Gründeravtale om nye bedrifter

Publisert - Sist oppdatert
Campus Kristiansand, Universitetet i Agder. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Campus Kristiansand, Universitetet i Agder. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fem universiteter og høgskoler skal samarbeide.

Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, NTNU og Høgskolen på Vestlandet har undertegnet en avtale om å utvikle vekstbedrifter på Sør- og Vestlandet.

Avtalen ble undertegnet under Arendalsuka og innebærer at de fem universitetene og høgskolene går inn i utviklingsprogrammet MIT Reap, som er et utviklingsprogram ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, og REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Program, ifølge uis.no.

Innholdet i avtalen er tredelt:

  • Utvikling og deling av kunnskap innen innovasjonsdrevet entreprenørskap gjennom forskning, utdanning og næringsutvikling med sikte på å styrke regionalt entreprenørskap og regional entreprenørskapskultur.
  • Utvikling av sterkere innovative økosystemer regionalt, hvor næringsliv, entreprenører, ventureinvestorer, akademia og myndigheter samhandler på en mer effektiv måte for å fremme innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.
  • Gjennomføring av programmer for skalering av entreprenørskap for å øke antall entreprenørskapsbedrifter som klarer å vokse til vekstkraftige og lønnsomme bedrifter.

Programmet samler 8 storbyer og regioner fra hele verden til et toårig internasjonalt utviklingsprogram hvor målet er å fremme entreprenørskap og vekstkraft for å skape flere nye kunnskapsarbeidsplasser i regionene, går det fram av nettsiden til en av de norske deltakerne, Universitetet i Stavanger.

Målet er skape flere innovasjonsbaserte vekstbedrifter med et globalt markedsfokus, ikke bare flere små og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som lykkes med den vanskelige kommersialiseringsfasen og som klarer å vokse seg store og lønnsomme i internasjonal konkurranse, heter det.

I forbindelse med signeringen i Arendal presenterte professor Torger Reve ny forskning om temaet. Den viser at 2 av 3 arbeidsplasser som ble skapt i tidsrommet 2003 – 2014, kom fra gründerbedrifter, og ikke etablert næringsliv. 

Bygg. Regjeringen har bestemt seg for framtidig løsning for campusutvikling på NTNU. Totalkostnad kan beløpe seg til 9 milliarder kroner. Rektor Gunnar Bovim sier han er fornøyd, men bemerker at det ikke er tatt høyde for videre vekst ved NTNU.

Innsyn. To av dei framste jussprofessorane i landet vender tommelen ned for forsøket frå universiteta på å hemmeleghalde rapportar om arbeidsmiljøet i sektoren. No instruerer Kunnskapsdepartementet universiteta til å gi innsyn.