Styret trossa rektor og vedtok fire fakultet

PublisertTorsdag, 16. februar 2017 - 10:05-OppdatertTorsdag, 16. februar 2017 - 15:08
Det er styremøte ved Høgskulen på Vestlandet i dag. Bilete er frå Campus Haugesund, der møtet finn stad.
Vest. Styret ved Høgskulen på Vestlandet har i dag trossa rektor Berit Rokne si innstilling, og gått for fire fakultet, heller en tre.

(Saka er oppdatert klokka 14.40)

Møtet starta i går, og held fram i dag. Det melder På Høyden.

Saka om leiing og fagleg organisering blir truleg den vanskelegaste på møtet: Foreslår tre fakultet trass kritikk

Flertall for fire fakultet

Styret ved Høgskulen på Vestlandet vedtok ein organisasjonsstruktur med fire fakultet.

– Resultatet kan bli eit bittebittelite fakultet. Det er ikkje sikkert at nokon andre vil gå inn i det fakultetet. 

Åtvaringa kom frå rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, like før avrøystinga om fakultetsstrukturen for den nye høgskulen. 

Sju av elleve styremedlem gjekk inn for fire fakultet, i staden for tre, som rektor tilrådde. 

Dei fire siste styremedlemmene – Arvid Hallén, Sissel Johansson Brenna, Christine Øye og Marit Ubbe – røysta for tre fakultet. 

Dermed fekk rektor styret mot seg på det mest omstridte punktet for HVL. Fungerande styreleiar Kari Kjenndalen røyste for fire fakultet, mens fast styreleiar Arvid Hallén ville ha tre fakultet. 

På førehand hadde rektor Rokne fortalt at det er snakk om kring 100 tilsette som blir samla i det fjerde fakultetet, mens dei resterande 1700 tilsette blir fordelt på tre profesjonsfakultet med utgangspunkt i helse- og velferdsfag, læring og undervisningsfag, og teknologi, ingeniør- og naturfag. 

Dette er forslaget Yttri fekk fleirtal for:

«Styret vedtek ein organisasjonsmodell med fire fakultet. Det fjerde fakultetet skal romme økonomisk-administrative fag, nautikk og samfunnsfag. Rektor får fullmakt til å invitere andre fagmiljø med i dette fakultetet.» 

Albrigtsen, Birkeland, Fredheim, Kjenndalen, Riisøen, Skauge og Yttri røysta for forslaget. 

Dagsorden for møtet:

  • O-002/17 16.02 Styret si rolle, rammer for kvalitetssystemet
  • 011/17 16.02 Fagleg plattform, profil og strategi
  • 012/17 16.02 Fagleg leiing og organisering
  • 013/17 16.02 Rekruttering av leiarar, nivå 1 og 2
  • 014/17 16.02 Delprosjekt administrativ organisering
  • 015/17 16.02 Tilsetting av studentombod (u. off. jf. offl. §25.1)
  • Eventuelt

Sjå styremøtet direkte her: 

 

 

 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Rektor. Her kan du lese Ole Petter Ottersens programerklæring for rektorjobben ved Karolinska Institutet i Stockholm. Ottersen tiltrer 1.august.  
Meninger · Ledelse. Når fire av de eldste og mest anerkjente universitetene i Norge ikke har mer enn samlet sett seks personer å velge mellom når de skal finne sin øverste leder, er det da ikke noe alvorlig galt et sted, spør redaktør i Khrono, Tove Lie.  
Meninger · Karakterkrav. Professor Karl Øyvind Jordell ved Universitetet i Oslo kaller forslagene om karakterkrav for lærere og sykepleiere en ufornuftig husholdering med begavelsesressursen. 

Karriere

Campus

Samfunn