book
**640598
Over-book %**14,6913,34

*Tall etter hovedopptak, vil bli høyere etter suppleringsopptak, og kan ikke sammenlignes med tallene for tidligere år, før i oktober 2017.

**Tall ikke offentlige enda.

***Overbooking: Tallet viser hvor mange flere studenter som har møtt opp enn det institusjonene/HiOA har planlagte studieplasser til.

Kilde: HiOA og Samordna opptak

Studieplan. Studentene ved Universitetet i Oslo og i Bergen er tregere enn alle andre studenter i Norge. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen tror nytt lovforslag kan være til hjelp.

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.