Kandidatmåltall

Kandidatmåltall

Kandidatmåltallene sier hvor mange kandidater som skal gå ut fra helse- og lærerutdanninger for å møte samfunnets behov.

Ble innført i 2014 og erstattet tidligere aktivitetskrav på utdanningene.

I 2016 er det 25 utdanninger ved 30 universiteter og høgskoler som har fått kandidatmåltall.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde 19 utdanninger kandidatmåltall i 2015, og av disse var det 7 som ikke fikk ut nok kandidater.

De 7 utdanningene med for få kandidater er (måltallet i parentes):

  • Bioingeniør: 44 kandidater (50)
  • Døvetolk: 15 kandidater (20)
  • Radiograf: 28 kandidater (34)
  • Tannteknikk: 8 kandidater (20)
  • Barnehagelærer: 279 kandidater (323)
  • Grunnskolelærer trinn 1-7: 136 kandidater (131)
  • Praktisk pedagogisk utdanning: 168 kandidater (181)

Sykepleieutdanningene ved HiOA fikk ut 491 kandidater i 2015, mens måltallet var 492. De andre 11 utdanningene lå enten over eller akkurat på måltallet.

Kilde: HiOAs studieadministrasjon og Orientering om statsbudsjettet 2016 fra KD