Digitalisering må tydelig kobles til utdanningskvalitet

PublisertFredag, 30. juni 2017 - 8:45-OppdatertMandag, 3. juli 2017 - 15:37
Digital eksamen i Universitetet i Oslo sitt nye eksamenslokale.
Direktør, Norgesuniversitetet
Meninger · Digitalisering. Digitalisering og utdanningskvalitet må knyttes tettere sammen, mener direktør i Norgesuniversitetet, Jon Lanestedt.

Når sektoren nå tar fatt på å realisere føringene i kvalitetsmeldingen, er det viktig at digitalisering kobles tydelig til utdanningskvalitet både i nasjonal utdanningsledelse og i universitets- og høgskolesektorens daglige arbeid.

Utdanningskvalitet står på dagsordenen i norsk høyere utdanning, ikke bare på grunn av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som ble vedtatt i Stortinget nylig, men også gjennom omorganiseringen av Kunnskapsdepartementets virkemiddelapparat, som fra nyttår vil ha et eget organ for utvikling av utdanningskvalitet, der Norgesuniversitetet vil inngå.

I oppstarten til arbeidet med Meld. St. 16 inviterte kunnskapsministeren universiteter og høgskoler samt andre aktører til å komme innspill. Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring har i en rapport analysert innspillene fra 21 av de største aktørene, som representerer hoveddelen av studentmassen og andre sentrale interessenter. Analysen har fokusert på koblingen mellom digitalisering og strategier som fremmer kvalitet, innovasjon, og studentaktive læringsformer ved institusjonene.

Selv om ministeren ikke ba eksplisitt om synspunkter på digitaliseringens rolle i arbeidet med utdanningskvalitet, gir innspillene innsikt i hvorvidt og på hvilke måter institusjoner og aktører kobler digitalisering til utdanningskvalitet og hvilke tiltak de foreslår.

Analysen, som er publisert under tittelen Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning, konkluderer med at stortingsmeldingen peker på sterke koblinger mellom digitalisering og utdanningskvalitet. Videre finner analysen at innspillene fra institusjonene når det gjelder digitalisering for utdanningskvalitet i stor grad er tatt til følge i meldingen. Dette betyr at mange av tiltakene i meldingen allerede er godt forankret i sektoren, noe som vil gi god drahjelp i arbeidet med å sette dem ut i livet.

Nå skal det ikke lenger være et privat anliggende å utforske digitale praksiser. Meldingen forventer at institusjonene løfter den pedagogiske digitaliseringen til et strategisk nivå og iverksetter helhetlige tiltak for digitalisering av læringsprosessene. I analysen ser vi at institusjonene er innstilt på dette: De ønsker profesjonsrelevans, aktiv læring og merittering av eller incentiver for undervisningsutvikling. En rekke institusjoner er godt i gang og Norgesuniversitetet har lenge støttet arbeidet med digitalisering for utdanningskvalitet generelt og for relevans og aktiv læring spesielt.

Kultur for kvalitet byr på en rekke verktøy i dette arbeidet. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning er ett av dem. Ved å samle og koordinere utlysninger som i dag ligger under NOKUT, Senter for internasjonalisering av utdanning, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Norgesuniversitetet, vil arenaen bli et virkemiddel for målrettet kvalitetsarbeid med digitalisering som en viktig dimensjon. Rapporten viser at en slik nasjonal samordning av incentivordninger har betydelig støtte i sektoren.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Har du fått med deg?