Hedret professor Arne Oshaug på Kjeller

Publisert - Sist oppdatert

Professor Arne Oshaug har sittet tett på de store forhandlingene og debattene rundt verdens matvareprogram. Sist fredag ble han hedret.

Arne Oshaug er blitt pensjonist etter å ha vært ansatt på Høgskolen i Akershus, og senere Høgskolen i Oslo og Akershus som professor de siste 13 årene. Fredag benket både studenter, ansatte, familie og prominente fagpersoner seg til et seminar for å hedre Arne Oshaugs innsats på feltet samfunnsernæring. Han har stått helt sentralt, både nasjonalt og internasjonalt, i å utvikle dette fagområdet.

Samtlige foredragsholdere startet med en uforbeholden ros av Oshaugs innsats både faglig og politisk, som inspirator og lærer. Oshaugs internasjonale, eller kanskje bedre globale, engasjement, ble særlig vektlagt. 

Oshaugs arbeidssted har vært Institutt for helse, ernæring og ledelse, etter fusjonen som en del av Fakultet for helsefag. Han har stått sentralt i forskegruppen samfunnsernæring ved instituttet. 

Vil ha mer av Oshaug

Leder for seminaret, høgskolelektor Ingrid Barikmo, instituttleder Kari Almendingen og prorektor Olgunn Ransedokken, åpnet seminaret med å ønske velkommen og overrekke gaver og blomster til en høyt respektert professor.

Alle tre understreket at de ønsket og håper at Oshaug vil fortsette å bidra både faglig og overfor studentene.

— Vi er stolt av å ha deg på høgskolen vår, og over den innsatsen du gjør. Du har alltid løftet opp og fram andre rundt deg, og ditt globale engasjement har vært helt unikt, understreket Ransedokken.

— Jeg er strålende fornøyd med dette seminaret, sier Oshaug selv i en av pausene, og han forsikrer:

— Jeg har fortsatt litt undervisning, og jeg har ikke tenkt til å slutte og skrive.

Toppekspertise

Foredrags- og talelisten var lang under seminaret fredag 1. november. De fremste eksperter på Oshaugs fagfelt var til stede, samt Laurence Haddad, fra det engelske Institute of Development Studies (IDS), Sussex i England.

Haddad , som er økonom i utgangspunktet, er en stor internasjonal kapasitet på fagfeltet, slik Oshaug selv er, og arrangørene var ikke lite stolte av at Haddad takket ja til innbydelsen med en gang og stilte opp for en kollega han uttrykte stor respektert for.

Gjennom dagen fikk vi høre hvordan Oshaug har jobbet og hentet erfaringer på 70- og 80-tallet både i Sri Lanka og Mali. 

I starten av karrieren var han sammen med flere kolleger ikke så opptatt av karriere, men han fullførte sin doktorgrad. Etter noen år i Landbruksdepartementet valgte han igjen akademia og Høgskolen i Akershus, senere HiOA. 

Oshaugs fagområde

Fagområdet samfunnsernæring omfatter spørsmål knyttet til temaområdene mat, ernæring, helse, rettigheter og levekår, sett i sammenheng og i et samfunnsmessig og kulturelt perspektiv.

Forskningen i fagområdet fokuserer blant annet på hvordan ulike samfunns- og miljømessige forhold påvirker mattilgang, kosthold og helsesituasjonen i befolkningen på ulike nivåer (individ, hushold, institusjon, nasjonalt og globalt). Dette omfatter analyser av utbredelse, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblemer og hvordan en best kan utforme ulike tiltak for å forbedre situasjonen samt evaluering av disse tiltakene.

Forhold knyttet til matsikkerhet (food security), mat som en menneskerettighet og bærekraftighet har også stått helt sentralt i Oshaugs arbeid. 

Klar, tydelige og direkte

Arne Oshaug har publisert utallige artikler og holdt tilsvarende mange foredrag.

Fredag fikk han mye ros fra sine kolleger for å være klar, tydelige, direkte og voksen. Samtidig som hans diplomatiske evner og forhandlingsegenskaper ble trukket fram.

I 2004 var han innleder på Helsetilsynets Karl Evangs seminar, hans hovedpoeng innledningsvis lød:

«Sult og underernæring er dagens største brudd på  menneskerettighetene. Det angår ikke bare oss, men får store konsekvenser for de  kommende generasjoner (vi «arver» konsekvensene av  mors ernæringsstatus). Å ikke gjøre noe med dem er fryktelig dyrt. Det er beregnet at  bare jernmangel koster mange fattige land over 7 prosent av  BNP; enhver annen årsak til så store økonomiske tap ville  fått svært stor oppmerksomhet (se 5th World Nutrition  Report 2004). Det handler om valg i politikken, valg av hvordan hver regjering bruker sin makt gjennom å utøve sin politikk.»

Fakta

Arne Oshaug

Født 15 oktober 1944, Åndalsnes, Norge.

Akademisk bakgrunn

1974-77: studetrte til cand.mag ved universitet i Oslo, ernæring.

1978-79: Cand.real Ernæring, Universitetet i Oslo

1995: Doktorgrad ved medisinsk fakultet Universitetet i Oslo,

Viktige stopp-punkter i karrieren

1979-80: Utenriksdepartementet, knyttet til arbeid med verdens matvareprogram, Sri lanka og Bangladesh.

1980-85: Forsker ved Universitetet i Oslo

1985: Forsker knyttet til Statoil, doktorgrad på ernæring i på oljeplattformene i Nordsjøen

1985-1998: Ulike stillinger ved universitetet i Oslo, som lektor, forsker og amanuensis.

1998-2000: Avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

Fra 2000: Professor ved Høgskolen i Akershus (HiAk), samfunnsernæring, siden Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

2013: Professor emeritus

Andre verv

Har hatt en rekke oppdrag for Utenriksdepartementet koblet til ulike internasjonale og FN-baserte møter og programmer knyttet til verdens matvareprogram og sentrale møter og diskusjoner knyttet til disse. Mer detaljert informasjon finner du her.

Oversikt over Arne Oshaugs publisering av artikler, lærebøker og formidling finner du her.

Fakta

Til ære for Arne Oshaug

Lang foredragsliste for å hedre Arne oshaug

 • Peter Milton Rukundo, Kyambogo University, Kampala
 • Margareta Wandel, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Gerd Holmboe-Ottesen, UiO
 • Ingrid Barikmo, HiOA
 • Liv Elin Torheim, FAFO
 • Wenche Barth Eide, UiO
 • Lawrence Haddad, Institute of Development Studies, Sussex
 • Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettigheter
 • Bård Andreassen, Norsk senter for menneskerettigheter
 • Kari Bugge
 • Grete Roede
 • Christine Helle, Olympiatoppen
 • Laura Terragni, HiOA
 • Elisabeth Karlsen, Diakonhjemmet
 • Kristine Stray Aurdal, Oslo kommune
 • Stine Ulven og Sverre Pedersen, HiOA
 • Per Ole Iversen, UiO
 • Og hovedpersonen selv, Arne Oshaug, avsluttet