Med ny lærebok til Aserbajdsjan

Publisert - Sist oppdatert
Jon petter Evensen, lærer ved bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus.  Foto: Henriette Dæhli

Jon petter Evensen, lærer ved bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Henriette Dæhli

Ny aserbajdsjansk lærebok i fotojournalistikk fra Jon Petter Evensen m.fl.

Jon Petter Evensen har ledet arbeidet med en helt ny lærebok i fotojournalistikk for studenter i Aserbajdsjan.

Sammen med Ibrahimphasa Babayev, Aynur Bashirov og Aliakhber Muradov har han de siste fire årene jobbet med å ferdigstille boka, som har blitt til som en del av et prosjekt fasilitert av BBC Media Action og støttet av Europarådet.

Boka er en grunnbok for fotojournaliststudenter og flere tidligere studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), aserbajdsjanske og internasjonale fotojournalister har bidratt med bildemateriale, heter det i en melding fra høgskolen.

Boka er en del av en serie på fire oppdaterte lærebøker for unge aserbajdsjanske journalist- og fotojournaliststudenter.

 Les mer om serien på Europarådets nettsider

I et tidligere intervju med Khrono fortalte Evensen om prosjektet der han er med på å kurse opposisjonelle flere steder i verden.

— Jeg gjør oppdrag for BBC Media Action og IREX Europe, det er ideelle organisasjoner som reiser rundt og kurser opposisjonelle, journalister og fotojournalister i land der både utdanningssystemet ikke er det beste og der presse- og ytringsfriheten ikke er en selvfølge, sa Evensen.

2-3 ganger i året, gjør han dette i land som Aserbajdsjan, Hviterussland og Ukraina. Sammen med andre lokale kolleger og lærere har han altså nå vært med på å skrive en lærebok i journalistikk og fotojournalistikk i Aserbajdsjan. 

Samarbeid. OsloMet-rektor Curt Rice er redd U5-gruppen vil konkurrere med UHR, og dermed svekke interesseorganisasjonen. Studentene opplever deres speiling av samarbeidet som uproblematisk, men foreslår at rektorsamarbeidet tas opp i UHR.