Fusjon. Det nye instituttselskapet på Vestlandet blir en realitet fra januar av. Nå er aksjonæravtalen i boks.  

Samordna opptak 2017

Samordna opptak. Pedagogstudentene er fornøyd med at det er stabile søkertall til lærerutdanningene, og de oppfatter at studentene er klare for å gyve løs på masterkravene. Men de liker fortsatt ikke mattekravene til Isaksen. 
Samordna opptak. Helsefagene er de utdanningene med flest søkere og flest tilbud om studieplass. Sykepleie har hatt en økning i søkertallene på over 20 prosent sett over to år. 
Samordna opptak. Hovedopptaket viser at det i år er 4,4 prosent flere som er kvalifisert for opptak innen høyere utdanning i 2017 sammenlignet med i fjor. Drøyt 94.000 har fått tilbud om studieplass. 
Meninger · Eksamen. Er matematikkresultatene styrket som følge av økte opptakskrav til lærerutdanningene, spør studieleder på Høgskolen i Oslo og Akershus, Vibeke Bjarnø. 
Sykepleie. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å innføre karakterkrav for sykepleierstudenter og får støtte fra studenter og fagforening. Rapport viser at at halvparten av studiestedene vil få tomme studieplasser. 
Trakassering. Studentombudene opplever at ordningen er for lite promotert, og studentene vet for lite om hvor og hvordan de skal melde fra når det oppstår problemer av ulik art i studiesituasjonen. 
Nye styrer. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styrerepresentanter til 10 høyere utdanningsinstitusjoner. Statens representanter ved universitetene domineres av folk fra næringslivet. Høgskolene har i større grad fått folk fra akademia - og to tidligere statsråder.  
Film. Den annen verdenskrig fortsetter å interessere filmskapere. Når regissør (og manusforfatter) Christopher Nolan melder seg på med sitt bidrag, bør vi låne ham øre. 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå har studentjuryen til Årets foreleser-prisen på Høgskolen i Oslo og Akershus valgt ut sine fem finalister. De hadde imidlertid bare en fjerdedel å velge blant sammenlignet med fjoråret. 

Notert

IKT. Universitetet i Stavanger har fått 5 mill til IKT-forskning i regionen.
Nord. En forsker fra Namsos har vært på forskningsopphold på Yale.
BI. Inge Jan Henjesand fortsetter som rektor ved Handelshøgskolen BI.
NTNU. NTNU-professor Ragnar Torvik er oppnevnt til det Finanspolitiska rådet.
Volda. Karen Lomeland Jacobsen (40) er ny direktør på Høgskulen i Volda.
NTNU. Det medisinske teamet til Stephen Hawking har lagt ned reiseforbud.
Stipend. I dag, 15. juni, utbetaler Lånekassa studiestøtte i juni for første gang.
Pris. UiO-forsker Are Skeie Hermansen fikk Oslo kommunes pris for Oslo-forskning.
Organisering. Styret ved UiS har torsdag vedtatt navn på nye fakulteter.
Lov. Tirsdag la Kommunalkomiteen fram innstilling til ny lov om statens ansatte.
Pris. Årets beste tidsskriftartikkel handler om hvorfor NAV-reformen feilet.
Pris. Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv vant pris for årets lærebok.
Trakassering. Mediekritiker og spaltist, Anki Gerhardsen, varsler i en kronikk i Aftenposten at hun klager inn Khrono, VG og NRK for brudd på god presseskikk ved å ha identifisert professor Nils Rune Langeland i omtalen av hans grove meldinger til ulike kvinner. Langeland er positiv til klagen.  
Forskning. — Me er avhengige av å driva påverknad gjennom andre, sidan Noreg ikkje sit rundt bordet og forhandlar, seier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.  
Meninger · Trakassering. Kvar er landets universitets- og høgskulerektorar når det gjeld seksuell trakassering? Har dei gitt seg sjølve munnkorg for å passe på omdømmet sitt, spør redaktør i Khrono, Tove Lie. 
Studentalder. Norske studenter er blant de eldste i Europa, og har vært det lenge. Samtidig øker andelen studenter under 24 år. Eva Karine Disch Ringstad (73) er blant pensjonistene som drar opp snittet. 
Meninger · Mattekrav. Bodil Kjesbo Risøy, på Høgskulen på Vestlandet, framhever studentene som tar sommerkurs i matematikk for å prøve å kvalifisere seg til lærerutdanningen, som sommerens helter. 
Skolepenger. Paradise hotel-deltager Marcus Borger (23) er i en konflikt med Universitetet i Agder angående egenbetaling for obligatoriske studieturer. 
Bergen. Professor på Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, blir ny forskingsdirektør i Helse Bergen. 
Alder. Snittalderen på den norske studenten er på vei ned, og andelen studenter under 24 år øker kraftig, viser tall Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Khrono. 
Meninger · Trakassering. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem, og norske universiteter og høgskoler er ikke et unntak, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Mats J. Beldo. 
Meninger · Trakassering. Ingen skal måtte tåle å bli seksuelt trakassert, verken i universitets- og høyskolesektoren eller i samfunnet for øvrig, skriver stassekretær Bjørn Haugstad. 
Lærerutdanning. En ny rapport viser at deltakere i det som heter rektorutdanningene er godt fornøyd med tilbudet.  
Klage. En kvinnelig student som har hatt professor Nils Rune Langeland som foreleser i vårsemesteret har klaget ham inn til universitetsledelsen for upassende og ubehagelig atferd. Universitetet i Stavanger bekrefter at de har mottatt klage. 
Administrasjon. Et stort felles anbud på administrative systemer fra de fire eldste universitetene er utsatt nok en gang. I stedet skal de utrede fram mot jul om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kan levere det de trenger. 
Varsling. Studentene bør være forsiktige med varsling i media, mener flere norske universiteter. Grunnen er et større skadepotensiale, ifølge NMBU
Tvist. Forskerforbundet anker ikke saken om manglende overtidsbetaling for førsteamanuensis Mary Ann Stamsø da hun var ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Stamsø og høgskolens tillitsvalgte er skuffet.  
Terror. Yussuf hjalp studenter som hoppet nakne ut av vinduene under angrepet mot høyskolen i Garissa i Kenya i 2015. Nå bruker han all sin tid på å bekjempe radikalisering. 
Meninger · Trakassering. Hva gjøres egentlig på norske universiteter og høgskoler for å motvirke seksuell trakassering, spør lektor og evig student, Christian Lomsdalen. 
Horisont 2020. Universitetet i Bergen ønsker at fleire av dei ansatte ved universitetet skal bidra til å evaluere EU-søknadane til sine kollegaer. Det gjer ein betre rusta til å skrive eigne søknadar, ifølge universitetet. 
Meninger · Master. Ingeniørstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus er utålmodige og ønsker at høgskolen får på plass en lenge lovet og etterlengtet master i bygg. 
Trakassering. — Jeg er overhode ikke for noen form for gapestokk. Men vi trenger absolutt en debatt om trakassering av kvinner i akademia. Og det gjelder mange flere enn Langland, sier professor ved Universitetet i Stavanger, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, som her tar et oppgjør med det han kaller «griseriet» i akademia. 
Trakassering. Professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, som har sendt grove meldinger til unge kvinner, sendte lørdag en sms til NRK der han – uten forbehold - beklager «de upassende» meldingene. 
Meninger · Lærerutdanning. Professor Karl Øyvind Jordell er på ingen måte fornøyd med de svar departementet gir ham i debatten om konsekvenser rundt 4-krav i matematikk for lærerstudenter. 
Meninger · Trakassering. Skulle tro vi levde på 1800-tallet, men det er altså 2017. Jeg må gni meg i øynene, skriver førsteamanuensis Tony Burner i dette innlegget om debatten rundt professor Nils Rune Langelands meldinger. 
Meninger · Makt. Ordene mine fikk en annen tyngde etter at jeg ble professor, skriver Silje Bringsrud Fekjær som oppfordrer til en større debatt om bruk og misbruk av makt i akademia. 
Meninger · Studieavgift. Gratis høyere utdanning innebærer en betydelig overføring til studenter med privilegert familiebakgrunn, skriver Mats Kirkebirkeland. 
Meninger · Studieavgift. Leder i Norsk studentorganisasjon, Mats Beldo, mener at å innføre skolepenger vil være et skritt bort fra prinsippet om lik rett til utdanning. 
Helse. Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus seiret i en internasjonal helseteknologi-konkurranse organisert av FN. Her konkurrerte de om å utvikle den beste digitale løsningen for urbane helseutfordringer.  
Viserektor. Visittkorta har hopa seg opp etter fire år på reisefot som viserektor for internasjonalisering på Universitetet i Bergen. No ventar mikroskopet på Haukeland for Anne Christine Johannessen. 
Trakassering. Styremedlem på Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, sier at det må være en saklig kobling til jobben for at noe skal være en arbeidsgiversak, og han oppfordrer til varsomhet i Langeland-saken. 
Flyktninger. De første 54 passene som skal vise flyktningers kvalifikasjoner er utstedt i Hellas. Metoden er utviklet av kvalitetssikrere i Norge. 
Trakassering. Curt Rice mener landets universitets- og høgskolerektorer må skjerpe seg, og innføre nulltoleranse mot trakassering. — Jeg tror svært mange studenter ikke vet hvordan de skal forholde seg hvis slike saker oppstår, sier han om Langeland-saken.  
Effektivisering. Høgskolen i Oslo og Akershus vil kutte kostnadene til administrasjon med 120 millioner i løpet av de tre neste årene. Hel eller delvis ansettelsesstopp er blant tiltakene som skal avgjøres over sommeren. 
Ufine meldinger. Flere grove meldinger sendt fra professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, til ulike unge kvinner, har blitt lekket ut i sosiale medier. Universitetsledelsen ser alvorlig på meldingene, og kaller inn professoren til samtale. 
Ingen anke. Amund Gulsvik har levd med konflikten med sine tidligere arbeidsgivere hengende over seg de siste fire årene i den såkalte Innovest-saken. Nå har Helse Bergen og Universitetet i Bergen bestemt at de ikke vil anke tapet i lagmannsretten. 
Eksamen. Bachelorstudenten ved Universitetet i Bergen opplevde å gå fra stryk til B etter klage. Studenten hadde i forkant uttrykt skepsis til å ha egen faglærer som sensor etter uoverenstemmelser.