Læringsmiljø og domino

Publisert - Sist oppdatert
Læringsmiljø er litt som dominoeffekten. Det er viktig å starte der den siste dominoen står. Foto: Ishan Manjrekar/Creative commons Foto: ishanmanjrekar

Læringsmiljø er litt som dominoeffekten. Det er viktig å starte der den siste dominoen står. Foto: Ishan Manjrekar/Creative commons Foto: ishanmanjrekar

Et nasjonalt lovverk på læringsmiljø vil være en av de største sakene det kommende året, mener kandidat til å lede Læringsmiløpolitisk komité i Norsk studentorganisasjon, Lars Bjørnar Vist.

Begrepet læringsmiljø er vanskelig å definere. Faktisk har man ingen klar definisjon på hva læringsmiljø er, men f.eks Universell har hentet sin definisjon fra pedagogene. Det er ingen tvil om at læringsmiljø er fundamentalt for læringsprosessen og mestring av studiene. Etter min mening må man når man diskuterer LMPK og læringsmiljø se på de store linjene først, og deretter se nedover på institusjonene og hvert enkelt medlemslag. Huset vil rase om man ikke har grunnmuren på plass først.

Her er vi nødt til å starte på toppen før vi kan arbeide oss nedover på sikt, spesielt når det kommer til læringsmiljø. Du kan se på det som en dominoeffekt der man får det ene med å ha det andre, og da er det viktig å starte der den første dominobrikken står. Lovverket som det er i dag er for vagt. Det må styrkes og der vil jeg LMPK skal ta en aktiv rolle. Et nasjonalt lovverk på læringsmiljø vil være en av de største sakene det kommende året.

For de som ikke vet det er NSO, eller Norsk Studentorganisasjon, det høyeste studentorganet for studenter i Norge. De har et arbeidsutvalg som jobber 100% for studentene og deres rettigheter på nasjonalt plan. NSO har også fire politiske komiteer som har vært sitt fagområde der LMPK, Læringsmiljøpolitisk komite, har ansvaret for det som omhandler læringsmiljø.

NSO har masse politikk på læringsmiljø, selv om de ikke har en egen plattform på feltet. Ser man gjennom de andre plattformene kommer det fram at læringsmiljø gjennomsyrer dokumentene og er nevnt innenfor de fleste felt. Dette viser viktigheten av et godt læringsmiljø, og styrker viktigheten av LMPK, som ble startet opp etter forrige landsmøte.

Jeg ønsker meg en nasjonal lov for læringsmiljø, og der spiller LMPK en viktig rolle. Som den politiske komiteen den er, på lik linje med NSOs andre politiske komiteer. Derfor er det viktig at LMPK får være det det er tenkt til å være. I tillegg til å konsentrere seg om de store politiske sakene skal LMPK også tenke på hvordan kunnskap overføres best mulig mellom studentrepresentantene i de forskjellige læringsmiljøutvalgene. LMPK har gjort en glimrende jobb med å lage en håndbok som sammen med Universells håndbok om LMU, komplimenterer hverandre og fører til at kunnskap ikke går tapt mellom utskiftningene.

Etter min mening må man når man diskuterer LMPK og læringsmiljø se på de store linjene først, og deretter se nedover på institusjonene og hvert enkelt
medlemslag.

Lars Bjørnar Vist
Lederkandidat, LMPK, NSO

Så hva skal LMPK være?

LMPK skal bistå arbeidsutvalget i arbeidet med å styrke lovverket rundt studenters læringsmiljø. Samtidig er det ekstremt viktig at LMPK, gjennom å være en politisk komite, er med å utvikler politikk på læringsmiljø sammen med arbeidsutvalget, og i da er det viktig at LMPK og NSO setter læringsmiljø på dagsorden i tråd med lik rett til utdanning.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Trakassering. Rektor på Universitet i Oslo, Svein Stølen forteller at han er rystet i kropp og sjel av det omfanget av seksuell trakassering som nå avdekkes.

Mens studenter kommer og går, bidrar organisasjonskonsulentene i studentpolitikken tilkontinuitet. Det gjør dem helt sentrale i studentdemokratiet, skriver Irene Felde Olaussen ved Høgskolen i Østfold.

Ethvert vedtak i enhver organisasjon virker bare til det gjøres et annet vedtak, skriver førsteamanuensis emeritus Håkon Stødle, som mener kunstfakultetet på UiT bør forbli eget fakultet.