_13.03.2017_20_29_41_1.jpg

Caption
Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB) og Innovest har saksøkt Amund Gulsvik for uriktig å ha fått utbetalt forskningsmidler for over 8 millioner kroner, men tapte i tingretten. Nå går saken for Borgarting lagmannsrett. Tilstede er advokat Erik Myhr-Nilsen, advokat Rolf Bech-Sørensen (begge for Helse Bergen/UiB/Innovest), advokat Håkon Brækhus, advokat Ole Lindseth (for Gulsvik), Amund Gulsvik, Eivind Hansen (for Helse Bergen), Kjell Bernstrøm (for UiB), Trond Søreide (for Innovest), Rune Sæbø (for UiB). Frå venstre Trond Søreide, Kjell Bernstrøm og Eivind Hansen