UiO fikk pris for beste forskning

Publisert - Sist oppdatert

UiO-forsker Are Skeie Hermansen fikk Oslo kommunes pris for Oslo-forskning.

— Oslo trenger forskningsbasert kunnskap, derfor premierer vi forskning som er strategisk viktig for byens utvikling, sier Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap i Oslo, i en pressemelding.

Torsdag delte Oslo kommune og Kunnskap Oslo ut 220.000 kroner i premiering til beste forskningsarbeid publisert i 2016 av en vitenskapelig ansatt og de tre beste Masteroppgavene.

Forskningsarbeidet er avgrenset til å handle om befolkningsvekst, flerkulturelt fellesskap, kunst, kultur og arkitektur, innovasjon og verdiskaping.

Følgende fire ble tildelt pris:

  • Are Skeie Hermansen (for beste forskningsarbeid).
  • Brage Hammeren Pedersen.
  • Matteo Lomaglio.
  • Pål Oskar Hundebo.

— Oslo som hovedstad står i en særstilling med tanke på innvandring til Norge. Hvordan barn av innvandrere klarer seg som voksne, er lakmustesten på hvordan vi lykkes med integrering. Skeie Hermansens forskning gir ny og viktig kunnskap om et tema med stor betydning for Oslos fremtid, på et felt der meningene ofte er sterkere enn kunnskapsgrunnlaget, sier Lippestad.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen gratulerer på Facebook:

— Gratulerer til prisvinnerne og en stor takk til byråden og Oslo kommune for deres engasjement for kunnskapsbasert byutvikling.

På bildet, Brage Hammeren Pedersen, Are Skeie Hermansen, Matteo Lomaglio, byråd Geir Lippestad og Pål Oskar Hundebo.

Foto: Oslo kommune

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.