Forsker Grand prix. Torbjørn Øygard Skodvin vant kveldens Forsker Grand Prix Tromsø, og Morten Svendsen Næss kom på andreplass. Begge går videre til den nasjonale finalen i Trondheim 30. september. 
Sidegjøremål. Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si.  
Studiemiljø. Hver høst blir 1000 nye studenter på Universitetet i Oslo sendt på oppstartsseminar, og på våren får samtlige tilbud om personlig studieforberedende veiledning - det gir bedre studiemiljø og lavere frafall. 
Sextrakassering. Saken om professor Langeland som sendte grove meldinger til ulike kvinner har vært en vekker for Stavanger-rektor Marit Boyesen. Nå bekrefter hun at professoren ikke skal undervise i år. Langeland selv sier at han gjerne vil undervise som planlagt. 
Nikab. Tolv universiteter og høgskoler sier nei til regjeringens forslag om å forby heldekkende ansiktsplagg. Bare Nord universitet og Høgskolen i Østfold, har så langt sagt ja, men får støtte fra et stort flertall av de som så langt har svart. 
Rettssak. Westerdals er dømt til å betale tilbake 29 millioner til tidligere studenter. De saksøkte privatskolen for overfakturering av skolepenger.  

Notert

Utveksling. Ingen har hørt fra studenten, som er student ved Universitetet i Bergen.
Ny jobb. Oscar Westlund har fått verv i tidsskriftet Digital Journalism.
Godkjent. Fjellhaug har fått status som akkreditert høgskole av NOKUT.
Kvalitet. 19 fagskoleutdanninger mister godkjenningen fra NOKUT.
Fagdag. Leger, sykepleiere og paramedics fikk øve på samarbeid.
Utsetter. Tilsetting av ny direktør for UiO:livsvitenskap er utsatt.
Ny jobb. Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU.
Finansiering. I år har Forskningsrådet fått inn 2,8 prosent flere søkere til enn i fjor.
Tildeling. Antall frister for å søke om midler reduseres fra seks til fire neste år.
Syk. Få dager før han døde ble valgforsker Frank Aarebrot operert for hjertei...
Pris. Norges musikkhøgskole var i finalen, men britisk universitet vant pris.
Statsråd. Henrik Asheim blir vikar for kunnskapsministeren, som skal ha pappaperm.
Meninger · Nikab. I Norge viser vi vårt ansikt. Og vi viser kanskje vårt sanneste ansikt når vi på autoritært vis vil bestemme hvordan folk skal kle seg, mener forfatter og lærer Assad Nasir. 
Meninger · Forskning. I dag starter Forskningsdagene. Den første delfinalen i Forsker Grand Prix er i Tromsø og Forskningsrådet arrangerer debatt om folks tillit til forskningen. Kampen om sannheten har hardnet til, skriver rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, i dette innlegget. 
Medisin. Universitetet i Stavanger får universitetssykehuset som nabo på campus. Rektor Marit Boyesen håper det kan bety medisinutdanning på lang sikt. 
Meninger · Forskning. Innsatsen til Frank Aarebrot telte ikke i tellekantsystemet, skriver professor emeritus Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo. 
Forskning. Stipendiatene Karoline Osnes ved NTNU og Torbjørn Øygard Skodvin ved UiT er to av 49 deltakere som skal konkurrere om å presentere forskningen sin best på fire minutter.  
Internasjonalt. Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må sørge for mer fleksibel håndtering av internasjonale forskere som kommer til Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad ser problemet. 
Meninger · Boikott. Gjennom uverdig behandling av palestinske studenter, gjør Israel det vanskelig for palestinerne å ta en fullverdig utdanning, skriver NTNU-student Anette Sivertstøl. 
Rektorlønn. Den britiske regjeringen vil straffe universiteter som betaler sine rektorer mer enn 1,6 millioner kroner i året med bøter. 
Meninger · Formidling. Forsking må formidlast på ein god og interessevekkande måte overfor folk flest for å oppretthalde og styrke forståinga for kor viktig kunnskapsutvikling er for samfunnet, skriv rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen. 
Kvalitet. Polarforsking i Noreg er for oppdelt, og ligg eit skritt etter både kommersielle interesser og landets geopolitiske ambisjonar, meiner internasjonalt ekspertpanel. 
Internasjonalisering. Skatteetaten har uten varsel begynt å kreve at utenlandske statsborgere må ha boligkontrakt før de kan melde flytting til Norge og få personnummer. Regelendringen skaper utfordringer for internasjonale forskere som kommer til Norge. 
Studentpub. Hvelvet, studentpuben til Høyskolen Kristiania, har blitt ny etter at rundt 50 studenter hadde dugnad i sommer.  
Meninger · Digitalisering. Gjennomgripende digitale løsninger knyttet til studentorganisering, studentovervåking og rapportering har potensiale til å forryke forholdet mellom lærer og administrator, skriver Helge Hiøvik. 
Utnevning. Oslos nye biskop Kari Veiteberg tror hun vil ha god nytte av fagforfatterstudiet hun tar ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) når hun skal skrive sine biskop-prekener. 
Mental helse. Kurs i selvmedfølelse ga studenter bedre mental helse og mindre depresjon, viser studie fra Universitetet i Bergen. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 
Kvalitet. NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold og bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.  
Meninger · Hatretorikk. Høgskolen i Oslo og Akershus har et problem med parallellsamfunn som gir grobunn for interne venstreekstreme kulturer, venninner som siterer hverandre, bedrevet av folk som ikke reflekterer over sin egen normative posisjon, skriver Pål Veiden i dette innlegget.   
Minister. Fra og med fredag 15. september og ti uker framover er Henrik Asheim vikar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som kan ha hatt sin siste dag i denne jobben. 
Film. Når norsk virkelighet tilføres en dose uvirkelighet, skapes det spenning. Norsk virkelighet er jo som regel så … virkelig.  
Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. 
Forskningsetikk. — Dette er en spesiell sak, sier jurist Anette Birkeland. Forskeren selv, Milena Penkowa, mener det er begått urett mot henne av Københavns Universitet.  
Meninger · Akkreditering. Vi bygger et universitet for fremtiden, for å møte samfunnets behov for forskningsbasert kunnskap og høyt kvalifiserte yrkesutøvere, skriver rektor Curt Rice, rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Årets underviser. Geir Martinussen (snart 70) avslutter på topp. Han ble årets underviser på Høgskolen i Oslo og Akershus få måneder før han noe motvillig trer inn i pensjonistenes rekker. 
Universitet. Staffan Edén føler seg godt mottatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han leder arbeidet med å vurdere om høgskolen skal få ny status som universitet. 
Gravøl. Valgekspert og professor Frank Aarebrot ble bisatt fra Korskirken i Bergen torsdag, etterfulgt av gravøl for «periferien» i Oslo på Kulturhuset. 
Strategi. Nord universitet setter seg som mål at 67 prosent av de faglig ansatte skal ha førstekompetanse innen utgangen av 2020. For halvannet år siden var målet 70 prosent, men rektor Bjørn Olsen tror fortsatt at det er mulig å nå. 
Student. Både Freddy Øvstegård, Emilie Enger Mehl og Vetle Wang Soleim er ferske representanter på Stortinget i år, og alle er studenter. Mest sannsynlig kommer det en student fra Rogaland også, men hvem det blir kommer an på regjeringskonstellasjonen. 
Avskjed. Professoren og sosialmedisineren, Per Fugelli (74) døde onsdag morgen. I et foredrag fra 2014 refset han landets akademikere for manglende mot: Mangelen på modige stemmer er epidemisk for akademia, kunsten og mediene. Norge er blitt et feigt land, sa han.  
Rettssak. Mannen i 30-åra hadde ei akademisk karriere foran seg. Men i løpet av kort tid gjekk det bratt utforbakke for han, og han blei stoppa av politiet med ei ladd, avsagd hagle. 
Lederlønn. Fem toppledere ved universiteter og høgskoler som er en del av statens lederlønnssystem blir i disse dager evaluert for mulig lønnsjustering. Professor Per Lægreid ved Universitetet i Bergen mener det 26 år gamle systemet bør avvikles.  
Organisering. En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned. 
Meninger · Arbeidsløshet. Det er lite som tyder på at den nye aktivitetsplikta vil fremje auka yrkesdeltaking mellom unge folk som har fleire barrierar enn mangelen på fagutdanning, skriv professor Ivar Lødemel. 
Signert. Trond Giske, Sylvi Listhaug, Lars Haltbrekken og Linda Hofstad Helleland har alle forpliktet seg - skriftlig - til å jobbe for studentenes sak de neste fire årene. 
Valg. Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet, vil dele opp den sittende kunnskapsministerens ansvar og ønsker seg en egen forsknings- og høyere utdanningsminister i den nye regjeringen.