HiOA-forsker fikk advarsel for plagiat

Publisert - Sist oppdatert
null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

En forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) oversatte kollegaenes tekst til engelsk og publiserte den som egen forskning.

Forskningsartikkelen saken handler om ble publisert i 2012, men det var først i år at ble det oppdaget at minst to av de ni sidene er direkte avskrift av en annen rapport, skriver Universitas.

Forskeren har nå fått en skriftlig advarsel, skriver avisen.

Forskeren er knyttet til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Det var ved Senter for profesjonsstudier (SPS) det kom tips om saken.

Langt over grensen

— Dette er langt over grensen. Det er ikke bare snakk om én setning her og én setning der, men mye tekst som er direkte oversatt, sier Knut Patrick Hanevik (bildet under), dekan ved fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

«Fakultetet ser svært alvorlig på vitenskapelig uredelighet. Du gis med dette skriftlig advarsel om at ytterligere brudd på forskningsetiske prinsipper kan få konsekvenser for din stilling», skriver dekan Hanevik i advarselen.

— Vi må reagere kraftig på en sak som dette fordi vi er arbeidsgiver og må ivareta kvaliteten på vår forskning, sier Hanevik.

Fulgte opp et tips

Universitas skriver at det var Oddgeir Osland, leder for Senter for profesjonsstudier, som klaget inn artikkelen på vegne av forskerne som ble plagiert.

— Det var så mye av artikkelen som var direkte oversatt - altså avskrift uten sitering - at jeg mente artikkelen burde trekkes, sier Osland til Universitas.

Han vil ikke spekulere i om forskeren plagierte med overlegg.

Osland har tidligere aldri opplevd at noen på hans avdeling er blitt plagiert.

— Jeg har hatt kontakt med forfatterne av rapporten det er oversatt fra. De er tilfredse med at artikkelen er slettet og at saken nå er avsluttet, sier han til studentavisen.

Kan fortsette

Hanevik mener det er forsvarlig at forskeren kan fortsette i sin stilling. Han vil nå bli gitt tydelig opplæring i siteringsregler, men Hanevik sier han tror det vil bli ekstremt vanskelig for personen å gjenvinne troverdigheten som forsker.

Forskeren har valgt å trekke artikkelen. Han har ikke svart på Universitas’ henvendelser.

©NTB

Fakta

Etikk

Granskingsutvalget ved De nasjonale forskningsetiske komiteer opplyser at de får inn 3-5 saker som handler om brudd på etiske forskningsregler, så som plagiering.

Det har de siste årene blitt opprettet et nasjonalt utvalg for å følge med på området, og det har kommet lov som regulerer forholdene rundt forskningsetikk.

Redelighet er et eget punkt i det generelle etiske regelverket for norsk forskning. Der slås det fast at den enkelte forsker har ansvar for sin forsknings troverdighet.

Fabrikkering, forfalskning, plagiering pekes på som spesielt alvorlige brudd på god forskningsetisk praksis.

Kilde: Universitas

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.