Forskning. NTNU er involvert i over halvparten av prosjektene som skal forhandle med Forskningsrådet om kontrakter på én milliard kroner. Sjekk hele lista her.  
Samarbeid i Vest. Assisterande fylkesmann, Gunnar Hæreid, er ikkje imponert over innsatsen Universitetet i Bergen gjer i Sogn og Fjordane, særleg når han samanliknar med Høgskulen på Vestlandet. 
Digitalisering. Ved HiOA klarer ikke lærerutdanningen å bruke opp pengene de allerede har, men nå kan de komme til å få enda mer. Høgskulen på Vestlandet er sånn cirka på budsjett, mens NTNU bruker mer enn budsjettert per første tertial.  
Pride. For første gang skal Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus delta på Pride Parade. De har slått seg sammen under parolen «Fryktløs kunnskap». 
Meninger · Tellekanter. Professor Rolf Reber mener tellekantsystemet er skadelig for vitenskapen i Norge, og skriver det er bra det er lansert rangeringer med de mestpubliserende forskerne, fordi listene synliggør svakhetene i systemet. 
Studie. Nærings- og fiskeridepartementet vil granske universitetenes evne til nyskaping. En studie fra Universitetet i Bergen viser at innovasjonene stupte med 50 prosent etter at «professorprivilegiet» forsvant i en lovendring. 

Notert

Nord. En forsker fra Namsos har vært på forskningsopphold på Yale.
BI. Inge Jan Henjesand fortsetter som rektor ved Handelshøgskolen BI.
NTNU. NTNU-professor Ragnar Torvik er oppnevnt til det Finanspolitiska rådet.
Volda. Karen Lomeland Jacobsen (40) er ny direktør på Høgskulen i Volda.
NTNU. Det medisinske teamet til Stephen Hawking har lagt ned reiseforbud.
Stipend. I dag, 15. juni, utbetaler Lånekassa studiestøtte i juni for første gang.
Pris. UiO-forsker Are Skeie Hermansen fikk Oslo kommunes pris for Oslo-forskning.
Organisering. Styret ved UiS har torsdag vedtatt navn på nye fakulteter.
Lov. Tirsdag la Kommunalkomiteen fram innstilling til ny lov om statens ansatte.
Pris. Årets beste tidsskriftartikkel handler om hvorfor NAV-reformen feilet.
Pris. Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv vant pris for årets lærebok.
Doktor. Tirsdag arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus kreeringsseremoni.
Meninger · Mangfold. Alvorlig talt, Starmus, nå må dere skjerpe dere, skriver HiOA-rektor og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, Curt Rice. Han mener andelen kvinner på scenen på vitenskapsfestivalen i Trondheim var miserabel. 
Pengestøtte. 127 millioner er fordelt til barn og unge. Nesten fem millioner har gått til sju ulike studentorganisasjoner. 
Meninger · At risk. Rektorene ved tolv universiteter og høgskoler, og lederne i SAIH og NSO, mener Børge Brende må videreføre Students at Risk-ordningen. 
Forskere. NTNU har for andre gang plukket ut forskere til Stjerneprogrammet sitt. De 26 forskerne får blant annet økt driftsbudsjett, internasjonal mentor og må reise ut i verden. 
Forskning. Rundt 468 årsverk ble brukt på å skrive søknader til Forskningsrådet i 2016. Og 9 av 10 fikk avslag. I tillegg kommer EU-søknadene. — Et vanvittig sløseri, sier Oddveig Storstad, som hoppet av karusellen etter 20 år som forsker. 
Sørøst. Forskningsrådet har trukket tilbake bevilgningen til kvinnesatsing i Høgskolen i Sørøst-Norge, etter at likestillingnemnda fant programmet diskriminerende. Nå oppretter høgskolen et nytt program, åpent for både kvinner og menn. 
100 på topp-liste. Terje Aven ved Universitetet i Stavanger og Elisabete Weiderpass ligger på topp på lista av de 100 forskerne i landet som har flest tellende publikasjonspoeng, sammen med Hamid Reza Karimi ved Universitetet i Agder, viser ny rangering utarbeidet ved HiOA. NTNU har flest navn på lista. 
Tellekanter. Verken NIFU-forsker Gunnar Siversten eller medlem av publiseringsutvalget, Jorunn Vindegg, er spesielt tilhenger av listen med 100 forskere rangert etter publiseringspoeng som Khrono har publisert. 
Karriere. En doktorgrad er ikke lenger nødvendigvis en inngangsbillett til karriere i akademia. Ranveig Flatabø driver med nanoteknologi og er blant dem som ser muligheter utenfor campus. 
Vitnemål. Departementet har ønsket seg en vitnemålsportal for å bekjempe juks. Nå er portalen på lufta, og alle statlige og private høgskoler og universiteter er med. 
Humaniora. 26 prosent av forskarane i norsk humaniora har ikkje eitt einaste publiseringspoeng. Sjølv om talet på publikasjonar har auka dei siste åra, meiner dei som har evaluert humanioraforskinga at det må bli publisert meir, særleg ved høgskulane. 
Meninger · Tromsø. UiT-student Morten Ludvik Antonsen lurer på hvorfor det er på grensen til borgerkrig i Tromsø over fakultetsinndelingen på universitetet. 
Universitetet i Oslo. Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen overlot rektorkjedet til påtroppende rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo torsdag kveld. Se bildene og les talene her. 
Flere eiere. Representanter fra åtte utdanningsinstitusjoner var torsdag samlet på Høgskolen i Oslo og Akershus for å snakke om eierskap i Khrono. Samtlige var interessert, om enn i varierende grad. 
Organisasjon. Reaksjonene er sterke mot tvangssammenslåinger av fakulteter ved Universitetet i Tromsø, men i Narvik er de fornøyde. 
Studieportefølje. Nord universitet skal som mange andre rydde i sin studieportefølje. Noen vedtak gjøres på styremøtet 22. juni, mer arbeid vil skje utover høsten. 
Ny rektor. Påtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, har klokkertro på at det å bygge bedre og sterkere team i akademia er veien å gå. Gjennom solid lagbygging vil han løfte både topp og bredde. Torsdag mottar han rektorkjedet.  
Struktur. Både tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, og rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik.  
Meninger · Forskning. Prorektor på NTNU, Kari Melby, ønsker seg en enda spissere og sterkere satsing på fremragende sentre innen forskning, og gir fem råd til kunnskapsministeren for hvordan han kan få dette til. 
Meninger · Fakultetsstrid. Dekanene ved alle de tre juridiske fakultetene i landet, Oslo, Bergen og Tromsø, går i dette innlegget sammen for å slå ring om fakultetet i Tromsø. 
Det globale sør. Torsdag inviterer Høgskolen i Oslo og Akershus og NMBU til seminar med Arturo Escobar, kjent som en av vår tids største tenkere. Temaet er forskning i det globale sør og urfolk.  
Universitet. Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige. 
Meninger · Narvik. Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og lokal ledelse, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for at departementet instruerer styret, skriver Rolf Ole Eriksen. Han mener uenigheten om fakultetsstruktur ved Universitetet i Tromsø kan ha skapt uforsonlige fronter.  
Molde. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU
Struktur. VID Vitenskapelige Høgskole og Høyskolen Diakonova fusjonerer, ett år etter opprinnelig plan. Den nye private høgskolen vil få 4000 studenter og 400 ansatte. Og går det som rektoren vil, så blir de universitet en dag.  
Meninger · UiT. Norge trenger et eget juridisk fakultet i Nord-Norge, mener dekan ved juridisk fakultet på UiT, Trude Haugli, og styreleder samme sted, Arild O. Eidesen. 
Tromsø. Varaordfører Geir-Ketil Hansen ser ikke bort fra at Narvik må rykke tilbake til start og ta kontakt med Nord universitet hvis Narvik ikke får beholde fakultetet sitt, slik flertallet i en arbeidsgruppe på UiT har foreslått. 
Meninger · Lærer. Ikke alle lærerstudenter kan ligge over gjennomsnittet, mener professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell. 
Pris. Heddaprisen for fremragende scenekunst gikk til førstelektor og dramalærer Niels Peter Underland i helga for barneforestillingen «Brune». Nå skal stykket på turné landet rundt. 
Omorganisering. Både Forskerforbundet og NOKUT er opptatt av at kvalitetsorganet må få beholde sin uavhengige rolle også etter statsrådens omorganisering. Politikere og fagforening er usikre på om Isaksens nye grep vil gi mindre byråkrati.  
Meninger · Ny organisering. Jeg venter i spenning på hvordan man skal sikre brukerinnflytelsen i de restrukturerte tjenesteorganene i universitets- og høgskolesektoren, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Starmus2017. Før helga ble det kjent at hovedtrekkplasteret, Stephen Hawking, ikke kommer til Starmusfestivalen i Trondheim likevel. Nå er det klart at også astronauten Buzz Aldrin og kosmonauten Alexei Leonov har meldt forfall.  
Meninger · Birkeland. In April this year we commemorated Kristian Birkeland in Tokyo. Last week we celebrated him and his achievements in Oslo. His life and work continue to fascinate, 150 years after his birth and 100 years after his death. 
Meninger · Starmus2017. Må Starmus være så himla dyrt? Og så sprengt av superlativer, spør Albert Collett om den internasjonale Starmus-festivalen som starter i Trondheim i dag.  
Meninger · Forskning. De fleste insentivene norske forskere opplever i sin hverdag, er preget av kortsiktige resultater og målstyring mot kvantitet heller enn kvalitet. Dette er et kvalitetsparadoks i norsk forskningspolitikk. skriver flere medlemmer i Akademiet for yngre forskere.