Krever nye millioner

Publisert - Sist oppdatert
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen på Kontaktkonferansen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen på Kontaktkonferansen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Isaksen krever ytterligere 22 millioner kroner fra Westerdals.

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at de varsler et nytt krav om tilbakebetaling fra Westerdals.

Kravet er på 21,7 millioner kroner, og kommer i tillegg til de rundt 63 millionene departementet allerede har krevd tilbake. Årsaken er at departementet mener høyskolen har fått tilskudd til studier uten godkjenning.

Les også: Isaksen anmelder Westerdals ACT.

— Alvorlig

− Vi ser alvorlig på dette. Det er bare godkjente utdanningstilbud som gir rett til statstilskudd. Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd. Det er pengene vi nå varsler at vi vil ha tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Dagens Næringsliv skrev i fjor høst om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals – Oslo School of Arts Communication and Technology, hadde mottatt statstilskudd for tilbud som den ikke hadde godkjenning for.

Krever tilbake 85 millioner

Kunnskapsdepartementet undersøkte dette, og avdekket at skolen over en lang periode hadde gitt uriktige opplysninger til staten og dermed urettmessig fått utbetalt statstilskudd. 

Inkludert det siste varselet, har Kunnskapdepartementet totalt varslet erstatning og tilbakebetaling av statstilskudd på om lag 85 millioner, skriver de i pressemeldingen.

Studenter som gikk på de ikke-godkjente studiene Film og tv, Studio 3D, Scenografi mottok studiestøtte fra Lånekassen, men Kunnskapsdepartementet vil ikke kreve at de betaler tilbake lånet.

− I tilsynet vil vi kontrollere om høyskolens transaksjoner, herunder handel av varer og tjenester, er gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at høyskoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, forklarer Røe Isaksen.

Studieplan. Studentene ved Universitetet i Oslo og i Bergen er tregere enn alle andre studenter i Norge. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen tror nytt lovforslag kan være til hjelp.

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.