Forskning. Forskningsrådet har gått gjennom listen over 200 høyt siterte forskere og funnet ut at de aller fleste av dem har fått forskningsmidler via dem. 
Meninger · Humaniora. Alle tjener på et tettere samarbeid mellom humaniora og næringslivet, mener Anne Kristine Børresen, som er dekan ved humanistisk fakultet på NTNU
Master. Høgskolen i Oslo og Akershus har i år 3,3 søkere per plass på sine masterstudier. Studieleder Liv Klakegg Dahlin ved master i estetiske fag tror programmets avgangsutstilling rekrutterer nye studenter.  
Meninger · IT. Akademia må henge med i den digitale utviklingen, mener Karen Ane F. Skjennum i Tekna student. 
Fusjon. Flere fusjonerte studentdemokratiene opplever dårligere valgdeltakelse etter fusjonene enn hva de hadde før. Likevel lar ikke studentlederne seg stoppe. 
Meninger · Volda. Det kan bli lite framdrift og mykje frustrasjon av omkamp i strukturdebatten, skriv rektor for Høgskulen i Volda, Johann Roppen. Han svarar på eit ope brev frå tilsette på mediefag der dei skriv at Volda bør tenkja nytt og kanskje søkja seg mot NTNU

Notert

Legger ned. Høgskolen Kristiania legger blant annet ned sitt campus i Trondheim.
Val. Gjermund Kvernmo Langset blei attvald som studentleiar ved NTNU Ålesund.
Vår. Mange benyttet seg av tilbudet om gratis sjekk av sykkelen på HiOA.
Påske. Studentene i Teater Neuf har lagd en påskeforestilling om mord på bygda.
Chateau Neuf. Tidligere Oktoberfest-leder må levere fra seg Facebook-rettigheter
Eksamen. Nasjonale deleksamener kan være kvalitetsfremmende, ifølge NOKUT.
Valg. Samfundet i Trondheim har fått ny leder. Hun heter Tale Bærland.
Studentombud. Styret ved HSN har vedtatt at studentene skal få ombud.
Økonomi. UiB brukte 100.000 kroner mer på fuskesaker i 2016 enn i 2015.
DNS. I 2015 ville studentene flytte fra Chateau Neuf. Nå vil de bli.
Debatt. BDS Norway inviterer til åpent debattmøte om boikott torsdag.
Valg. Kristin Vinje tapte kampen om den sikre fjerdeplassen i Oslo Høyre.
Fire krav. Statssekretær Bjørn Haugstad har fire klare meldinger til sektorens ledere da han møtte Universitets- og høgskolerådet tidligere denne uka.  
Meninger · Distriktene. Omorganiseringen av høyere utdanning kan svekke tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i distriktene, skriver senterleder Oddgeir Osland på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · 17. mai. I ettertid har jeg tenkt mer over hva den betyr, denne metaforen med læreren som går fremst i toget nasjonaldagen, finkledd og stolt, sammen med ordføreren, presten og lensmannen, skriver Hilde Gunn Slottemo fra Nord universitet. 
Nye avtaler. Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.  
Meninger · Arbeidsliv. Det er ikke alltid slik at målet helliger midlet, heller ikke i diskusjonen om Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), skriver rektor på Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Forskning. Høg konkurranse om EU-middel hindrar forskarar å offentleggjera forskingsresultat, meiner ekspergruppe i EU. Dei føreslår at tildelingane blir mindre, slik at fleire forskarar får pengar. 
Nytt styre. Resultatet ble som valgkomiteen ville: Full utskiftning av styret i Universitets- og høgskolerådet, og Mari Sundli Tveit som ny leder. Jobben med å finne ut hva slags organisasjon de skal være fortsetter.  
Sexpress. I en fersk undersøkelse svarer 14 prosent av mannlige studenter at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller tilsatte, mot 11 prosent av kvinnene. Flest er det på NTNU
Meninger · Struktur. Faglige ansatte på Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda spør i et åpent brev om alenestrategien til Volda har vært vellykket eller om den på lengre sikt vil true høgskolens eksistens. 
Bevilgning. NOKUT-ledelsen mener at departementet tegner et misvisende bilde av deres budsjetter og arbeidsmengde. Aps Marianne Aasen reagerer også og departementet vil innkalle til møte. 
Rød løper. I går feiret det norske akademia vinneren av Abelprisen 2017: Den franske matematikeren Yves Meyer. Vi traff mange av dem på den røde løperen på vei inn til middag på Akershus festning. 
Ny rektor. Med 66 prosent av stemmene ble førsteamanuensis Steinar Kristoffersen tirsdag valgt til ny rektor ved Høgskolen i Molde. 
Meninger · Digitalisering. Vi vet at universitets- og høgskolesektoren har et digitalt etterslep. Vi ønsker å kunne kaste oss litt raskere rundt, poengterer Nina Waaler og Asbjørn Seim på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · Humaniora. Hvilken privat bedrift trenger en filosof? Eller historiker? Humanistene må tørre å vise seg frem hvis de skal være relevante, mener Kari Sollien, leder i Akademikerne, og Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne. 
Meninger · NIFU. Kunnskapsdepartementet bør fortsatt kreve at universiteter og høgskoler har strategier for samarbeid og et Råd for samarbeid med arbeidslivet. Det er konklusjoner fra en evaluering NIFU offentliggjør i dag. 
Utdanning. Regjeringen setter ned et utvalg som skal finne ut hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtiden. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget. 
Godkjenning. Antall syrere som søker om å få godkjent høyere utdanning fra hjemlandet i Norge økte kraftig i 2016 og økningen fortsetter i år. 
Skikkethet. Antall tvilsmeldinger om studenters skikkethet fortsetter å øke. Fra 2015 til 2016 økte tallet på studenter som ble funnet uskikket fra 2 til 4 på nasjonalt nivå. 
Tvist. En tidligere ansatt førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus krever 266.000 kroner etterbetalt for overtidsarbeid hun utførte i studieåret 2014/2015. Høgskolen avviser kravet. Mandag møtes partene i Oslo tingrett.  
Lagmannsdom. Amund Gulsvik vann nok ein gong over Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen, som må ut med 1,5 millionar kroner i sakskostnader.  
Meninger · Ledelse. NTNU er i ferd med å rekruttere 40 nye instituttledere. Dekan, Marit Reitan, spør hva slags type ledere man skal rekruttere til dagens universiteter som blir stilt overfor ulike - og ofte konkurrerende - krav.  
Kvalitet. Iselin Nybø (V) slår et slag for en ordningen med faglige mentorer som skal følge studentene gjennom hele studieløpet. Kvalitetsmeldingen sluttbehandles i disse dager. Og NSO er fornøyd med at Venstre trekker fram studentkravet om mentorer. 
Eksamen. Informatikkstudent Didrik Sæther har funne store sikkerheitshol i det digitale eksamenssystemet som blir brukt ved fleire norske universitet.  
Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Nye dekaner. Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har ansatt tilsammen ni nye dekaner. Her får du hele lista. 
Rettssak. Chateau Neuf har vunnet i retten og får tilbake kontrollen over Facebook-siden tilknyttet Oktoberfest på studenthuset. 
Innvandring. — Noko av det som er interessant med kommunane, er at fleire ikkje veit om dei har nokre arbeidsinnvandrarar, eller kor mange dei har, meiner forskar Grete Netteland.  
Anti-rasisme. Rundt 100 var samlet i markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag 19. mai. 18 organisasjoner hadde sluttet seg til arrangementet. 
Nytt styre. Omsider kan det komme en kvinne på toppen i Universitets- og høgskolerådet igjen: NMBU-rektor Mari Sundli Tveit er innstilt av valgkomiteen.  
Bergen. Berre ein av ni aktuelle dekan-kandidatar ved Universitetet i Bergen var kvinner. Den eine, Bente Wold, vann valet på Fakultet for psykologi. 
Rasisme. 15 organisasjoner samles til markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag. Utgangspunktet er en avsløring fra Universitas om mangeårig grov rasisme i eiendomsavdelingen på universitetet. 
Grunder. NTNU utmerker seg som arnested for studentgründere med støtte til 8 av 22 gründerprosjekter. Et utradisjonelt moteprosjekt fra Høgskolen i Oslo og Akershus nådde også opp. 
Venteliste. Fysioterapeutstudent Line Susann Nilsen vet ikke om eller hvor hun får turnusplass 15. august, men har sagt opp leiligheten sin i håp om at det vil ordne seg.  
Lokalisering. Bærum kommune jobber for en større campus i Sandvika, men Høgskolen i Oslo og Akershus har blikket fast festet på Lillestrøm. Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune mener Sandvika har mye å by på. 
Meninger · Språk. Forkortelser er kjekke å ha. De hjelper deg til å spare tid og plass. Det kan ha sin pris. Det er ikke sikkert leseren forstår deg. Kan du klare deg uten forkortelser? Prøv, da vel, utfordrer Audun Farbrot. 
Forskning. En gang i måneden betaler etikkforsker på Universitetet i Oslo, Ole Martin Moen (32) , en tusenlapp for å få fryst ned kroppen sin når han dør. 
Meninger · Læringsplattform. Vi kommer til å klare det, selv om jeg knapt tror en mulig marginal gevinst i brukervennlighet oppveier energien jeg må legge ned i å mestre plattformen, skriver Arve Hjelseth om NTNUs overgang til Blackboard.