doktorkreering

Caption
Ingrid Tolstad ble sammen med andre kandidater kreert som doktor av UiO rektor Ole Petter Ottersen i Universitetets Aula.