Vil vurderes uavhengig av medstudenter

PublisertTorsdag, 12. januar 2017 - 7:15-OppdatertTorsdag, 12. januar 2017 - 7:15
Nestleder, Norsk studentorganisasjon
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon
Meninger · Kvalitet. Vi kan ikke ha et system hvor studentene tjener på at medstudentene gjør det dårlig, skriver Pål Adrian Ryen og Amund Thomassen i Norsk studentorganisasjon i svar til Curt Rice og Bjørn Haugstad.

Karaktersettingen er basert på skjønnsbasert vurdering og derfor er den uforutsigbar. Vi ser at det er mangler med vårt karaktersystem. Det har både HiOA-rektor Curt Rice og statssekretær Bjørn Haugstad vist.

Curt Rice utfordrer studentbevegelsen til å svare; norm- eller kriteriebasert vurderingsform? Medstudentenes prestasjon eller oppnåelse i faget? Vårt svar er klart - det sistnevnte! Vi skal bli målt opp mot kriteriene til faget, karakter må settes ut ifra i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet i emnet, ikke hvordan de presterer i forhold til hverandre på en enkelt eksamen.

Dette innebærer at alle studenter kan oppnå karakteren A, basert på egne prestasjoner, målt opp mot de faglige krav og kriterier i faget.

Vi må starte på begynnelsen. Ved studiestart må studenten få konkret informasjon om hva som kreves og hva de vil bli målt på. Det må være klart for studenten hvilke faglige kriterier som ligger til grunn for karakterfastsettelse.

NSO mener det er nettopp disse faglige kriteriene som skal være utgangpunktet for resultatet, uavhengig av medstudenters prestasjon.

Når Haugstad mener at «Fremragende prestasjon som klart utmerker seg» må innebære en sammenlikning med andres prestasjoner er vi uenige i det og legger til grunn at sensor har kompetansen til å vurdere om studenten klart utmerker seg faglig utifra det som er kravene.

Vi ønsker ikke å ha et system hvor studentene konkurrerer med hverandre om et gitt antall toppkarakterer, men hvor studenter og faglig ansatte utfordrer hverandre faglig for slik å oppnå større innsikt og økt kompetanse i et faglig fellesskap.

Vi kan ikke ha et system hvor studentene tjener på at medstudentene gjør det dårlig.

Kanskje kan ikke alle være fremragende, men alle bør ha som mål å yte sitt aller beste og institusjonen må legge til rette for dette. Det skal være din egen innsats som avgjør resultatet, ikke dine medstudenters.

Studentene kan ikke bli fremragende med mindre undervisningen også er det.

Les også:

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Har du fått med deg?