Offentlig sektor ikke glemt

Publisert - Sist oppdatert
Kunnskapsminister Henrik Asheim svarer i et innlegg rektor Curt Rice om offentlig sektor i Langtidsplanen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Kunnskapsminister Henrik Asheim svarer i et innlegg rektor Curt Rice om offentlig sektor i Langtidsplanen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Offentlig sektor er en av de prioriteringene som er dårligst fulgt opp budsjettmessig. Jeg mener at vi nå skal ha høyere ambisjoner for hva vi skal få til, skriver statsråd Henrik Asheim.

Curt Rice spør i Khrono om jeg har glemt offentlig sektor. Jeg kan berolige han med at jeg ikke har det.

Bakgrunnen for innlegget til Rice er min kronikk om innspillene til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Men som jeg tydelig presiserte: Jeg valgte å trekke frem noen eksempler på de mange gode innspillene vi har fått inn. Jeg kunne trukket frem mange andre. Jeg mener imidlertid at mange av innspillene jeg trakk frem også er relevante for arbeidet med fornyelse i offentlig sektor.

Et eksempel er tverrfaglighet. For å skape en mer effektiv offentlig sektor, som tilbyr bedre tjenester til en mer mangfoldig befolkning, trengs det bidrag fra mange ulike fagområder som kan jobbe sammen.

Eksemplene jeg trakk frem i innlegget må heller ikke leses dit at regjeringen har besluttet hva som skal prioriteres i den reviderte langtidsplanen. Det arbeidet har så vidt begynt. Vi skal nå ta oss god tid til å lese og vurdere innspillene som har kommet inn og diskutere hva vi ønsker med den reviderte langtidsplanen.

Fornyelse i offentlig sektor vil fortsatt være en sentral prioritering i langtidsplanen. 

Henrik Asheim
Kunnskapsminister

Det er imidlertid trygt å fastslå allerede nå, at fornyelse i offentlig sektor fortsatt vil være en sentral prioritering i langtidsplanen. I innspillsrunden har mange vært opptatt av at offentlig sektor må løftes høyere i neste versjon av langtidsplanen, og vi har fått gode innspill til hvordan vi kan lykkes bedre på dette området, blant annet fra HiOA.

For som Rice ganske riktig påpeker, så er dette en av de prioriteringene som er dårligst fulgt opp budsjettmessig. Jeg mener at vi nå skal ha høyere ambisjoner for hva vi skal få til.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Modeller. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.