Positive til studentombud, men sa nei til å gjøre vedtak nå

PublisertFredag, 4. november 2016 - 11:42-OppdatertFredag, 4. november 2016 - 12:31
Styremøte på Refsnes Gods
Studentombud. Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker seg studentombud i en eller annen form, men vil ikke gjøre vedtak før tidligst på neste møte. Studentene er skuffet, men rektor Rice er optimist.

— Dagens debatt om ordningen med studentombud i styret tydeliggjør hvor viktig denne ordningen er for styret. Både styret og jeg har forsikret alle om at denne ordningen skal fortsette og bli permanent. Det vi vil diskutere litt videre er hvor funksjonen skal plasseres og litt mer om mandatet, sier rektor Curt Rice rett etter at styrets debatt var over.

— Vi er skuffet, sier studentrepresentant Philip Stampe (bildet under). Han fremmet i dag forslag om å gjøre om styrets diskusjonssak til en vedtakssak, for deretter å vedta å gjøre studentombudet til en fast ordning.

— Vi hadde håpet at styret kunne ta denne beslutningen i dag. Alle er veldige positive og det er derfor vanskelig å forstå hvorfor man ikke kan gjøre prinsippvedtaket i dag og så fylle ut med mandat i etterkant, legger Stampe til.

De to studentrepresentantene var de to eneste i styret som stemte for et forslag om gjøre om saken til vedtakssak og dermed også at styret skulle vedta å gjøre studentombudet permanent allerede fra nå.

— Jeg skal bestrebe meg på at vi kommer tilbake til styret med et godt beslutningsgrunnlag, legger rektor Rice til.

Håper ombudet nå åpner døren for saker

Tidligere denne uka ble det klart at dagens studentombud, Anita Tøien Johansen (bildet under), har bestemt seg for å ikke ta i mot flere ny studentsaker ut den perioden hun er ansatt.

Hun presiserer at det ligger i hennes mandat at hun kan avvise saker, at avvisningen skal begrunnes, men at den ikke kan påklages.

Les også: Studentombudet har stengt

— Jeg håper dagens debatt i styret viser ombudet at både jeg og styret ønsker at ordningen skal fortsette, og at jeg garanterer at det skal sikres forsvarlig håndtering, selv om det kan bli snakk om midlertidige løsninger i en overgangssfase. Jeg håper disse signalene er så tydelige at ombudet åpner døren sin igjen og tar i mot nye saker fra studentene, sier Rice.

Studentombudet på sin side er fremdeles litt usikker på akkurat dette.

— Dette har vært et prøveprosjekt over to år. Jeg skal skrive sluttrapport og årsrapport. I tillegg har jeg gående mange saker som jeg må avslutte. Selv bare med tanke på de rapporter og vurderinger som skal ligge til grunn når prosjektfasen er over, er det mye arbeid for den ene stillingen ombudet disponerer fram til årsskiftet, sier Johansen til Khrono etter dagens møte.

Avventer forsikringer om bra overlapp

— Men både styret og rektor forsikrer om at ordningen skal fortsette?

— Ja, jeg hørte de sa det, men jeg må være 100 prosent trygg på at de studentsakene jeg eventuelt åpner for å behandle nå blir godt og forsvarlig ivaretatt når jeg slutter, sier Johansen og trekker fram et tenkt eksempel:

— Tenk om det kommer en student til meg og forteller om seksuell trakassering dagen før jeg går ut i juleferie og dermed har min siste arbeidsdag. Jeg må være trygg på at denne studenten blir ivaretatt på best mulig måte. Et slikt eksempel er kanskje litt ekstremt, men det kan faktisk skje, legger Johansen til.

— Hvis det ikke er gode ordninger på plass som overlapper på denne funksjonen er det bedre at studenten i utgangspunktet finner hjelp andre steder, i stedet for at de kommer til ombudet og tror de får hjelp, og så blir ikke saksbehandlingen helt slik den burde bli, legger Johansen til. 

Spennende innspill i styret

Både Rice, Stampe og Johansen mener det kom mange gode innspill i styrets debatt.

— Det er spennende å se på mandatet, skal ombudet bare jobbe med saker relatert til studiene, eller skal det gå litt bredere ut, trekker Rice fram.

Stampe er på sin side veldig glad for at ingen i styret ytret seg mot at ordningen med studentombud skal gjøres permanent.

— Debatten dreier seg om mandat og plassering. Vi mener at en plassering knyttet til internrevisjonen er det beste, slik de også har på Universitet i Oslo, sier Stampe.

Johansen minner om at man på HiOA nå i disse to årene har bygd opp en funksjon, og et kontor, og at ordningen med studentombud fremdeles er relativt ny.

— Jeg samarbeider med mange relevante instanser også utenfor HiOA, og vi har vært med på å bygge et landsomfattende og internasjonalt nettverk på denne type funksjoner, sier Johansen.

Mange tok ordet

Debatten om man skulle bare diskutere studentombudsaken på dagens møte eller gjøre det om til en vedtakssak, tok de første 70 minuttene av dagens styremøte.

Se også: Hele dette debattpunktet kan du lese her

Vedtaksforslaget fra Philip Stampe var «Stillingen studentombud vedtas som permanent ordning, plassert under internrevisjonen.»

— Jeg trenger ikke noe vedtak fra styret for å sikre at ordningen ivaretas videre. Jeg kan legge til rette for at en jurist som jobber på huset vil ivareta oppgaven e.l. Jeg forsikrer styret om at jeg vil sørge for at ordningen blir ivaretatt inntil vi har en permanent ordning på plass, sa Curt Rice på slutten av debatten.

— Jeg er enig i at vi bør se på studentombudsordningen andre steder, lurt å gå gjennom funksjonen til studentombudet andre steder. Jeg er som Rana skeptisk til prolongering. Det er en prøveordning, det er mange muligheter i verktøykassa, sa styreleder Trine Syvertsen.

— Jeg sier ikke at vi skal ha enda en evaluering. Det er rollen som er det viktige, det er best mulig plassering og mandat vi diskuterer, og det har vi ikke klarhet i i dag, sa Shahzad Asghar Rana.

— HiOA var den første høgskolen som var positiv til å opprette studentombudsordning, Universitetet i Agder er også i gang med å opprette et. Tilbake til læring i organisasjonen: Plasseringen er viktig fordi det ikke skal være mulig å legge føringer på ombudet. Man bør holden det til den mest uavhengige seksjonen vi har her - og det er internrevisjonen, sa Philip Stampe.

Funksjon, mandat og plassering

— Slik som jeg hører er det ingen tvil om at funksjonen og rollen er viktig. Men plassering og mandat er viktig: Og så må vi ikek glemme en ting på hele ordningen: Utgangspunktet var en prøveordning, og da må vi ta oss tid til å evaluere prøveordningen. I forhold til den som er ansatt - og den ansatte er sikkert informert om at det var en prøverordning. Jeg mener det er altfor tidlig - vi må bruke tid på spørsmålene som rektor stiller i sakspapirene, sa Rana.

Anton Havnes (bildet over) tok også ordet:

— Synes det er grunn til å bruke tid på å diskutere både funksjon, mandat og plassering. En del av funksjonen ligger i institutter og avdelinger, i studier, internt på høgskolen, sa han og fortsatte:

— Hvor denne funksjonen er plassert og hvilken rollen den har, er ikke gitt. Verdt å ta diskusjonene. Jeg likte Mjøs-utvalget som flyttet studentombudet inn i institusjoenen fra Samskipnadene. Enig med Curt Rice; egentlig burde vi ikke hatt bruk for det, men det har vi. Før vi gjør det permanent bør det utredes mer: Det kan se ut som om det er en advokatfunksjon som ligger til ombudet, noe av dette mener jeg ligger i institusjonene selv. Jeg støtter at vi bruker tid på plassering.

Se også: Resten av innleggene kan du lese her

Fakta

Studentombud

Studentombudet er et lavterskeltilbud for studenter.

Marianne Høva Rustberggard er Norges første studentombud. Hun ble ansatt ved Universitet i Oslo i 2013.

Fra 1. januar 2015 fikk både Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitet i Stavanger nye ombud.

Anita Tøien Johansen, jurist fra Universitetet i Bergen, har hatt stillingen på HiOA i de to første prosjektårene og er Norges første ombud på en høgskole. Stillingen utlyses som fast jobb på nyåret.

Dennis Aske heter ombudet på UiS.

20. juli startet studentombudet på Universitet i Tromsø opp. Hun er utdannet jurist fra UiT og heter Torill Varberg (28).

Også Universitetet i Bergen (UiB) fått eget studentombud, og også hun startet opp 17. august. Hun heter Sylvi Leirvaag (41).

Høgskolen i Buskerud og Vestfold vurderer også opprettelse av studentombud, og det samme gjelder Høgskolen i Bergen, og NTNU i Trondheim. 

Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. 

Ombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Kilder: Khrono, UiO, UiT, På Høyden

Studentombud i Norge

Institusjon

Studentombud etablert
Universitetet i OsloFebruar 2013
Høgskolen i Oslo og AkershusJanuar 2015
Universitetet i StavangerJanuar 2015
Universitetet i TromsøJuli 2015
Universitetet i BergenAugust 2015
Norges HandelshøyskoleJanuar 2016
Høgskulen på VestlandetHøsten 2017
Høgskolen Sørøst NorgeAugust 2017
NTNUOktober 2017
Universitetet i AgderOppnevnt i 2017

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Studentombud

Studentombudet er et lavterskeltilbud for studenter.

Marianne Høva Rustberggard er Norges første studentombud. Hun ble ansatt ved Universitet i Oslo i 2013.

Fra 1. januar 2015 fikk både Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitet i Stavanger nye ombud.

Anita Tøien Johansen, jurist fra Universitetet i Bergen, har hatt stillingen på HiOA i de to første prosjektårene og er Norges første ombud på en høgskole. Stillingen utlyses som fast jobb på nyåret.

Dennis Aske heter ombudet på UiS.

20. juli startet studentombudet på Universitet i Tromsø opp. Hun er utdannet jurist fra UiT og heter Torill Varberg (28).

Også Universitetet i Bergen (UiB) fått eget studentombud, og også hun startet opp 17. august. Hun heter Sylvi Leirvaag (41).

Høgskolen i Buskerud og Vestfold vurderer også opprettelse av studentombud, og det samme gjelder Høgskolen i Bergen, og NTNU i Trondheim. 

Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. 

Ombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Kilder: Khrono, UiO, UiT, På Høyden

Studentombud i Norge

Institusjon

Studentombud etablert
Universitetet i OsloFebruar 2013
Høgskolen i Oslo og AkershusJanuar 2015
Universitetet i StavangerJanuar 2015
Universitetet i TromsøJuli 2015
Universitetet i BergenAugust 2015
Norges HandelshøyskoleJanuar 2016
Høgskulen på VestlandetHøsten 2017
Høgskolen Sørøst NorgeAugust 2017
NTNUOktober 2017
Universitetet i AgderOppnevnt i 2017

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · 4-krav. Professor Karl Øyvind Jordell mener rektor Dag Rune Olsen overser mange problemstillinger i debatten om lærerutdanning og karakterkrav. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 
Meninger · Hatretorikk. Høgskolen i Oslo og Akershus har et problem med parallellsamfunn som gir grobunn for interne venstreekstreme kulturer, venninner som siterer hverandre, bedrevet av folk som ikke reflekterer over sin egen normative posisjon, skriver Pål Veiden i dette innlegget.   

Campus

Samfunn