pranab_dhakal-9.jpg

Caption
Pranab Dhakal fra Pokhara i Nepal har kommet inn på master i Hydro power develpment på NTNU til høsten. For å få innvilget studentvisum må han sette inn 100920 kr på NTNUs konto før 01. juni. Dette tilsvarer rundt 4 bruttoårslønner for en universitetsansatt i Nepal.
Tags