Forskningsrådet reduserer frister

Publisert - Sist oppdatert
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet Foto: Ketil Blom Haugstulen

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet Foto: Ketil Blom Haugstulen

Antall frister for å søke om midler reduseres fra seks til fire neste år.

Det gjelder blant annet Fri prosjektstøtte., opplyser Forskningsrådet på sine nettsider.  Tidligere har rådet hatt seks hovedsøknadsfrister i året, men i 2018 går de altså ned til fire. 

De fire søknadsfristene i 2018 blir:

  • 14. februar
  • 25. april
  • 12. september
  • 10. oktober

Alle hovedsøknadsfrister er klokken 13.00. Tidligere har det også vært frister i november og mai måned.

Rådet opplyser også om at enkelte utlysninger vil motta søknader løpende, slik det har vært tidligere. Som hovedregel skal utlysninger skje seks uker før fristen går ut. 

John-Arne Røttingen (bildet) har vært administrerende direktør for Norges forskningsråd siden 1.mars i år.

Valg. Sindre Kristian Alvsvåg tar over som leder for Studenttinget i Trondheim fra nyåret. Han vil skape steder der studenter kan bygge klassetilhørighet.