Fire fremragende sentre for utdanning

Fire fremragende sentre for utdanning

Disse fire prosjektene kan nå kalle seg fremragende sentre for utdanning, og kan gjennom de neste ti år bruke opp mot en halv milliard kroner på sine prosjekter:

  • Universitetet i Oslo, CCSE - Center for Computing in Science Education
  • NTNU, Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship (i samarbeid med Nord universitet)
  • NTNUEXcITEd - Excellent IT Education (i samarbeid med Nord universitet)
  • Høgskolen i Lillehammer, CEFIMA - Centre of Excellence in Film and Interactive Media