Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)

Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel.

Den ble sist gang gjennomført i 2010.

Datagrunnlaget for årets undersøkelse omfatter svar fra over 13.600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader.

Undersøkelsen er gjort av TNS Gallup på oppdrag fra Studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Her finner du de viktigste funnene i undersøkelsen.

Her finner du hele rapporten.