Institusjonene og mastertall 2016

Institusjonene og mastertall 2016

Masterporteføljen til utdannings-Norge teller nærmere 900 ulike studietilbud.

Opp mot 600 av disse tilbudene uteksaminerte færre enn 20 kandidater i 2016.

Om lag 100 av de registrerte fagene hadde bare 1 (én) uteksaminert kandidat i 2016.

Tallene som er sendt over fra Database for høgre utdanning (DBH) har flere feilmarginer:

 • Det er oppført for mange tilbud i DBH i forhold til det som faktisk er realiteten. Dette skyldes eksempelvis at masterprogram som har skiftet navn kan opptre som ulike program, selv om det egentlig er det samme.
 • Det gjelder også at det tidvis er studieretninger og ikke programmer som er registrert i DBH.

Konsekvensen er at det som framstår som mange små programmer egentlig kan være ett litt større.

For de små institusjonene er det lett å fange opp disse tilfellene, for de med opp mot 100 eller flere tilbud som på universitetene i Bergen og Oslo, samt NTNU, er dette ikke så lett å fange opp.

Derfor vil tallene man kommer fram til når man ser på antall registrerte studietilbud på master og antall kandidater som fullførte i 2016 være omtrentlige og ikke eksakte tall.

Se også: Grunnlagstallene fra DBH (excel)

Statlige høyskoler

Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Antall totalt: 41
 • Antall under 20 kandidater: 34

Høgskolen i Buskerud Vestfold (Nå HSN)

 • Antall totalt: 26
 • Antall under 20 kandidater: 18

Høgskolen i Telemark (nå HSN)

 • Antall totalt: 15
 • Antall under 20 kandidater: 13

Høgskolen i Bergen (nå HVL

 • Antall totalt: 11
 • Antall under 20 kandidater: 8

Høgskolen i Sogn og Fjordane

 • Antall totalt: 3
 • Antall med over 20 kandidater: 1

Høgskolen Stord/Haugesund (nå HVL)

 • Antall totalt: 3
 • Antall undre 20 kandidater: 3

Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen Innlandet)

 • Antall totalt: 11
 • Antall under 20 kandidater: 9

Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen Innlandet)

 • Antall totalt: 12
 • Antall under 20 kandidater: 11

  Høgskolen i Østfold

  • Antall totalt: 8
  • Antall under 20 kandidater: 7

  Høgskolen i Volda

  • Antall totalt 13
  • Antall under 20 kandidater: 13

  Samisk høyskole

  • Antall totalt 2
  • Antall under 20 kandidater 2

  Politihøyskolen

  • Antall totalt 1
  • Antall under 20 kandidater 1

  Vitenskaplige høyskoler

  Høgskolen i Molde

  • Antall totalt 10
  • Antall under 20 kandidater 9

  Norges musikkhøgskole

  • Antall totalt 6
  • Antall under 20 kandidater 5

  Norges handelshøyskole*

  • Antall totalt 7
  • Antall under 20 kandidater 3

  (* har også det største, Masterstudiet i økonomi og administrasjon, med 609 kandidater)

  Kunsthøyskolen i Oslo

  • Antall totalt 5
  • Antall under 20 kandidater 5

  Norges idrettshøyskole

  • Antall totalt 4
  • Antall under 20 kandidater 3

  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  • Antall totalt: 3
  • Antall under 20 kandidater: 3

    Kunst og designhøyskolen i Bergen (Nå UiB)

    • Antall totalt 2
    • Antall under 20 kandidater 1

     Universitetene

     NTNU

     • Antall totalt 181
     • Antall under 20 kandidater 138

     Universitet i Oslo

     • Antall totalt 97
     • Antall under 20 kandidater 63

     Universitet i Bergen

     • Antall totalt 88
     • Antall under 20 kandidater 75

     UiT Norges arktiske universitet

     • Antall totalt 82
     • Antall under 20 kandidater 72

     Universitetet i Stavanger 

     • Antall totalt 49
     • Antall under 20 kandidater 36

     Nord universitet

     • Antall totalt 44
     • Antall under 20 kandidater  37

     NMBU

     • Antall totalt 39
     • Antall under 20 kandidater 21

     Universitet i Agder

     • Antall totalt 36
     • Antall under 20 kandidater 24

     Private høyskoler

      VID vitenskapelige høgskole

      • Antall totalt 19
      • Antall under 20 kandidater 17

      Det teologiske menighetsfakultet

      • Antall totalt: 6
      • Antall under 20 kandidater: 6

      Handelshøyskolen BI*

      • Antall total 5
      • Antall under 20 kandidater 1

      NLA Høyskolen

      • Antall totalt: 5
      • Antall under 20 kandidater: 5

      Westerdals Oslo ACT

      • Antall totalt: 3
      • Antall under 20 kandidater: 3

      Høyskolen Kristiania

      • Antall totalt 2
      • Antall under 20 kandidater: 1

      Ansgar Teologiske Høgskole

      • Antall totalt: 2
      • Antall under 20 kandidater: 2

      Høyskolen Diakonova

      • Antall total: 1
      • Antall under 20 kandidater: 1

      Steinerhøyskolen

      • Antall totalt: 1
      • Antall under 20 kandidater: 1

      Lovisenberg diakonale høgskole

      • Antall totalt: 1
      • Antall under 20 kandidater: 1

        Fjellhaug Internasjonale Høgskole

        • Antall totalt: 1
        • Antall under 20 kandidater: 1

         Bergen arkitekthøyskole

         • Antall totalt: 1
         • Antall under 20 kandidater: 1