NMBU pressefoto.jpg

Caption
Exochórda racemósa - storperlebusk. Buskene blir opptil 3 meter høye. De får en tett, avrundet form. Blomstene er rent hvite.