Mer selvstyre til danske universiteter

Publisert - Sist oppdatert
Flertallet i det politiske Danmark vil styrke universitetenes uavhengighet i en ny avtale. Foto: Christoffer Regild

Flertallet i det politiske Danmark vil styrke universitetenes uavhengighet i en ny avtale. Foto: Christoffer Regild

Danmarks regjering har inngått avtale om større autonomi og mindre detaljstyring av dansk akademia. Mens Norge innfører utviklingsavtaler mellom universiteter og myndigheter, avslutter danskene sin ordning.

Regjeringen har inngått en avtale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om å styrke rammene for ledelse av landets universiteter.

— Vi har landet en god avtale, som gir sterkere styrer vi på universitetene, og er en avtale som bygger opp under universitetenes autonomi og bekjemper den politiske detaljstyringen. Med avtalen styrkes min dialog med universitetene, sier utdanningsminister Søren Pind (bildet) i en pressemelding sendt ut tirsdag.

Les også: Hele avtalen her

Oppnevner styreleder selv

En avtale som bygger opp under universitetenes autonomi og bekjemper den politiske detaljstyringen.

Søren Pind
Kunnskapsminister, Danmark

Avtalen innebærer blant annet at et eget organ skal oppnevne eksterne medlemmer av universitetsstyrene, også styreleder. Tidligere har styreleder blitt oppnevnt av departementet, slik som i Norge. Studenter og ansatte vil også være representert i dette organet.

Avtalen om bedre rammer for ledelse av universitetene holder fast ved de grunnleggende prinsippene om faglig selvstyre, ubetinget forskningsfrihet og en armslengdes avstand til det politiske systemet. 

Avtalen tydeliggjør universitetsstyrets rolle og ansvar, heter det i meldingen. Samtidig erstatter den universitetenes utviklingskontrakter med strategiske rammekontrakter.

De nye rammeavtalene skal inneholde sentrale strategiske mål for det enkelte universitets oppgaver med utgangspunkt i de utfordringene universitetet står overfor.

Bedre styring

Jens Henrik Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti er veldig fornøyd med avtalen:

—  I avtalen har vi skapt et grunnlag for en styrket styring av universitetene. Særlig ser jeg fram til utviklingen av de nye rammeavtalene og en styrket dialog som jeg forventer vil fjerne behovet for politisk detaljstyring i form av fremdriftsreform og dimensjoneringsreform, sier Thulesen Dahl i meldingen.

— Ved å støtte det helhetlige lovforslaget har vi medvirket til å skape et større politisk handlingsrom og mindre politisk styring, enn det opprinnelige forslaget fra departementet. Vi har medvirket til å sikre innflytelse for studenter og ansatte i oppnevning av styrene og styreleder, sier Metter Reissmann fra sosialdemokratene.  

Et lite skritt

Henrik Dahl i Liberal Alliance ville gjerne gått lenger i selvstendighet for universitetene. 

— Selvfølgelig kunne jeg ha drømt om en stor og gjennomgripende liberalisering av universitetene, men jeg er også realist. Derfor er jeg glad for at en forholdsvis bred krets av partier nå tar et skritt i riktig retning, sier Dahl i en kommentar.

Jakob Engel-Schmidt i Venstre gleder seg over en bred avtale over det han kaller «moderne ledelse- og styringsrammer av danske universiteter».

Avtalen skal evalueres etter to år.

Studieplan. Studentene ved Universitetet i Oslo og i Bergen er tregere enn alle andre studenter i Norge. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen tror nytt lovforslag kan være til hjelp.

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.