Nytt styre. Resultatet ble som valgkomiteen ville: Full utskiftning av styret i Universitets- og høgskolerådet, og Mari Sundli Tveit som ny leder. Jobben med å finne ut hva slags organisasjon de skal være fortsetter.  
Nye avtaler. Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.  
Sexpress. I en fersk undersøkelse svarer 14 prosent av mannlige studenter at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller tilsatte, mot 11 prosent av kvinnene. Flest er det på NTNU
Meninger · Struktur. Faglige ansatte i medieseksjonen ved Høgskolen i Volda spør i et åpent brev om alenestrategien til Volda har vært vellykket eller om den på lengre sikt vil true høgskolens eksistens. 
Bevilgning. NOKUT-ledelsen mener at departementet tegner et misvisende bilde av deres budsjetter og arbeidsmengde. Aps Marianne Aasen reagerer også og departementet vil innkalle til møte. 
Rød løper. I går feiret det norske akademia vinneren av Abelprisen 2017: Den franske matematikeren Yves Meyer. Vi traff mange av dem på den røde løperen på vei inn til middag på Akershus festning. 

Notert

Legger ned. Høgskolen Kristiania legger blant annet ned sitt campus i Trondheim.
Val. Gjermund Kvernmo Langset blei attvald som studentleiar ved NTNU Ålesund.
Vår. Mange benyttet seg av tilbudet om gratis sjekk av sykkelen på HiOA.
Påske. Studentene i Teater Neuf har lagd en påskeforestilling om mord på bygda.
Chateau Neuf. Tidligere Oktoberfest-leder må levere fra seg Facebook-rettigheter
Eksamen. Nasjonale deleksamener kan være kvalitetsfremmende, ifølge NOKUT.
Valg. Samfundet i Trondheim har fått ny leder. Hun heter Tale Bærland.
Studentombud. Styret ved HSN har vedtatt at studentene skal få ombud.
Økonomi. UiB brukte 100.000 kroner mer på fuskesaker i 2016 enn i 2015.
DNS. I 2015 ville studentene flytte fra Chateau Neuf. Nå vil de bli.
Debatt. BDS Norway inviterer til åpent debattmøte om boikott torsdag.
Valg. Kristin Vinje tapte kampen om den sikre fjerdeplassen i Oslo Høyre.
Ny rektor. Med 66 prosent av stemmene ble førsteamanuensis Steinar Kristoffersen tirsdag valgt til ny rektor ved Høgskolen i Molde. 
Meninger · Digitalisering. Vi vet at universitets- og høgskolesektoren har et digitalt etterslep. Vi ønsker å kunne kaste oss litt raskere rundt, poengterer Nina Waaler og Asbjørn Seim på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · Humaniora. Hvilken privat bedrift trenger en filosof? Eller historiker? Humanistene må tørre å vise seg frem hvis de skal være relevante, mener Kari Sollien, leder i Akademikerne, og Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne. 
Meninger · NIFU. Kunnskapsdepartementet bør fortsatt kreve at universiteter og høgskoler har strategier for samarbeid og et Råd for samarbeid med arbeidslivet. Det er konklusjoner fra en evaluering NIFU offentliggjør i dag. 
Utdanning. Regjeringen setter ned et utvalg som skal finne ut hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtiden. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget. 
Godkjenning. Antall syrere som søker om å få godkjent høyere utdanning fra hjemlandet i Norge økte kraftig i 2016 og økningen fortsetter i år. 
Skikkethet. Antall tvilsmeldinger om studenters skikkethet fortsetter å øke. Fra 2015 til 2016 økte tallet på studenter som ble funnet uskikket fra 2 til 4 på nasjonalt nivå. 
Tvist. En tidligere ansatt førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus krever 266.000 kroner etterbetalt for overtidsarbeid hun utførte i studieåret 2014/2015. Høgskolen avviser kravet. Mandag møtes partene i Oslo tingrett.  
Lagmannsdom. Amund Gulsvik vann nok ein gong over Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen, som må ut med 1,5 millionar kroner i sakskostnader.  
Meninger · Ledelse. NTNU er i ferd med å rekruttere 40 nye instituttledere. Dekan, Marit Reitan, spør hva slags type ledere man skal rekruttere til dagens universiteter som blir stilt overfor ulike - og ofte konkurrerende - krav.  
Kvalitet. Iselin Nybø (V) slår et slag for en ordningen med faglige mentorer som skal følge studentene gjennom hele studieløpet. Kvalitetsmeldingen sluttbehandles i disse dager. Og NSO er fornøyd med at Venstre trekker fram studentkravet om mentorer. 
Eksamen. Informatikkstudent Didrik Sæther har funne store sikkerheitshol i det digitale eksamenssystemet som blir brukt ved fleire norske universitet.  
Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Nye dekaner. Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har ansatt tilsammen ni nye dekaner. Her får du hele lista. 
Rettssak. Chateau Neuf har vunnet i retten og får tilbake kontrollen over Facebook-siden tilknyttet Oktoberfest på studenthuset. 
Innvandring. — Noko av det som er interessant med kommunane, er at fleire ikkje veit om dei har nokre arbeidsinnvandrarar, eller kor mange dei har, meiner forskar Grete Netteland.  
Anti-rasisme. Rundt 100 var samlet i markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag 19. mai. 18 organisasjoner hadde sluttet seg til arrangementet. 
Nytt styre. Omsider kan det komme en kvinne på toppen i Universitets- og høgskolerådet igjen: NMBU-rektor Mari Sundli Tveit er innstilt av valgkomiteen.  
Bergen. Berre ein av ni aktuelle dekan-kandidatar ved Universitetet i Bergen var kvinner. Den eine, Bente Wold, vann valet på Fakultet for psykologi. 
Rasisme. 15 organisasjoner samles til markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag. Utgangspunktet er en avsløring fra Universitas om mangeårig grov rasisme i eiendomsavdelingen på universitetet. 
Grunder. NTNU utmerker seg som arnested for studentgründere med støtte til 8 av 22 gründerprosjekter. Et utradisjonelt moteprosjekt fra Høgskolen i Oslo og Akershus nådde også opp. 
Venteliste. Fysioterapeutstudent Line Susann Nilsen vet ikke om eller hvor hun får turnusplass 15. august, men har sagt opp leiligheten sin i håp om at det vil ordne seg.  
Lokalisering. Bærum kommune jobber for en større campus i Sandvika, men Høgskolen i Oslo og Akershus har blikket fast festet på Lillestrøm. Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune mener Sandvika har mye å by på. 
Meninger · Språk. Forkortelser er kjekke å ha. De hjelper deg til å spare tid og plass. Det kan ha sin pris. Det er ikke sikkert leseren forstår deg. Kan du klare deg uten forkortelser? Prøv, da vel, utfordrer Audun Farbrot. 
Forskning. En gang i måneden betaler etikkforsker på Universitetet i Oslo, Ole Martin Moen (32) , en tusenlapp for å få fryst ned kroppen sin når han dør. 
Meninger · Læringsplattform. Vi kommer til å klare det, selv om jeg knapt tror en mulig marginal gevinst i brukervennlighet oppveier energien jeg må legge ned i å mestre plattformen, skriver Arve Hjelseth om NTNUs overgang til Blackboard. 
Meninger · Næringsliv. Universitetene er ikke gode nok til å omsette kunnskapsutviklingen til samfunnsverdier, skriver prorektor for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens. 
Rektorvalg. Se og hør hvordan de gjenværende rektorkandidatene i Molde presenterer og forsvarer seg. 

Ingeniørdebatt på HiOA

Sosialt. Dekan Egil Trømborg ved HiOA vil legge ned ingeniørstudentenes kro i Pilestredet 35 til fordel for Makerspace og samarbeid med IBM Watson og Simula. Nå har studentene startet underskriftsaksjon for å få beholde kroa. 
Meninger · Demokrati. Ingeniørstudent Christina Ellingsen mener at Oslo Tekniker Samfund ikke har tatt sitt ansvar for å vedlikeholde studentenes demokrati alvorlig. 
Meninger · Demokrati. Du ønsker studentdemokrati, men med en gang noen ytrer meninger som du er uenig i, sjikanerer du vedkommende, skriver Trygve Vang, leder av Oslo Tekniker Samfund, i sitt svar til Christina Ellingsen. 
Meninger · Ingeniørdebatt. Påtroppende studentleder på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Joel Gianni, er ikke enig i svartmalingen rundt allmøtet på hans fakultet på Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Universitet. Rektorene på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus er misfornøyde med tempoet deres søknader om å blir universitet blir behandlet i. NOKUT mener de har jobbet langt raskere enn normalt i slike saker. 

Open access

Open Access. Universiteter og høgskoler laster ikke opp nok artikler i åpne arkiver. Nå gir Forskningsrådet alle seks måneders frist til å få orden i sakene.  
Meninger · Publisering. Norge har sluttet seg til EUs mål om at alle vitenskapelige artikler skal være tilgjengelig åpent innen 2020. Skal vi nå det målet, må det skuffes på mer kull, skriver Curt Rice og Lars Egeland ved HiOA. 
Meninger · Open Access. Rector Curt Rice’s three reasons that the tragically slow transition to open access has not been disruptive. 
Meninger · Open Access. Forskningsrådet varsler at de vil følge opp kravet om grønn Open Access til forskningsresultater. Vi ønsker at Forskningsrådet tenker bredere enn dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Kina. — Jeg opplever kinesiske kolleger ganske åpne og interessante å diskutere med så lenge man ikke kritiserer regjeringen eller partiet, sier jusprofessor Hans Petter Graver.Flere universiteter samarbeider med Kina om menneskerrettigheter. 
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Student. — Det er bortkastet å studere medisin i seks år for å tjene mindre som lege enn jeg gjør nå, sier vaskehjelpen «Ernesto» til Khrono, selv om utdanning er gratis på øya. Jusstudenter ved Universitetet i Havanna er uenige. 
Publisering. Det teologiske menighetsfakultet har størst forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt i hele Norge. Se oversikten over alle institusjonene her.