gro_anita_og_gjengen.jpg

Caption
Desse blir mellombels prorektorar ved Høgskulen på Vestlandet i første halvår 2017. Frå venstre Rasmus Stokke frå HiSF, Bjørg Kristin Selvik frå HiB og Liv Reidun Grimstvedt frå HSH.