Gründeravtale om nye bedrifter

Publisert - Sist oppdatert
Campus Kristiansand, Universitetet i Agder. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Campus Kristiansand, Universitetet i Agder. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fem universiteter og høgskoler skal samarbeide.

Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, NTNU og Høgskolen på Vestlandet har undertegnet en avtale om å utvikle vekstbedrifter på Sør- og Vestlandet.

Avtalen ble undertegnet under Arendalsuka og innebærer at de fem universitetene og høgskolene går inn i utviklingsprogrammet MIT Reap, som er et utviklingsprogram ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, og REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Program, ifølge uis.no.

Innholdet i avtalen er tredelt:

  • Utvikling og deling av kunnskap innen innovasjonsdrevet entreprenørskap gjennom forskning, utdanning og næringsutvikling med sikte på å styrke regionalt entreprenørskap og regional entreprenørskapskultur.
  • Utvikling av sterkere innovative økosystemer regionalt, hvor næringsliv, entreprenører, ventureinvestorer, akademia og myndigheter samhandler på en mer effektiv måte for å fremme innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.
  • Gjennomføring av programmer for skalering av entreprenørskap for å øke antall entreprenørskapsbedrifter som klarer å vokse til vekstkraftige og lønnsomme bedrifter.

Programmet samler 8 storbyer og regioner fra hele verden til et toårig internasjonalt utviklingsprogram hvor målet er å fremme entreprenørskap og vekstkraft for å skape flere nye kunnskapsarbeidsplasser i regionene, går det fram av nettsiden til en av de norske deltakerne, Universitetet i Stavanger.

Målet er skape flere innovasjonsbaserte vekstbedrifter med et globalt markedsfokus, ikke bare flere små og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som lykkes med den vanskelige kommersialiseringsfasen og som klarer å vokse seg store og lønnsomme i internasjonal konkurranse, heter det.

I forbindelse med signeringen i Arendal presenterte professor Torger Reve ny forskning om temaet. Den viser at 2 av 3 arbeidsplasser som ble skapt i tidsrommet 2003 – 2014, kom fra gründerbedrifter, og ikke etablert næringsliv. 

Yrkesfag. Det er yrkesfagets år og onsdag ble et nasjonalt senter for yrkesfag åpnet på OsloMet. Universitetet har det største samlede fagmiljø på yrkesfag i Norden.

Ny pensjon. Et klart flertall hos alle sammenslutningene hos arbeidstakerne stemte ja til ny offentlig pensjonsordning.