I dag: Ny leder for NTNU-studentene

PublisertSøndag, 1. januar 2017 - 8:05-OppdatertSøndag, 1. januar 2017 - 8:05
Studenttinget har allerede utarbeidet mye god politikk, men mye er datert før fusjonen, sier NTNUs nye studentleder, Marte Øien, som opprinnelige kommer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen.

Fra i dag,  1. januar 2017,  tar Marte Øien (26) over etter Jone Trovåg som leder for Studenttinget på Norges største universitet, NTNU.

— Jeg tror det blir et veldig spennende år. Endelig får vi begynt å jobbe med andre ting enn organisastoriske saker og strukturendringen det året som har vært. Det blir bra å kunne fokusere på det politiske igjen, sier hun til Khrono.

God, men formelt utdatert politikk

Øien startet som fag- og forskningsansvarlig i arbeidsutvalget på tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, og som følge av fusjon og nyvalg til Studenttinget ved nye NTNU ble hun nestleder der fra 1.januar 2016.

— Studenttinget har allerede utarbeidet mye god politikk, men mye er datert før fusjonen. Nå er tre høgskoler også med og det må nok gjøres en del for å tilpasse dette til nye NTNU, sier hun.

— Da du stilte til arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon i vår ville du ha andre opptakskrav enn karakterer, er det også aktuelt lokalt?

— Jeg synes det er like reelt på lokalt nivå, men hvordan man arbeider for det vil jeg tro blir annerledes. Men jeg kan ikke si så mye mer om det da vi ikke har vedtatt politikk på det, sier hun og fortsetter:

— Det vil nok komme en sak på det, og dersom Studenttinget ønsker det vil vi nok forsøke å få til et forsøksprosjekt på det lokalt på NTNU.

I kvalitetsmeldingen som legges fram senere i januar kommer det forslag om at de enkelte utdanningsinstitusjonene kan bestemme sine egne opptakskrav, så der kan det eventuelt ligge muligheter. 

Les også: Isaksen lar høgskoler og universitet selv avgjøre opptakskrav

Kritisk til valgprosessen nasjonalt

Øien stilte i vår til fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon (NSO), men valgte å ikke opprettholde kandidaturet sitt da hun ikke ble innstilt av valgkomitéen. Dette begrunnet hun delvis med strategiske årsaker, fordi hun gjerne ville se noen av de andre kandidatene valgt, men også av en mer alvorlig grunn:

— Jeg synes deler av valgkampen fram til nå ikke har vært helt heldig og noe av det har ikke vært bra, sa hun til Khrono da, uten at hun ville gå mer inn på hvem eller hva det handlet om.

— Mener du at det må gjøres noe med valgkulturen i NSO?

— Ja. Valgkomiteen kan ta en mer aktiv rolle i valgkampen og komme med klare premisser for hvordan man oppfører seg i en valgkamp.

— Hvilke premisser?

— Det handler om å drive en fair valgkamp: Snakk gjerne deg selv opp, men ikke ved å snakke andre ned. Det er tøft å stille til valg, med spørsmål og meninger om deg som person i mange måneder. Dersom motkandidater da går og snakker deg ned for å fremme seg selv så blir det enda tyngre, sier Øien.

En jobb å gjøre på inkludering

Øien tar egentlig bachelor i statsvitenskap, men har sist år sittet på fulltid som nestleder for Studenttinget, og nå blir det altså ytterligere et år på fulltid som leder. Hun har bakgrunn fra sykepleien på gamle Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Under debatten om den nye organiseringen av Studenttingets ledelse understreket hun at perioden arbeidsutvalget velges for, et kalenderår, i praksis vil frata opp mot 9500 studenter fra de innfusjonerte høgskolene muligheten til å stille. Vedtaket endte med et kompromiss, der de stedlige lederne i Ålesund og Gjøvik ble en del av arbeidsutvalget.

— Synes du vedtaket ivaretar disse studentenes deltakelse?

— Sånn som det er i dag, nei. Mange av studieretningene ved de gamle høgskolene er styrt av rammeplaner som gjør det vanskelig å sitte fra jul til jul, svarer Øien.

Samtidig ønsker hun ikke noen omkamp på dette og viser til respekt for demokratiet og vedtaket som er gjort.

— Men dette er absolutt noe vi vil arbeide sammen med fagmiljøene om, slik at vi neste høst kan få gode kandidater fra disse utdanningene også, fortsetter hun og viser til utdanninger primært ved de tidligere høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

Etablere NTNU

Det er ikke bare for studentdemokratiet sin del påtroppende studentleder Øien mener det er en jobb som må gjøres.

— Jeg tror noe av det viktigste vi må få til er en felles identitetsfølelse, og jobbe med merkevaren NTNU og få samkjørt det faglige, slik at tilbudet blir likeverdig i alle tre byene. Det skal ikke være noe skille mellom byene og noen forskjell mellom hvilken del av NTNU man studerer ved.

— Men er dette studentenes jobb?

— Det er et felles ansvar studentene og ansatte imellom. Organiseringen av Studenttinget har vært en stor diskusjon i arbeidsutvalget, og jeg tror det har skapt reaksjoner i Ålesund og Gjøvik. Der har vi en jobb å gjøre for å rette det opp igjen, avslutter Marte Øien.

Med seg i studentledelsen på NTNU får Øien Magnus Johannesen som fagpolitisk ansvarlig og nestleder, Johannes Bjartnes som internasjonalt ansvarlig, og Lars Bjørnar Vist som læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

Ole-Jacob Oosterhof og Gjermund Kvernmo Langset, lokale ledere for henholdsvis Gjøvik og Ålesund, er valgt for studieår og vil være en del av arbeidsutvalget fram til sommeren.

 

Fakta

Studenttinget NTNU

Studenttinget er det øverste studentdemokratiet på NTNU

Består av 25 representanter som er valgt for kalenderår og består av mandater etter studenttall.

For 2017 er det dermed valgt inn to representanter fra Gjøvik, to fra Ålesund og 21 fra Trondheim.

3.000 studenter avga stemme i valget for 2017, som gir en samlet valgdeltakelse på 8 prosent.

Fire studenter er frikjøpt og jobber på fulltid i arbeidsutvalget til Studenttinget i Trondheim.

Ålesund og Gjøvik har i tillegg en lokal studentleder på fulltid hver, som også er en del av arbeidsutvalget.

Studenttingets ledergruppe for 2017:

 

 • Leder: Marte Øien
 • Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
 • Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
 • Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist
 • Stedlig leder Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof.
 • Stedlig leder Ålesund: Kaja Holmesland.
 • Styremedlem: Ingvild Sørlie
 • Styremedlem: Kim Allgot
 • Styremedlem: Dennis Bogen

Kilde: studenttinget.no

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Studenttinget NTNU

Studenttinget er det øverste studentdemokratiet på NTNU

Består av 25 representanter som er valgt for kalenderår og består av mandater etter studenttall.

For 2017 er det dermed valgt inn to representanter fra Gjøvik, to fra Ålesund og 21 fra Trondheim.

3.000 studenter avga stemme i valget for 2017, som gir en samlet valgdeltakelse på 8 prosent.

Fire studenter er frikjøpt og jobber på fulltid i arbeidsutvalget til Studenttinget i Trondheim.

Ålesund og Gjøvik har i tillegg en lokal studentleder på fulltid hver, som også er en del av arbeidsutvalget.

Studenttingets ledergruppe for 2017:

 

 • Leder: Marte Øien
 • Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
 • Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
 • Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist
 • Stedlig leder Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof.
 • Stedlig leder Ålesund: Kaja Holmesland.
 • Styremedlem: Ingvild Sørlie
 • Styremedlem: Kim Allgot
 • Styremedlem: Dennis Bogen

Kilde: studenttinget.no

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 
Meninger · Studentboliger. Norsk studentorganisasjon fusker med tallene sine og presenterer ikke hele bildet når de legger fram tall for studentboliger. I tillegg tar de ikke høyde for ulike lokale forhold i sine nasjonale måltall, skriver Einride Berg, direktør for studentsamskipnaden i Ås.  

Karriere

Campus

Samfunn