Små endringer i revidert budsjett

PublisertTirsdag, 12. mai 2015 - 13:22-OppdatertOnsdag, 13. mai 2015 - 1:55
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legger frem tilstandsrapporten for høyere utdanning.
Budsjett. Finansminister Siv Jensen har ikke gjort store omrokkeringer på kunnskapsministerens budsjett. Nytt senter om høyreekstremisme får 5 millioner i år, og 10 millioner årlig deretter.

Etableringen av et senter mot høyreekstremisme ble annonsert i januar i år. Pengene kommer i forslag til revidert nasjonalbudsjett. 5 millioner kroner i 2015, og løfter om ti millioner i året deretter.

— Vi er opptatt av å finne gode tiltak for å forebygge terrorisme og spredning av høyreekstremisme. Derfor vil vi styrke forskningen på dette området, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Pengene skal forvaltes av Norges forskningsråd. 

Skuffa studenter i Bergen

Studentleder i Bergen, Tommy Aarethun (bildet under), er skuffet over de små endringene som ligger i revidert budsjett for Kunnskapsdepartementet.

— Heller ikke denne gangen har regjeringen benyttet anledningen til å øke studiestøtten eller bygge flere studentboliger. Vi hadde håpet på noe på begge områder, sier Aarethun i en pressemelding. Han er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Han trekke også fram manglende bevilgninger til rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen.

— Det som burde ha vært et budsjett som rustet oss for framtiden er et budsjett som fører til at det hver dag blir et større etterslep på bygg og infrastruktur i Universitets- og høgskolesektoren, sier Aarethun.

24 studieplasser i Bergen

Regjeringen foreslår å bevilge penger til 24 studieplasser i ingeniørfag (undervannsteknologi) i regi av Høgskolen i Bergen (HiB). Studiet er desentralisert og tilbys i Florø.

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av fremtidig campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og 5 millioner kroner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). 

Regjeringen foreslår å bevilge 2.398 millioner kroner til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, i 2015. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra vedtatt budsjett for 2015. Økningen skyldes endringer i valutakursen og etterberegninger av kravet til Norges kontingent for 2013.

Redusert foreldrebetaling i barnehager

1. mai 2015 ble det billigere barnehager for familier med lav inntekt. Den nye ordningen gjør at foreldrebetalingen for det første barnet maksimalt utgjør 6 prosent av familiens samlede inntekt, med maksimalprisen som et øvre tak. Alle familier med en samlet inntekt under 473.000 kroner vil ha rett til billigere barnehage. I forbindelse med innføringen av denne ordningen foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunene med en engangsbevilgning på 41,7 millioner kroner. 

— Ordningen gir også de med lav inntekt en reell mulighet til å ha barna i barnehagen, og den gjelder over hele landet. På grunn av at det nye systemet blir innført midt i barnehageåret, foreslår vi å øke overføringene til kommunene slik at det blir lettere for dem å innføre ordningen, sier Røe Isaksen. 

Konstaterer at valgkampen er i gang

I Tromsø konstaterer studentene at valgkampen i forkant av kommunevalget er i gang, og at det er et lite spennende revidert nasjonalbudsjett for universitets- og høgskolesektoren.

De er fornøyd med at regjeringen står fast ved sine løfter knyttet til studentboliger, men skriver i en pressemelding at de vil stå på fram mot framlegging av statsbudsjettet for 2016 for å sikre enda flere nye studentboliger til Tromsø.

I en pressemelding skriver Studentparlamentet i nord at de fortsatt mener at regjeringen har satt forskning og utdanning på agendaen og at fremtiden til Norge ligger i de kloke hoder som utdannes i dag.

Lærlinger med særskilte behov

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 6 millioner kroner. Det vil gjøre at bedriftene kan hjelpe flere med for eksempel norskopplæring, ekstra oppfølging i arbeidet eller annen tilrettelegging slik at de består fagprøve eller kompetanseprøve ved endt læretid. 

— Dette er et viktig tiltak for å få flere til å fullføre fagutdanningen. Av dem som får denne ekstra hjelpen, er det svært mange som faktisk ender opp med et fagbrev i hånda. Derfor er det viktig at ordningen er godt finansiert, sier kunnskapsministeren, i følge pressemeldingen. 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Debattstil. Hvordan unngå avsporinger, usakligheter og uvennskap i debatter? Lars Rune Halvorsen og John A. Løkke ved Høgskolen i Østfold gir deg debattreglene. 
Meninger · Matematikk. Firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene må ha vært en arbeidsulykke blant byråkratene i Kunnskapsdepartementet som det dessverre har gått prestisje i, mener høgskolelektor Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akerhus 
Klasserom undervisning fysikk
Meninger · Femårig. Her er fire gode grunner for at endringen til femårig lærerutdanning er nødvendig og positiv for skolen, skriver dekan Knut Patrick Hanevik ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Karriere

Campus

Samfunn