Godkjent som høgskole

Publisert - Sist oppdatert

Fjellhaug har fått status som akkreditert høgskole av NOKUT.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo har fått status som akkreditert høyskole. Dermed får de fullmakt til å starte opp nye studietilbud på bachelorgradsnivå uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.

Fjellhaug tilbyr studier i teologi og misjon i Oslo og København og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

NOKUTs direktør Terje Mørland gratulerer høyskolen med statusendringen.

— Fjellhaug Internasjonale Høgskole er godt forberedt til å påta seg selvakkrediteringsretten de nå får. Høyskolen forvalter utdannings- og forskningsvirksomheten sin på en tilfredsstillende måte. De har også gode rutiner for å kvalitetssikre studietilbudene sine og kan dokumentere omfattende publisering innen fagområde, sier han i en pressemelding.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole må nå søke Kunnskapsdepartementet om endring av status til akkreditert høyskole.

Høgskolen har bachelor og master i teologi og misjon,  toårig studium i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), årsstudium i kristendomskunnskap, årsstudium i bibel og misjon og årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk.

I og med at Fjellhaug ikke har hatt selvakkrediteringsrett, har den måttet søke NOKUT om å etablere nye studietilbud på alle nivåer. Akkreditering som høgskole vil innebære at institusjonen selv får fullmakt til å etablere studier på lavere grads nivå, heter det i NOKUTs pressemelding.

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.