Student vant sak om pengekrav fra høgskole

PublisertTorsdag, 3. november 2016 - 10:29-OppdatertFredag, 11. november 2016 - 10:48
Student (22) godtok ikke å betale 45.000 kroner i semesteravgift, selv om hu leverte oppsigelsen tre dager etter fristen. Kvinnen vant fram. Foto: Høyskolen Kristiania
Tvistesak. En student saksøkte Høyskolen Kristiania fordi de krevde at hun skulle betale semesteravgift, ettersom hun sa fra seg plassen etter fristen. Kvinnen vant fram.

En 22 år gammel kvinnelig student vant en tvistesak mot Høyskolen Kristiania i Nedre Romerike tingrett i slutten av september. Privatskolen krevde at hun betalte studieavgift fordi hun hadde sagt fra seg plassen tre dager etter at oppsigelsesfristen var utløpt.

45.000 kroner 

Det var i februar 2014 22-åringen kom inn på et studieprogram på privatskolen Høyskolen Kristiania. Ett år etterpå, i starten av juli 2015, valgte hun å avslutte skolegangen, men privatskolen krevde at hun betalte studieavgiften for høstsemestret på 45.000 kroner. 

De mente at hun var for seint ute til å si fra seg skoleplassen. Oppsigelsen ble sendt tre virkedager etter at frist for oppsigelse hadde løpt ut og omtrent 40 dager før semesterets oppstart, står det i dommen.

Kvinnen gikk ikke med på å betale. 

Endte i tingretten

I dommen fra Nedre Romerike tingrett står det at høgskolen tok ut forliksklage mot kvinnen, men forlik kom ikke i stand. I et forliksråd på Romerike avsa de dom i favør av Høyskolen 12. april i år. 

Den tidligere studenten ved Høyskolen Kristiania Ernst G Mortensens Stiftelse, som er det fulle navnet på høgskolen, leverte stevning til tingretten 13. mai 2016. 

Khrono har vært i kontakt med kvinnen, men hun ønsker ikke å uttale seg.

Det var i slutten av september dommen falt. I tillegg til å vinne saken, slapp studenten også å betale saksomkostninger på drøye 11.000 kroner.

Advokat Lotte Lundby Kristiansen, som representerer Høyskolen Kristiania, forteller til Khrono at de foreløpig ikke har bestemt seg for om de skal anke saken. Fristen er i slutten av neste uke.

— Vi har ennå ikke tatt en beslutning, sier Lundby Kristiansen. 

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. 

— Avtalen er ikke klar

I rettsavgjørelsen kommer det fram at det ikke er rettslig grunnlag i studieavtalen for at kvinnen er forpliktet til å betale studieavgiften. Det er ikke spesifikt angitt i avtalens blankettdel hvilke konsekvenser en sen oppsigelse får.

— En eventuell plikt til å betale full studieavgift ved for sen oppsigelse av studieplassen, fremgår ikke av kontrakten på en klar og utvetydig måte, heter det i dommen. 

Ifølge retten framgår det ikke klart hvilke konsekvenser oppsigelse etter 1. juli får for studenter i studieløp. 

— Høyskolen har etter rettens syn ikke vist at det foreligger et reelt og rimelig behov for en slik betalingsforpliktelse knyttet til en så tidlig oppsigelsesfrist, står det i rettsavgjørelsen.

— Urimelig

I dommen står det at dersom man ser på de alminnelig erstatningsrettslige reglene, er ikke skolens tap nevneverdig større den dagen hun leverte oppsigelsen, enn tre dager før da det var frist for oppsigelse. 

— I det hele tatt fremstår det som urimelig at studenter blir ansvarlig for hele studieavgiften ved oppsigelse før skolestart, og i hvert fall før resultatene fra Samordna Opptak foreligger 20. juli.

«Det er i all hovedsak tale om unge mennesker, som står på terskelen for å velge utdanningsretning for resten av livet. Det er påregnelig og det bør legges til rette for at de kan ombestemme seg underveis med hensyn til studievalg og studiested, også etter å ha gjennomført ett år på studiet. Retten viser her også til at det er kostbart å gå på privatskole og at det av den grunn vil være enda mer påregnelig at studenter ønsker å søke seg inn på offentlige skoler etter hvert.»

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 
Meninger · Studentboliger. Norsk studentorganisasjon fusker med tallene sine og presenterer ikke hele bildet når de legger fram tall for studentboliger. I tillegg tar de ikke høyde for ulike lokale forhold i sine nasjonale måltall, skriver Einride Berg, direktør for studentsamskipnaden i Ås.  

Karriere

Campus

Samfunn