Få studenter ønsker seg en jobb på sykehjem

PublisertTorsdag, 18. august 2016 - 13:32-OppdatertTorsdag, 18. august 2016 - 19:25
NOVA-forsker Heidi Gautun kunne fortelle et godt besøkt debattmøte i Arendal at halvparten av sykepleierne i sykehjem og hjemmesykepleien sier at de vurderer å slutte. Foto: Norsk Sykepleierforbund
Sykepleiermangel. Sykehjem og hjemmesykepleien taper i konkurransen om de nyutdannede sykepleierne. Nå vil Norsk Sykepleierforbundet at kommunene setter inn tiltak for å gjøre jobbene mer attraktive.

Arendal (Khrono): Bare åtte prosent av sykepleiestudentene har sykehjem på topp på listen over hvor de ønsker å jobbe, mens 15 prosent svarer at de først og fremst ønsker en jobb i hjemmesykepleien, går det fram av Norsk sykepleierforbunds avgangsundersøkelse for 2015.

Til sammenligning svarer 66 prosent at de helst vil jobbe på sykehus.

Samtidig er mangelen på sykepleiere stor og økende i kommunene, og vil ifølge SSB øke med 70 prosent i hjemmesykepleien og 200 prosent på sykehjemmene innen 2025. Det skyldes en betydelig vekst av antall eldre over 80 år.

Mange vil slutte

På en debattmøte som Norsk Sykepleierforbund arrangerte i Arendal torsdag, ble det dessuten presentert tall som viser at halvparten av sykepleierne som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien i dag vurderer å slutte.

Undersøkelsen er gjort av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund . 5000 sykepleiere som jobber disse stedene er blitt spurt om de vurderer å slutte, og halvparten svarer at det gjør de. Begrunnelsen deres er først og fremst at de opplever et stort tidspress som går utover kvaliteten på tjenestene.

— Sykehjem og hjemmesykepleien er taperne i kampen om å rekruttere nyutdannede, samtidig som spørreundersøkelsen vår viser at halvparten av de som jobber der er blitt så demotiverte at de vurderer å slutte. Hovedårsaken ser ut til å være underbemanning. Det er for få sykepleiere på jobb, og det gjør at de som er på jobb ikke får gitt tjenester som de mener er etisk forsvarlige, sa NOVA-forsker Heidi Gautun, under debattmøtet.

I tillegg til at kommune sliter med å rekruttere og mange vurderer å slutte, er det også stort fravær blant sykepleierne.  For eksempel utgjør lange fravær 12 prosent av sykepleiestillingene i kommunene.

Må tilby gode praksisplasser

Forbundsleder i  Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier til Khrono at det må tas grep for å gjøre sykepleiejobbene på sykehjem og i hjemmesykepleien mer attraktive, slik at nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe der, og de som allerede er der ikke slutter.

Hva må til for at studentene skal velge sykehjem og hjemmesykepleie framfor sykehus?

— Det er viktig at sykepleiestudenter får gode praksisplasser i kommunene, med gode veiledere og god oppfølging, slik at de velger å fortsette på sykehjem og i hjemmesykepleien etter endt utdanning. Det er også viktig å skape gode fagmiljøer på arbeidsplassene, slik at sykepleierne ikke blir gående alene, sier By.

—  Og så er det ikke til å stikke under en stol at høyere lønn selvfølgelig er veldig viktig. Skal vi rekruttere og beholde den nødvendige kompetansen er det ingen vei utenom bedre lønn, sier hun.

Hun legger til at et annet viktig tiltak for å rekruttere nyutdannede sykepleiere er å sørge for å tilby dem hele stillinger.

— Det er kanskje det aller viktigste, for vi kan ikke ha dette tullet med merkelige stillingsbrøker, sier Eli Gunhild By.

Enige om utfordringene

Under debatten i Arendal deltok politikere fra tre partier; helseminister Bernt Høie (H), stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) og stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF).

— Jeg er glad for at vi har fått denne rapporten på bordet og at det ikke lenger er noen tvil om utfordringene vi står overfor. Nå er det tre partier som er enige i utfordringsbildet, og vi skal bidra videre for å få satt inn de rette tiltakene, sier By.

Under debatten ga de tre politikerne uttrykk for at de er enige i utfordringene som NOVA-rapporten trekker opp, men de er ikke like enige om hva som må gjøres.

Vil lære av de gode

Helseminister Bernt Høie valgte å peke på at halvparten av de spurte i NOVA-undersøkelsen faktisk trives i jobben.

— Vi må lære av disse, for halvparten trives og opplever jobben som meningsfull, de synes de har god ledelse, godt arbeidsmiljø og de trives med at de har fleksibilitet i jobben. For at vi skal klare å rekruttere studenter til disse jobbene, må vi se på hva de som er gode gjør, sa Høie.

Han pekte også på at regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner til kompetansetiltak, som i stor grad handler om lederutdanning. 160 sykepleiere skal i gang med dette nå, etter modell av «rektorskolen», opplyste han.

Fakta

Arendalsuka

En årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre til debatt, kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Arendalsuka arrangeres for femte gang.

Partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

I år er det 543 arrangementer i løpet av uka, som varer fra 15. til og med 20. august.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Arendalsuka

En årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre til debatt, kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Arendalsuka arrangeres for femte gang.

Partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

I år er det 543 arrangementer i løpet av uka, som varer fra 15. til og med 20. august.

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 

Karriere

Campus

Samfunn