Vil satse sterkt på rekruttering

Publisert - Sist oppdatert
Svein Stølen mener at Universitetet i Oslo (UiO) må rekruttere raskt og med kvalitet hvis UiO skal løfte seg i den internasjonale konkurransen.

Svein Stølen mener at Universitetet i Oslo (UiO) må rekruttere raskt og med kvalitet hvis UiO skal løfte seg i den internasjonale konkurransen.

Rektorkandidat Svein Stølen ved Universitetet i Oslo vil legge stor vekt på rekruttering. — Skal vi lykkes internasjonalt må vi sikre oss sterke fagpersoner, sier han.

Rektorkandidat Svein Stølen har som mål at Universitetet i Oslo skal tilby Norges beste undervisning, vil fortsette arbeidet med å redusere frafall blant studentene, og han vil jobbe for at UiO skal rekruttere fagpersoner raskt og med høy kvalitet.

Rektorvalget ved Universitetet i Oslo pågår nå og avsluttes 20.april - da blir det klart hvem som overtar etter dagens rektor Ole Petter Ottersen som har sittet i åtte år.

Her er Svein Stølens svar på Khronos spørsmål rett før helga i det valgkampen var over:

1: Hvordan vil studentene merke at du er blitt rektor?

Vi har i Utdanningsmanifestet vårt satt som mål at vi tilbyr Norges beste undervisning og har Norges beste læringsmiljø. Vi vil jobbe tett med studentene for å nå disse målene, og involvere studentene tidligere og mer gjennomgående i dette viktige kvalitetsarbeidet. Resultatet av dette vil studentene merke.

Skal vi lykkes internasjonalt må vi sikre oss sterke fagpersoner. Det må være en reell og åpen konkurranse om stillinger, og vi må evne å rekruttere raskt og med kvalitet.

Svein Stølen
Rektorkandidat, Universitetet i Oslo

2: Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 viser at Universitetet i Oslo har lavest gjennomsnitt avlagte studiepoeng blant universitetene i Norge. Hva vil du gjøre for å bedre gjennomføringen blant studentene?

Noen av de største vanskelighetene knyttet til lav gjennomføring på UiO har vi fram til nå hatt på Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det humanistiske fakultet (HF). Men begge steder er det nå tegn til klar forbedring. Min prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo har i en periode på 8 år hatt en nøkkelrolle i arbeidet med å bekjempe frafall på HF. Jeg selv sitter i et dekanat på MN som har gjort ett betydelig arbeid for å skape attraktive studietilbud, et levende læringsmiljø og god oppfølging av studentene. Konkret og handlingsrettet arbeid gir resultater.

3: UiO er høyest rangert i Norge, men gjør UiO det bra nok internasjonalt? Både NHO og statsråden mener norske universitet bør score høyere. Hvordan skal du løfte UiO i den internasjonale konkurransen?

Khrono ønsket korte svar, men stiller spørsmål som egentlig krever langt mer! Dersom jeg skal peke på en eneste faktor, vil jeg vektlegge rekruttering. Skal vi lykkes internasjonalt må vi sikre oss sterke fagpersoner. Det må være en reell og åpen konkurranse om stillinger, og vi må evne å rekruttere raskt og med kvalitet. Deretter kunne vi diskutert rangeringer selvsagt, hvor «omdømme» ofte får en betydelig vekt. Og hvordan måles utdanningskvalitet i disse rangeringene? Rangeringer måler – med tvilsomme metoder – bare en liten del av våre aktiviteter. Det er hensynet til kvalitet i forskning og utdanning som er rettesnor for vår strategiske utvikling, ikke hensynet til rangeringer.

4: Hvordan vil du forholde deg til at det kommer et nytt universitet i Oslo, når Høgskolen i Oslo og Akershus blir til «OsloMet» eller Oslo Metropolitan University?

Vi ønsker det nye universitetet velkomment, og vil være i god dialog med Curt Rice og hans kvinner og menn. Sammen skal vi ikke minst gjøre Oslo til en sterk universitetsby hvor studentene trives og utvikles.

5: Hva tror du kommer til å være ditt minst populære tiltak når du er blitt rektor?

Det er det umulig å svare på.

6: Både UiT, NTNU og Nord restrukturerer/omorganiserer universitetene sine. Hva mener dere UiO bør gjøre her? Hvor mange fakulteter bør UiO ha f.eks?

Det er store transaksjonskostnader koplet til restrukturering/omorganisering. Man må ikke minst være klar på hva man vil oppnå. Vi vil arbeide med universitetet og med alle ansatte. Vi ønsker å arbeide for et sterkere samspill horisontalt, vertikalt, på tvers av stillingskategorier, mellom ansatte og studenter og mellom UiO og samfunnet - regionalt, nasjonalt og globalt. Utfordringer vil man ha uansett intern organisering. Vi mener det nå er langt mer å hente gjennom en slik samspillstilnærming.

7: Det foregår en stor omstilling, strukturendring i uh-sektoren, NTNU går forbi UiO og blir størst i landet. Hva slags rolle vil UiO spille i dette landskapet? 

Jeg vil arbeide hardt for at UiO forblir Norges beste universitet, og for at vi nasjonalt i langt større grad diskuterer utviklingen av universitetssektoren i et bredere internasjonalt perspektiv. For å lykkes med dette vil jeg og mitt rektorat være tydelig til stede i debatter om, og arbeidet med videreutviklingen av norsk og europeisk forsknings- og utdanningspolitikk.

Les også: Graver vil gi studenter mer valgfrihet

Fakta

Rektorteamet til Svein Stølen

Rektor: Svein Stølen, professor i kjemi

Prorektor for utdanning og læringsmiljø: Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk 

Viserektor for forsking og internasjonalisering: Åse Gornitzka, professor i statsvitskap

Viserektor for forsking og innovasjon: Per Morten Sandset, Direktør for forsking, innovasjon og utdanning ved Helse Sørøst og professor II ved Det medisinske fakultetet.

Kilde: Svein Stølens blogg/UiO.no

Fakta

Rektorvalget på Universitet i Oslo

Rektorvalget ved Universitetet i Oslo avholdes i perioden 3.-20.april 2017.

Det skal velges rektor og prorektor.

Valgstyret godkjente kandidatene på et møte 14. februar.

Det er to kandidater det skal velges mellom rektorkandidatene: Svein Stølen og Hans Petter Graver.

Valgets vinner kunngjøres og teamet skal gå i gang 1. august 2017.

Se også: Alt om valget på UiOs hjemmesider

Mekling. Mens VG tidlig torsdag meldte at faren for storstreik var over, melder Unio til Khrono og via sosiale medier at det fortsatt pågår mekling mellom partene. Det hersker full forvirring om faren for streik er over eller ikke.