UiO trenger et etikkutvalg

PublisertTirsdag, 20. desember 2016 - 11:07-OppdatertLørdag, 24. desember 2016 - 9:24
Leder, Studentparlamentet UiO
Meninger · Etikk. Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet på Universitet i Oslo, mener å ha sett flere saker denne høsten, deriblant Kissinger-saken, som tilsier at UiO må etablere et etikkutvalg.

Denne høsten har vist at det er et behov for å få etikk inn som en del av driften til Universitetet i Oslo (UiO). Samarbeid med næringslivet og Henry Kissinger-arrangementet i Universitetets aula er eksempler på saker som burde vært gjennom en skikkelig etisk vurdering.

Jeg mener at UiO bør opprette et etikkutvalg som kan være rådgivende for styret og ledelsen på UiO, og ha ansvar for å utarbeide universitetets etiske retningslinjer. For at et slikt utvalg skal fungere, er det helt avgjørende at det er faglig forankret.

Som samfunn må vi begynne å forholde oss aktivt til etiske sider ved valg, det er ved å sette standarden høyere enn et juridisk minstekrav at vi kommer oss videre.  Kunnskapsinstitusjoner bør gå i front, og som et universitet med noen av landets ledende filosofer bør UiO være ledende i egen sektor.

På UiO har man sagt at næringslivssamarbeid er greit så lenge samarbeidspartnere holder seg innenfor norsk lov. På NTNU har holdningen til et omstridt samarbeid med det israelske universitetet Technion blitt møtt med man følger Norges utenrikspolitikk.  Historien er full av eksempler på at juss og utenrikspolitikk ikke nødvendigvis holder mål etisk. 

Det etiske ansvaret til UiO bør samordnes, og et utvalg bør gis et sterkt mandat til å utforme retningslinjer og evaluere UiOs drift. Utvalget må bestå av de gruppene som har lovfestet rett til å være representert, og ha en tydelig faglig forankring.  På UiO er vi så heldige å ha noen av Norges fremste professorer innenfor etikk. De sitter allerede i etiske utvalg rundt i det norske samfunnet, og det er på tide at vi bruker dem selv også.  

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Har du fått med deg?