Godkjent som høgskole

Publisert - Sist oppdatert

Fjellhaug har fått status som akkreditert høgskole av NOKUT.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo har fått status som akkreditert høyskole. Dermed får de fullmakt til å starte opp nye studietilbud på bachelorgradsnivå uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.

Fjellhaug tilbyr studier i teologi og misjon i Oslo og København og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

NOKUTs direktør Terje Mørland gratulerer høyskolen med statusendringen.

— Fjellhaug Internasjonale Høgskole er godt forberedt til å påta seg selvakkrediteringsretten de nå får. Høyskolen forvalter utdannings- og forskningsvirksomheten sin på en tilfredsstillende måte. De har også gode rutiner for å kvalitetssikre studietilbudene sine og kan dokumentere omfattende publisering innen fagområde, sier han i en pressemelding.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole må nå søke Kunnskapsdepartementet om endring av status til akkreditert høyskole.

Høgskolen har bachelor og master i teologi og misjon,  toårig studium i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), årsstudium i kristendomskunnskap, årsstudium i bibel og misjon og årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk.

I og med at Fjellhaug ikke har hatt selvakkrediteringsrett, har den måttet søke NOKUT om å etablere nye studietilbud på alle nivåer. Akkreditering som høgskole vil innebære at institusjonen selv får fullmakt til å etablere studier på lavere grads nivå, heter det i NOKUTs pressemelding.

Jusskrangel. Støynivået ved Det juridiske fakultet i Oslo har vært høyt etter at professor Høgberg åpnet en forelesning med en tordentale til studentene om det hun opplevde som hets av kvinnelige akademikere på Jodel. Tirsdag møtes alle til debatt.