NSO: Åttende kandidat er klar

Publisert - Sist oppdatert
Fam Karine Heer Aas vil bli velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig i NSO. Foto:Rebekka Opsal

Fam Karine Heer Aas vil bli velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig i NSO. Foto:Rebekka Opsal

#LMNSO. Fam Karine Heer Aas stiller til velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon. Hun tror studenthelse blir den viktigste saken fremover.

Valgkampen hardner til blant studentene, og så langt har åtte kandidater meldt seg til å bli en del av neste års arbeidsutvalg i Norsk studentorganisasjon. Fire lederkandidater og fire til andre fulltidsverv.

20. - 22. april avholdes landsmøtet i Norsk studentorganisasjon (NSO). Der skal det blant annet velges ny ledelse i organisasjonen.

Stiller du, eller kjenner du noen som stiller til valg i NSO? Tips oss!

Den foreløpig siste til å melde seg på konkurransen er Fam Karine Heer Aas. Hun sitter i dag i arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akerhus og stiller til velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig.

I tillegg har Håkon Randgaard Mikalsen, Kai Steffen Østensen, Marte Øien og Ida Austgulen stilt til ledervervet, og Sunniva Braaten, Stein Olav Romslo og Jone Trovåg har også stilt til arbeidsutvalget.

Heer Aas vil bli ansvarlig for velferd og likestilling

Fam Karine Heer Aas sitter i dag i arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus, og stiller som velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig. Hun vil følge opp arbeidet rundt Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT).

— Som arbeidsutvalgsmedlem i Velferdstinget har jeg jobbet veldig mye med SHoT-undersøkelsen som gjennomføres nå, og resultatene fra 2014, sier hun før hun legger til:

— Nå jobber jeg mye med å få opp svarprosenten på undersøkelsen, og det har gått opp for meg hvor vanvittig gøy dette er å jobbe med, og hvor mye jeg har lyst til å fortsette det arbeidet når resultatene kommer i september.

Hun tror at studenthelse blir en av de viktigste sakene for organisasjonen framover.

— I tillegg til at studenthelse selvsagt blir viktig framover, så skal regjeringen revidere både kostnadsrammene og tilskuddsordningen til studentsamskipnadene. Der blir det viktig for oss i NSO å være på banen, for å sørge for at samskipandene får muligheten til å bygge videre, sier hun til Khrono onsdag.

​Hvorfor stiller du nå?

— Jeg har fått lov til å jobbe et år i Velferdstinget, og har syntes at det har vært veldig gøy. I tillegg kan det hende at jeg vil vente ett år til før jeg begynner på master, ler hun.

Mikalsen vil bli leder

Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Studentersamfunnet i Bergen/Milena Nowak

Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Studentersamfunnet i Bergen/Milena Nowak

Leder for studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, håper at hans engasjement vil smitte over på resten av organisasjonen.

— Først og fremst så kan jeg bidra med engasjement, det er det som driver meg og gir meg lyst til å stille. Jeg tror vi har en viktig jobb og en god mulighet ti lå slippe til med våre perspektiver om hvordan samfunnet skal være, sier han før han legger til,

— Personlig blir jeg veldig engasjert av det. Om jeg får muligheten til å være med å lede NSO, så håper jeg at noe av det engasjementet kan være med å smitte over på andre.

På spørsmål om hvorfor han vil lede NSO, svarer han:

— Det handler om at NSO har mulighetene til å være min generasjons viktigste premissleverandør og en viktig stemme i debatten, og på den måte være med å påvirke unges framtid, sier Mikalsen, før han legger til,

— I et Norge med blant annet høy arbeidsledighet blant unge og et vanskelig boligmarked, blir vi første generasjon som får dårligere forutsetninger enn generasjonene før oss, for å skape den framtiden vi selv ønsker.

I tillegg trekker han fram at han oppfatter at mange politikere og personer i maktposisjoner ​har veldig høye forventninger til hva kommende generasjoner skal bidra med, spesielt med tanke på Bærekraftsmålene og Parisavtalen.

— Samtidig som alle forventningene ligger der, så har vi fått dårligere forutsetninger enn tidligere generasjon er. Der vil jeg at NSO skal være premissleverandør.

Øien tar opp kampen

NTNUs Marte Øien. Foto: Ketil Blom Haugstulen

NTNUs Marte Øien. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det er ingen tvil om at et styrket lovverk på læringsmiljø er helt nødvendig. Det burde helst kommet på plass i går.
Marte Øien
Lederkandidat, NSO

Marte Øien er nylig avgått leder av Studenttinget NTNU, og sitter i dag i Sentralstyret i NSO. Hun har erfaring fra en rekke verv blant annet i NSO, Studenttinget NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hvorfor vil du bli leder i NSO?

— Jeg føler jeg har fått med meg en bred og god kompetanse for å kunne være med å løfte NSO i tiden framover, sier Øien til Khrono.

Hun vil jobbe for et sterkere lovverk på læringsmiljø, og følge opp metoo-kampanjen.

— Det er ingen tvil om at et styrket lovverk på læringsmiljø er helt nødvendig. Det burde helst kommet på plass i går. Det er en sak NSO har jobbet mye med i det siste, så der tenker jeg det er viktig å holde trykket oppe, sier hun før hun legger til,

— Ellers kommer nok ikke metoo-kampanjen til å bli borte, så der tenker jeg at det er viktig at NSO er på banen. Vi holder god kontakt med både regjeringen og sektoren for å sikre at det finnes gode rutiner for varsling, og sørge for at studentene vet hvem de skal gå til, og at de blir hørt når de sier fra.

Øien stilte til arbeidsutvalget i 2016 også, men trakk seg fra prosessen før selve valget. Hun håper på en god valgkamp.

— NSO har jobbet mye med kulturen rundt valgprosessen i det siste, så jeg håper det blir en morsom, spennende og givende valgkamp for både kandidatene og de som faktisk skal ta valget til slutt.

Sunniva Braaten stiller som nestleder

Sunniva Braaten, OsloMet. Foto: Petter Berntsen

Sunniva Braaten, OsloMet. Foto: Petter Berntsen

Tidligere leder i Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og universitetsstyremedlem, Sunniva Braaten sier til Khrono fredag at hun har lyst til å bli nestleder.

— Jeg har tenkt lenge på å stille til arbeidsutvalget i NSO. Det gir meg veldig mye å kunne drive med studentpolitikk, og jeg blir veldig inspirert av å få lov til å jobbe med det på fulltid

På spørsmål om hvorfor hun vil bli nestleder, svarer hun,

— Jeg er en person som er veldig fleksibel, og jeg tror at jeg kan fylle ut leder veldig godt i et team. Jeg syns det er veldig viktig at man har en ledelse i NSO som er gode på samarbeid, og kan jobbe godt sammen.

— En sak som blir veldig viktig framover, er studiestøtten. Grunnen til det er at det er varslet at det kan komme en endring der, og da må vi i NSO være tydelige på hva vi mener. Skal vi først bruke ressurser på å endre dette systemet, så må det komme studentene til gode, sier hun til Khrono.

Trovåg stiller til gjenvalg

Jone Trovåg (nr.2 fra høyre), NSO. Foto: Ketil Blom

Jone Trovåg (nr.2 fra høyre), NSO. Foto: Ketil Blom

— Ja, det har jo nesten blitt tradisjon at internasjonalt ansvarlig stiller til gjenvalg, sier Jone Trovåg til Khrono.

— Det er mange grunner til at jeg vil ta et år til. Jeg brenner veldig for internasjonale spørsmål og har veldig lyst til å gjøre ferdig noen av prosessene jeg har vært involvert i det siste året, sier han, før han utdyper,

— Jeg vil veldig gjerne jobbe videre med blant annet Den globale studentstemmen, og jeg vil jobbe mer for at bærekraftmålene kommer mer inn i høyere utdanning.

Romslo vil inn i arbeidsutvalget

Tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig ved Studenttinget NTNU, og sittende sentralstyremedlem i NSO, Stein Olav Romslo lanserte fredag kandidaturet sitt til å bli fag- og forskningspolitisk ansvarlig for alle norske studenter.

— Jeg har veldig lyst til å prøve meg nasjonalt, etter at jeg har jobbet mye både på NTNU og i NSO med sentralstyreverv, komiteearbeid også videre, sier han til Khrono.

Stein Olav Romslo, NTNU.

Stein Olav Romslo, NTNU.

— Det er veldig mange viktige saker som skal opp framover, som jeg har lyst til å jobbe med, sier han før han legger til,

— For eksempel innføringen av tiltak fra kvalitetsmeldingen, studentombud, som forhåpentlig vis blir vedtatt i Stortinget om en måneds tid, og følge opp prosessen rundt den mulige innføringen av foretaksmodellen i sektoren

Romslo sier til Khrono at han er bekymret for at en eventuell foretaksmodell skal kunne være en trussel mot gratisprinsippet.

— En slik organisering kan føre til mer konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene, ettersom det da vil bli mer opp til dem å hente inn egne inntekter. Det kan gjøre det mer aktuelt å hente inn egenbetaling fra studentene. Det er noe NSO har kjempet mot i mange år.

— Skjønt hvor gøy studentpolitikk egentlig er

Kai Steffen Østensen, Agder. Foto: Ketil Blom

Kai Steffen Østensen, Agder. Foto: Ketil Blom

NSO har potensiale til å være en premiss-leverandør i debatten om hva vi skal leve av i framtiden.
Kai Steffen Østensen
Lederkandidat, NSO

Kai Steffen Østensen har vært leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA) i to år, og har drevet med politikk i forskjellige organisasjoner de siste fem årene. Blant annet stod han på stortingslista til Arbeiderpartiet i høst.

— Det jeg har lært i løpet av de fem årene jeg har jobbet med politikk, har jeg veldig lyst til å ta med meg inn i NSO. Erfaringene jeg har gjort meg har vist meg hvor avgjørende forståelse av politiske prosesser egentlig er for å få gjennomslag, sier Østensen til Khrono, før han legger til:

— I løpet av min til som studentleder i Agder, har jeg skjønt hvor gøy studentpolitikk egentlig er.

Østensen trekker ovenfor Khrono fram tre saker han har lyst til å jobbe med framover. Det er å bedre forankre NSOs nasjonale seire i studentmassen, jobbe for mindre frafall, og jobbe for at NSO skal være mer synlige i samfunnsdebatten.

— NSO har potensiale til å være en premissleverandør i debatten om hva vi skal leve av i framtiden, sier han til Khrono.

— Viktig tid for organisasjonen

Ida Austgulen, Høgskulen på Vestlandet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ida Austgulen, Høgskulen på Vestlandet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ida Austgulen har tidligere vært nestleder i Velferdstinget i Vest og nestleder for studentdemokratiet på Høgskolen i Bergen.

Hun var den første kandidaten som meldte seg til ledervervet.

Engasjementet har jo fulgt med meg i mange år, og siden jeg ble fag- og lærings-miljøpolitisk ansvarlig i fjor, har det bare vokst seg større og større.
Ida Austgulen
Lederkandidat, NSO

— Engasjementet har jo fulgt med meg i mange år, og siden jeg ble fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i fjor, har det bare vokst seg større og større. Det er derfor jeg nå har lyst til å være med og lede organisasjonen framover, sier Austgulen til Khrono.Austgulen trekker fram at det er mange store saker som kommer framover.

— Det er en veldig viktig tid for organisasjonen med mange store saker. Blant annet oppfølging av Jeløya-plattformen, sikring av studentenes rettigheter framover, og videre arbeid med å få innført studentombud, så det har jeg veldig lyst til å jobbe videre med, sier hun.

— Lovverket knyttet til studentenes læringsmiljø er for dårlig. Norske studenter har ikke samme rettighetene som verken elever i grunnskolen og videregående opplæring, eller som arbeidstakere. Det gjør at studentene er spesielt utsatt, avslutter hun overfor Khrono.

Håper på en ryddig prosess

Leder av valgkomiteen i NSO, Øystein Parelius, sier til Khrono at han ikke kan kommentere om det er noen som allerede har stilt til valg. Han sier likevel at han håper det blir en god og ryddig prosess.

— Jeg håper at det siste års hendelser gjør at man kan huske på at selv om man driver med politikk så kan man gjøre det på en måte som ivaretar kandidatene. Det er viktig at folk kan føle at de blir både faglig og politisk utfordret, men at det blir gjort på en god måte, sier han til Khrono mandag.

Fristen for å stille til valg, for å bli vurdert av valgkomiteen, er 28. mars.

Fakta

#LMNSO

Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon avholdes 20. - 22. april i Tønsberg.

Fristen for å melde kandidaturer som skal behandels av valgkomiteen er 28. mars.

Innstillingen skal være ferdig senest en uke før landsmøtet.

Fakta

Kandidatene:

Leder: Ida Austgulen

Leder: Kai Steffen Østensen

Leder: Marte Øien

Leder: ​Håkon Randgaard Mikalsen

Nestleder: Sunniva Braaten

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Stein Olav Romslo

Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg (gjenvalg)

Velferds- og likestillingsansvarlig: ​Fam Karine Heer Aas

Ordbok. Universitetet i Bergen har lyst ut fem leksikografstillingar. Jobben deira vert å oppdatera og revidera ordbøkene.