Mister godkjenning

Publisert - Sist oppdatert
Curt Rice overleverer universitetssøknaden til NOKUT, Øystein Lund, Khrono

Curt Rice overleverer universitetssøknaden til NOKUT, Øystein Lund, Khrono

19 fagskoleutdanninger mister godkjenningen fra NOKUT.

NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) trekker tilbake godkjenningen for 19 fagskoleutdanninger ved Level utdanning AS, skriver NOKUT i en pressemelding.

Årsaken er at det er flere mangler i utdanningenes system for kvalitetssikring, i reglementet og i styringsordningen, som NOKUT fant under tilsyn med utdanningene. Det dreier seg blant annet om utdanninger i markedsøkonomi, it-fag og regnskap.

Level Utdanning fikk en frist for å rette opp feilene, men NOKUT opplyser at fagskolen ikke kan dokumentere at manglene er rettet opp.

Level utdanning AS kan ikke dokumentere at de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning er oppfylt. Godkjenningene trekkes derfor tilbake.

— Vi mottok deler av dokumentasjonen vi ba om, men ikke tilstrekkelig og vedtok derfor å revidere alle de 19 fagskoleutdanningene ved Level utdanning AS, forklarer NOKUTs tilsynsdirektør, Øystein Lund.

– Vår vurdering er at de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ved Level utdanning AS ikke er oppfylt. Derfor trekker vi tilbake godkjenningene, sier Lund.

Level Utdanning AS har 19 fagskoleutdanninger knyttet til seg, men det er i 2017 ingen studenter ved noen av dem. De het før Haugesund skolesenter. I 2016 ble skolen kjøpt opp av Level Personal. Level Utdanning AS tilbyr også frittstående kurs for bedrifter og private, skriver NOKUT på sin nettside.

 

 

Samarbeid. OsloMet-rektor Curt Rice er redd U5-gruppen vil konkurrere med UHR, og dermed svekke interesseorganisasjonen. Studentene opplever deres speiling av samarbeidet som uproblematisk, men foreslår at rektorsamarbeidet tas opp i UHR.