Vernepleierutdanning tar ett digitalt skritt av gangen

PublisertMandag, 4. november 2013 - 16:27-OppdatertFredag, 24. januar 2014 - 11:09
Studenter på bachelorstudiet i vernepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) holder til både på Kjeller (bildet) og i Sandvika.
Digital undervisning. På bachelorstudiet i vernepleie går de et digitalt skritt av gangen når eksamen digitaliseres, og undervisningen forbedres med digitale tester og med egenprodusert lyd- og video-undervisning.

Karen Engeland er studieleder for bachelorstudiet i vernepleie. De har utdanning både i Sandvika og på Kjeller. Vernepleierstudentene tilhører Institutt for atferdsvitenskap på Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

— Vi har kanskje ikke de store MOOC-prosjektene på gang, men vi prøver oss frem med en rekke digitale hjelpemidler, både i undervisningen men også under oppgaveskriving og eksamen, forteller Engeland.

Engeland var deltaker på seminaret «MOOC på HiOA» tidligere i høst, og forteller at hun var litt usikker på om hun hadde noe  å bidra med i diskusjonen på dette møtet.

— Noen synes kanskje det vi holder på med er litt smått, og ikke nok framtidsretta. Vi tenker som så at det er lurt å ta små skritt framover og ta vare på de initiativ og ideer våre egne ansatte kommer med, forklarer Engeland.

Digital eksamen

Et av de områdene de har jobbet lenge med på bachelorstudiet i vernepleie er digitalisering av eksamen og levering. Studentene har lenge levert eksamen digitalt gjennom Fronter, men besvarelsene har så blitt printet ut og sendt i papirformat til sensorene.

— Fra og med i høst tar vi dette ett steg videre. Nå får sensorene digital tilgang til anonymiserte leveranser, de får ikke lenger papir fra oss, forteller Engeland (bildet over).

Hun forteller at de har møtte noe skepsis, og at de jo ikke vet om sensorene velger å printe ut besvarelsene selv og likevel jobber papirbasert.

— Det er store kull og mange oppgaver som skal sensureres, og det kan være uvant å lese mye på skjerm. Men vi er fornøyd med at vi nå klarer å ta eksamensjobbingen et hakk videre inn i en digitalisert verden, forteller Engeland.

Pre- og post-test

Engeland forteller at flere av vernepleiernes digitale initiativ er direkte rettet inn mot å forbedre utdanningen og studiehverdagen til studentene.

-Vi har i lang tid benyttet ulike flervalgstester, både som arbeidskrav i ulike emner og som forberedelser til ferdighetstrening på øvingsposten.

— Når studenter skal i gang med et nytt emne skal alle besvare en «pretest» i Fronter som går gjennom sentrale temaer i det aktuelle emnet. Når så undervisningen er over, tar studentene samme test på nytt. På denne måten får studentene selv i forkant av undervisningen oversikt over hva de behersker og ikke, i det aktuelle faget, og de får målt sin egen forbedring etter endt undervisning. Testene er jo også veldig nyttig for våre lærere, de får god innsikt i forkunnskapene til studentene, og om undervisningen de har vært gjennom har «virket», forteller Engeland. 

Øvingspost

Engeland forteller at man også de i en har tatt i bruk en flervalgstest som studenter skal ta for å være tilstrekkelig forberedt til å delta i obligatorisk ferdighetstrening på øvingsposten.

— Vi har laget en test som studentene må ta. På denne testen må de ha en viss skår for å kunne slippe inn på øvingsposten. Testen kan de ta så mange ganger de vil, men på denne måten sikrer vi at de kan det de skal før de går inn på øvingsposten, og at de da kan konsentrere seg om de oppgaver som skal gjøres der, forklarer Engeland.

Podcast og video

Nytt i år er også at to ansatte, har laget både en podcast og en videosnutt til bruk i undervisningen.

— De to har fått hjelp av medieseksjonen og eCampus-teamet med Tengel Sandtrø i spissen. Vi er spente på erfaringene med disse to undervisningselementene, sier Engeland.

Hun forteller at Rolf Magnus Grung og Lars Tandberg Jørgensen selv kom og sa at de ønsket å lage disse nye innslagene til bruk i undervisningen, og at hun selv er spent på resultatene.

Lyd eller bilde?

Høgskolelektorene Rolf Magnus Grung og Lars Tandberg Jørgensen har blant annet ansvaret for undervisningen i det som heter funksjonell analyse. De to ble inspirert til å bruke egne digitale ferdigheter til å lage både et innslag med bruk av bare lyd og en video til bruk som støttemateriell i sin undervisning.

— Vi var litt nysgjerrige på om studentene våre var mest interessert i/fikk mest ut av et rent lydinnslag, eller om det er video som slår best an. Det er mindre ressurskrevende med lydinnslag og derfor synes vi dette hadde vært interessant å måle, forteller Lars Jørgensen.

Innslagene er brukt på to kull, og i neste uke skal kull nummer tre få tilgang til de digitale undervisningselementene de to har laget.

— Vi vil lage en rapport og har søkt om å bli antatt på årsseminaret til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO), forteller Jørgensen.

Nye verktøy gir mersmak

I forkant av undervisningen er det foretatt en pre-test, og etterkant en post-test av studentene. På den siste testen blir studentene spurt om de har sett innslagene og hvor mange ganger de har sett på dem.

— Er dere inspirert til å fortsette med denne type undervisning?

— Det er for tidlig å si noe om effektene for våre studenter, men vi er i utgangspunktet digitalt interesserte, og ser at det finnes mange ulike verktøy man kan ta i bruk for å bedre undervisningen. Så fra vårt ståsted gir dette definitivt mersmak, sier Jørgensen.

Under ser du det digitale innslaget studentene til Rolf Magnus Grung og Lars Tandberg Jørgensen fikk tilgang til gjennom Fronter. Vi gjengir med tillatelse fra opphavsmennene i en begrenset tidsperiode. Med i videoen er to studenter fra drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved HiOA, samt døtrene til Grung og Jørgensen. Videoen er laget med hjelp fra Medieseksjonen på HiOA.

Fakta

Vernepleie

Bachelor i vernepleier hører inn under Institutt for atferdsvitenskap på Fakultet for helsefag.

Det er 630 studenter på heltid og deltid bachelor vernepleie, fordelt på studiestedene Kjeller og Sandvika.

Etter endt bachelor kan man ta master «læring og komplekse systemer» og eventuelt søke seg deretter videre til doktorgradsprogrammet i «atferdsanalyse».

Vernepleiestudiene innebærer: Du får kunnskap og praktiske ferdigheter til å bistå mennesker med ulike funksjonsvansker. Utdanningen spenner over flere fagområder, og sentrale temaer er miljøarbeid, opplæring og utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming.

Deltid eller heltid: Bachelorstudiet tar tre år på fulltid og fire år på deltid. Heltidsstudiet har i gjennomsnitt undervisning ca. fire dager i uka. Praksisstudiene gjennomføres på heltid.

På deltidsstudiet: Teoristudier på deltid med undervisning to dager pr. uke (normalt mandag og tirsdag eller torsdag og fredag). Praksisstudiene gjennomføres på heltid. Fjerde studieår må deltidsstudenter påregne å studere på fulltid. Vi tilbyr vernepleie på deltid på Kjeller og i Sandvika.

Kilde: hioa.no

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Vernepleie

Bachelor i vernepleier hører inn under Institutt for atferdsvitenskap på Fakultet for helsefag.

Det er 630 studenter på heltid og deltid bachelor vernepleie, fordelt på studiestedene Kjeller og Sandvika.

Etter endt bachelor kan man ta master «læring og komplekse systemer» og eventuelt søke seg deretter videre til doktorgradsprogrammet i «atferdsanalyse».

Vernepleiestudiene innebærer: Du får kunnskap og praktiske ferdigheter til å bistå mennesker med ulike funksjonsvansker. Utdanningen spenner over flere fagområder, og sentrale temaer er miljøarbeid, opplæring og utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming.

Deltid eller heltid: Bachelorstudiet tar tre år på fulltid og fire år på deltid. Heltidsstudiet har i gjennomsnitt undervisning ca. fire dager i uka. Praksisstudiene gjennomføres på heltid.

På deltidsstudiet: Teoristudier på deltid med undervisning to dager pr. uke (normalt mandag og tirsdag eller torsdag og fredag). Praksisstudiene gjennomføres på heltid. Fjerde studieår må deltidsstudenter påregne å studere på fulltid. Vi tilbyr vernepleie på deltid på Kjeller og i Sandvika.

Kilde: hioa.no

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Debattstil. Hvordan unngå avsporinger, usakligheter og uvennskap i debatter? Lars Rune Halvorsen og John A. Løkke ved Høgskolen i Østfold gir deg debattreglene. 
Meninger · Matematikk. Firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene må ha vært en arbeidsulykke blant byråkratene i Kunnskapsdepartementet som det dessverre har gått prestisje i, mener høgskolelektor Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akerhus 
Klasserom undervisning fysikk
Meninger · Femårig. Her er fire gode grunner for at endringen til femårig lærerutdanning er nødvendig og positiv for skolen, skriver dekan Knut Patrick Hanevik ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Karriere

Campus

Samfunn