Årets artikkel handler om NAV

Publisert - Sist oppdatert

Årets beste tidsskriftartikkel handler om hvorfor NAV-reformen feilet.

Universitetsforlaget delte tirsdag 6. juni ut pris for årets beste tidsskriftartikkel.

Den prisen gikk til forskerne Knut Fossestøl, Eric Breit og Elin Borg for artikkelen «Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?». Den ble publisert i Søkelys på arbeidslivet, nr. 1-2/2016. Alle forskerne er tilkyttet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tett på de ansatte

— Vi besøkte lokalkontorene og kom tett på de ansattes virkelighet. Det er motiverende at juryen mener vi bidrar med innsikt, selv om artikkelen er så lite teoretisk. Det gjør at vi får lyst til å utvikle dette perspektivet videre, sier Fossestøl til Universitetsforlagets blogg.

Ifølge bloggen har juryen latt seg overbevise av solide data, grundige analyser og gode intervjukunnskaper i artikkelen.

Faglig nyvinning og godt formidlet

Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig nyvinnende og godt formidlet. Hvert tidsskrift kunne nominere en artikkel som de hadde publisert i løpet av 2016.

Premien var 25.000 kroner.

(Foto: Universitetsforlaget)

 

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.