Meninger · Helse. Tabuene rundt seksuell helse er gradvis blitt redusert, men vi har likevel en lang vei å gå for å få på plass lavterskeltilbud til unge, skriver Linn Skyum og Julie Iversen. 
Utdanning. De aller fleste studentene som går ut fra UiT Norges arktiske universitet velger å få seg jobb i landsdelen, viser undersøkelse. 
Meninger · Utdanning. Det er om mulig enda viktigere enn før å etablere læringsrom som skaper helhet og sammenheng mellom ulike kunnskapsformer studentene møter i lærerutdanningen, skriver høgskolelektor Erik Bulie. 
Meninger · Tellekanter. Det er pussig å bruke Frank Aarebrot som et argument mot tellekantsystemet, skriver statssekretær Bjørn Haugstad i dette innlegget. 
Trakassering. Universitetet i Stavanger møter sterke reaksjoner i det som mange mener er for mild reaksjon i den såkalte Langelandsaken. Heidi Helene Sveen tviler på om universitetet har full oversikt i saken. 
Meninger · Trakassering. Universitetet i Stavanger har gitt professor Nils Rune Langeland undervisningsfri i ett år som straff. Stipendiat Vibeke Narverud Nyborg er foruroliget ikke bare av saken, men også av ringvirkningene universitetets behandling kan få. 

Notert

Ny jobb. Trine Johansen Meza er ny prorektor ved Høyskolen Kristiania.
Utveksling. Ingen har hørt fra studenten, som er student ved Universitetet i Bergen.
Ny jobb. Oscar Westlund har fått verv i tidsskriftet Digital Journalism.
Godkjent. Fjellhaug har fått status som akkreditert høgskole av NOKUT.
Kvalitet. 19 fagskoleutdanninger mister godkjenningen fra NOKUT.
Fagdag. Leger, sykepleiere og paramedics fikk øve på samarbeid.
Utsetter. Tilsetting av ny direktør for UiO:livsvitenskap er utsatt.
Ny jobb. Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU.
Finansiering. I år har Forskningsrådet fått inn 2,8 prosent flere søkere til enn i fjor.
Tildeling. Antall frister for å søke om midler reduseres fra seks til fire neste år.
Syk. Få dager før han døde ble valgforsker Frank Aarebrot operert for hjertei...
Pris. Norges musikkhøgskole var i finalen, men britisk universitet vant pris.
Trakassering. Rektor Marit Boyesen forstår reaksjonene på behandlingen av Langeland-saken, men mener at alle ikke kjenner hele innholdet i saken.  
Meninger · Forskning. Internasjonalisering er viktig i forskningen, men vi må ikke miste av syne at vi også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold, skriver professor Hilde Gunn Slottemo ved Nord universitet. 
Lærerstudenter. Leder Mats Beldo i NSO og Pedagogstudentenes Hedda Eia Vestad, protesterer mot departementets pålegg om nasjonal deleksamen i matte for lærerstudenter denne høsten. 
Meninger · Firerkrav. I matematikkfaget er det viktig at studentene har et godt grunnlag fra videregående skole, skriver pensjonert høgskolelektor Terje Simonsen. 
Lærerstudenter. Departementet krever nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter allerede i høst, men NOKUT mener det er meningsløst. Det kommer 10 millioner til nasjonale deleksamener i statsbudsjettet og ordningen gjøres permanent. 
Meninger · Nikab. Forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg gjør at brukerne effektivt blir stengt ute fra akademia, skriver seks bekymrede studentledere i dette innlegget.  
Meninger · Forskning. Innsatsen til Frank Aarebrot telte ikke i tellekantsystemet, skriver professor emeritus Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo. 
Forsker Grand prix. Språkforsker Karina Rose Mahan er vinner av delfinalen Forsker Grand Prix i Porsgrunn og reiser til den nasjonale delfinalen i Trondheim 30. september sammen med teknolog Prasanna Welahettige. 
Dødsfall. Student Ommund Veim Eikje ved Universitetet i Bergen er funnen omkommen i Avignon. Ifølge familien er det ikkje noko som tyder på at han har vore utsett for ei kriminell handling.  
Meninger · Hatretorikk. Høgskolen i Oslo og Akershus har et problem med parallellsamfunn som gir grobunn for interne venstreekstreme kulturer, venninner som siterer hverandre, bedrevet av folk som ikke reflekterer over sin egen normative posisjon, skriver Pål Veiden i dette innlegget.   
Sidegjøremål. Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si.  
Studiemiljø. Hver høst blir 1000 nye studenter på Universitetet i Oslo sendt på oppstartsseminar, og på våren får samtlige tilbud om personlig studieforberedende veiledning - det gir bedre studiemiljø og lavere frafall. 
Sextrakassering. Saken om professor Langeland som sendte grove meldinger til ulike kvinner har vært en vekker for Stavanger-rektor Marit Boyesen. I midten av august bekreftet hun til Khrono at professoren ikke skal undervise i dette studieåret. Langeland selv sier at han gjerne vil undervise som planlagt. 
Nikab. Tolv universiteter og høgskoler sier nei til regjeringens forslag om å forby heldekkende ansiktsplagg. Bare Nord universitet og Høgskolen i Østfold, har så langt sagt ja, men får støtte fra et stort flertall av de som så langt har svart. 
Rettssak. Westerdals er dømt til å betale tilbake 29 millioner til tidligere studenter. De saksøkte privatskolen for overfakturering av skolepenger.  
Meninger · Nikab. I Norge viser vi vårt ansikt. Og vi viser kanskje vårt sanneste ansikt når vi på autoritært vis vil bestemme hvordan folk skal kle seg, mener forfatter og lærer Assad Nasir. 
Meninger · Forskning. I dag starter Forskningsdagene. Den første delfinalen i Forsker Grand Prix er i Tromsø og Forskningsrådet arrangerer debatt om folks tillit til forskningen. Kampen om sannheten har hardnet til, skriver rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, i dette innlegget. 
Medisin. Universitetet i Stavanger får universitetssykehuset som nabo på campus. Rektor Marit Boyesen håper det kan bety medisinutdanning på lang sikt. 
Forskning. Stipendiatene Karoline Osnes ved NTNU og Torbjørn Øygard Skodvin ved UiT er to av 49 deltakere som skal konkurrere om å presentere forskningen sin best på fire minutter.  
Internasjonalt. Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må sørge for mer fleksibel håndtering av internasjonale forskere som kommer til Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad ser problemet. 
Meninger · Boikott. Gjennom uverdig behandling av palestinske studenter, gjør Israel det vanskelig for palestinerne å ta en fullverdig utdanning, skriver NTNU-student Anette Sivertstøl. 
Rektorlønn. Den britiske regjeringen vil straffe universiteter som betaler sine rektorer mer enn 1,6 millioner kroner i året med bøter. 
Meninger · Formidling. Forsking må formidlast på ein god og interessevekkande måte overfor folk flest for å oppretthalde og styrke forståinga for kor viktig kunnskapsutvikling er for samfunnet, skriv rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen. 
Kvalitet. Polarforsking i Noreg er for oppdelt, og ligg eit skritt etter både kommersielle interesser og landets geopolitiske ambisjonar, meiner internasjonalt ekspertpanel. 
Internasjonalisering. Skatteetaten har uten varsel begynt å kreve at utenlandske statsborgere må ha boligkontrakt før de kan melde flytting til Norge og få personnummer. Regelendringen skaper utfordringer for internasjonale forskere som kommer til Norge. 
Studentpub. Hvelvet, studentpuben til Høyskolen Kristiania, har blitt ny etter at rundt 50 studenter hadde dugnad i sommer.  
Meninger · Digitalisering. Gjennomgripende digitale løsninger knyttet til studentorganisering, studentovervåking og rapportering har potensiale til å forryke forholdet mellom lærer og administrator, skriver Helge Hiøvik. 
Utnevning. Oslos nye biskop Kari Veiteberg tror hun vil ha god nytte av fagforfatterstudiet hun tar ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) når hun skal skrive sine biskop-prekener. 
Mental helse. Kurs i selvmedfølelse ga studenter bedre mental helse og mindre depresjon, viser studie fra Universitetet i Bergen. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 
Kvalitet. NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold og bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.  
Minister. Fra og med fredag 15. september og ti uker framover er Henrik Asheim vikar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som kan ha hatt sin siste dag i denne jobben. 
Film. Når norsk virkelighet tilføres en dose uvirkelighet, skapes det spenning. Norsk virkelighet er jo som regel så … virkelig.  
Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. 
Forskningsetikk. — Dette er en spesiell sak, sier jurist Anette Birkeland. Forskeren selv, Milena Penkowa, mener det er begått urett mot henne av Københavns Universitet.