«Det er ikke noe bråk ved Høgskolen i Innlandet»

Publisert - Sist oppdatert

«Bråket» rundt tilsetting av rektor ved Høgskolen i Innlandet er et sololøp fra enkeltpersoner, mener tillitsvalgt i NTL ved tidligere Høgskolen i Lillehammer, Gro Vasbotten.

— Det er ikke noe bråk rundt rektoransettelsen på Høgskolen i Innlandet, sier tillitsvalgt for NTL Norsk Tjenestemannslag) ved tidligere Høgskolen i Lillehammer, Gro Vasbotten, til Khrono. 

Tillitsvalgt ved tidligere Høgskolen i Hedmark, Erik Fjell, jobber ved Campus Rena (bildet). Han har sendt brev til høgskolens ledelse og bedt om at prosessen stoppes på grunn av uro rundt prosessen. Han gjentok det samme i et intervju med Khrono før helga. 

Les også: Krangles om ansettelse av ny rektor i Innlandet

«Et sololøp»

Vi er har et ekstra bredt sammensatt innstillingsutvalg, som vi har full tillit til.

Gro Vasbotten
Tillitsvalgt, NTL, tidligere Høgskolen i Lillehammer

Gro Vasbotten ved tidligere Høgskolen i Lillehammer synes at det er pussig at et enkelt styremedlem i Forskerforbundet Innlandet går ut på den måten Erik Fjell har gjort. 

— Dette er et sololøp, sier hun til Khrono.

— Vi er har et ekstra bredt sammensatt innstillingsutvalg, som vi har full tillit til. Ingen av fagforeningene protesterte mot bruk av hodejegerfirma da det var oppe til diskusjon i november, sier Vasbotten (bildet).

Hun reagerer også på beskyldningene og antydningene om at tidligere rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Kathrine Skretting, skulle hatt noen rolle i dette.

Khrono skrev før helga at det var bråk rundt rektoransettelsen ved Høgskolen i Innlandet. Avisen Østlendingen (for abonnenterI har også hatt flere oppslag om saken. 

Ansetter 24.mars

Nyfusjonerte Høgskolen i Innlandet, som består av de tidligere høgskolene i Lillehammer og Hedmark skal ansette rektor på et styremøte 24.mars. Ifølge høgskolens hjemmesider har de nå en enstemmig innstilling klar, og første punkt på dagsorden til styremøtet som skal holdes på campus Evenstad i Hedmark, er tilsetting av rektor. 

I dag er det tidligere rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna Linnea Ottosen, som er fungerende rektor. Hun har ikke søkt stillingen, men det har rektor ved tidligere Høgskolen i Lillehammer, Kathrine Skretting gjort. Og etter det Khrono har grunn til å tro, er hun den eneste som er innstilt, og vil dermed få jobben hvis hun fortsatt vil ha den. 

Forskerforbundet skrev brev

Det er Erik Fjell,tillitsvalgt for Forskerforbundet ved tidligere Høgskolen i Hedmark, som har skrevet brev til fungerende rektor Anna Linnea Ottosen og styret ved Høgskolen i Innlandet der han ber om at tilsettingsprosessen stoppes.

«For det første har Forskerforbundet Høgskolen i Innlandet – Hedmark fått kunnskap om at Liv Bø som representerer headhunter og har en aktiv rolle i innstillingsprosessen, også tidligere har rekruttert/ «funnet frem til» Kathrine Skretting, da Lillehammer skulle ha ny rektor for noen år siden. Kathrine Skretting er en av søkerne og hun «flagget» tidlig at hun ønsket å søke på den nye rektorstillingen. Forskerforbundet finner denne situasjonen problematisk og ikke tillitsvekkende. Det kan reises spørsmål om dette er rent «spill»?», heter det i brevet. 

Videre skriver Fjell: 

«Vi er kjent med at de to høgskolene har hver sine søkere, men at innstillingsutvalget i praksis nekter styret å vurdere den ene kandidaten, ettersom en av kandidatene har blitt ekskludert fra den videre prosessen». 

Hedmarksdekan ikke videre

Kandidaten det siktes til her, er dekan Peer Svenkerud, ved Høgskolen i Hedmark, Campus Rena. Han har etter det Khrono kjenner til, vært inne til en runde med intervju, men ikke gått videre i prosessen. 

Tillitsvalgt ved tidligere Høgskolen i Hedmark, Erik Fjell, ønsket ikke å si noe om hans brev representerte alle medlemmene i Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet eller om han kun snakket på vegne av medlemmene i Hedmark. 

Verken leder for Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet sentralt, Rolf Borgos, som har vært på ferie, eller nestleder Bente O. Skogvang har ønsket å kommentere saken. 

Ikke drøftet i styret i Forskerforbundet

Khrono har fått flere henvendelser vedrørende saken. Vi har også blitt gjort kjent med innholdet i en epost som ble sendt ut til alle medlemmene i Forskerforbundet (FF) ved Høgskolen i Innlandet der det blir gjort klart at forbundet har full tillit til prosessen rundt tilsetting av rektor. 

«Erik Fjells brev til Styret i Høgskolen i Innlandet IKKE har vært drøftet hverken i styret i FF-Høgskolen i Hedmark eller i interimstyret i FF-Høgskolen i innlandet. Dette utspillet er noe Erik Fjell har gjort på egenhånd uten å ha rådført seg med de respektive styrer», heter det blant annet i eposten.

Da søknadsfristen gikk ut 19. januar hadde det meldt seg totalt sju søkere på stillingen som rektor ved den nyfusjonerte Høgskolen i Innlandet. Over halvparten av dem, fire personer, har, eller har hatt tilknytning til enten tidligere Høgskolen i Lillehammer eller Høgskolen i Hedmark. En av søkerne var unntatt offentlighet, og denne søkeren skal ha trukket søknaden. 

Les også: 

Fakta

Disse vil blir rektor ved Høgskolen i Innlandet

 • Stephen Dobson (54), Dean and Head of School of Education, Australia
 • Thorbjørn Johan Gaarder (61), Chief credit officer, Oslo
 • Fred Håkon Johnsen (60), instituttleder, Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag
 • Mann (unntatt offentlighet)
 • Laurits T. Rasmussen (35), Danmark
 • Kathrine Skretting (63), rektor, Tiller
 • Peer Jacob Svenkerud (50), dekan Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

Elin Nesje Vestli er leder av innstillingsutvalget og styreleder ved Høgskolen i Innlandet

Etter planen skal rektor ansettes på styremøte i mars 2017.

Fakta

Innstillingsutvalget Innlandet

Prosessen med rekruttering av rektor har vært ledet av et innstillingsutvalg, nedsatt av interimsstyret ved Høgskolen i Innlandet i november 2016. Innstillingsutvalget består av:

 • Styreleder Elin Nesje Vestli (leder innstillingsutvalget)
 • To ansatterepresentanter: Hanne Sagerud (Hedmark/NTL) Rolf Magne Borgos (Lillehammer/Forskerforbundet)
 • To studentrepresenter: Julie Bjørgen (Lillehammer), Kristian P. Rindal (Hedmark)
 • To dekaner: Ingrid Guldvik (Lillehammer), Sven Inge Sunde (Hedmark)
 • Eksternt medlem: Aasmund Hagen

(Kilde: Høgskolen i Innlandet)

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.