Arkiv: mai 2017

Revidert. Statsråd Isaksen omdisponerer for over 100 mill. i forslag til revidert statsbudsjett. — Uproblematisk, mener generealsekretær Alf Rasmussen, i Universitets- og høgskolerådet. Andre savner flere studieplasser og studentboliger. 
Meninger · Nybygg. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, forventer at beslutningstakerne ser behovet for nytt bygg for livsvitenskap både av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, og bedre forskning, utdanning, verdiskaping og næringsutvikling. 
Valg. Ingen av de fire kandidatene til rektorvalget i Molde fikk rent flertall under torsdagens valg. Det blir en andre valgomgang.  
Meninger · Sørøst. Organisatorisk nestleder ved Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Elin Gravningen, skriver om utfordringer og negativ medieomtale det første året etter fusjonen. 
Meninger · Undervisning. God undervisning kan læres, men det forutsetter at det finnes et fagfellesskap som satser genuint på utdanning og et lederskap som går foran og etablerer og utvikler en kultur for utdanning, mener Kari Riddervold ved UiT. 
Lokalisering. Statsbygg har fått i oppdrag fra Høgskolen i Oslo og Akershus å innhente tilbud om å bli på Campus Kjeller, selv om dette ikke er et alternativ rektor Curt Rice ønsker seg. 
Nye jobbar. Fire nye toppstillingar ved Høgskulen på Vestlandet er i boks. Dekanane som skal leie kvar sitt fakultet blei tilsett torsdag. Det er framleis sterkt kvinneoverskot i leiargruppa.  
Meninger · SFU. Spredning som eksplisitt kriterium er viktig for at konkurransearenaer skal ha ringvirkninger utover de som får tildelt midler, mener direktør i NOKUT, Terje Mørland.  
Publisering. Det teologiske menighetsfakultet har størst forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt i hele Norge. Se oversikten over alle institusjonene her.  
Student. — Det er bortkastet å studere medisin i seks år for å tjene mindre som lege enn jeg gjør nå, sier vaskehjelpen «Ernesto» til Khrono, selv om utdanning er gratis på øya. Jusstudenter ved Universitetet i Havanna er uenige. 
Meninger · Læringsplattform. Vi kommer til å klare det, selv om jeg knapt tror en mulig marginal gevinst i brukervennlighet oppveier energien jeg må legge ned i å mestre plattformen, skriver Arve Hjelseth om NTNUs overgang til Blackboard. 
Meninger · Demokrati. Ingeniørstudent Christina Ellingsen mener at Oslo Tekniker Samfund ikke har tatt sitt ansvar for å vedlikeholde studentenes demokrati alvorlig. 
Sosialt. Dekan Egil Trømborg ved HiOA vil legge ned ingeniørstudentenes kro i Pilestredet 35 til fordel for Makerspace og samarbeid med IBM Watson og Simula. Nå har studentene startet underskriftsaksjon for å få beholde kroa. 
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Open Access. Universiteter og høgskoler laster ikke opp nok artikler i åpne arkiver. Nå gir Forskningsrådet alle seks måneders frist til å få orden i sakene.  
Meninger · Demokrati. Du ønsker studentdemokrati, men med en gang noen ytrer meninger som du er uenig i, sjikanerer du vedkommende, skriver Trygve Vang, leder av Oslo Tekniker Samfund, i sitt svar til Christina Ellingsen. 
Kina. — Jeg opplever kinesiske kolleger ganske åpne og interessante å diskutere med så lenge man ikke kritiserer regjeringen eller partiet, sier jusprofessor Hans Petter Graver.Flere universiteter samarbeider med Kina om menneskerrettigheter. 
Meninger · Open Access. Forskningsrådet varsler at de vil følge opp kravet om grønn Open Access til forskningsresultater. Vi ønsker at Forskningsrådet tenker bredere enn dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Universitet. Rektorene på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus er misfornøyde med tempoet deres søknader om å blir universitet blir behandlet i. NOKUT mener de har jobbet langt raskere enn normalt i slike saker. 
Meninger · Næringsliv. Universitetene er ikke gode nok til å omsette kunnskapsutviklingen til samfunnsverdier, skriver prorektor for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens. 
Rektorvalg. Se og hør hvordan de gjenværende rektorkandidatene i Molde presenterer og forsvarer seg. 
Grunder. NTNU utmerker seg som arnested for studentgründere med støtte til 8 av 22 gründerprosjekter. Et utradisjonelt moteprosjekt fra Høgskolen i Oslo og Akershus nådde også opp. 
Forskning. En gang i måneden betaler etikkforsker på Universitetet i Oslo, Ole Martin Moen (32) , en tusenlapp for å få fryst ned kroppen sin når han dør. 
Meninger · Språk. Forkortelser er kjekke å ha. De hjelper deg til å spare tid og plass. Det kan ha sin pris. Det er ikke sikkert leseren forstår deg. Kan du klare deg uten forkortelser? Prøv, da vel, utfordrer Audun Farbrot. 
Foto: Einar Belck-Olsen
Meninger · Ingeniørdebatt. Påtroppende studentleder på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Joel Gianni, er ikke enig i svartmalingen rundt allmøtet på hans fakultet på Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Lokalisering. Bærum kommune jobber for en større campus i Sandvika, men Høgskolen i Oslo og Akershus har blikket fast festet på Lillestrøm. Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune mener Sandvika har mye å by på. 
Venteliste. Fysioterapeutstudent Line Susann Nilsen vet ikke om eller hvor hun får turnusplass 15. august, men har sagt opp leiligheten sin i håp om at det vil ordne seg.  
Rasisme. 15 organisasjoner samles til markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag. Utgangspunktet er en avsløring fra Universitas om mangeårig grov rasisme i eiendomsavdelingen på universitetet. 
Nytt styre. Omsider kan det komme en kvinne på toppen i Universitets- og høgskolerådet igjen: NMBU-rektor Mari Sundli Tveit er innstilt av valgkomiteen.  
Bergen. Berre ein av ni aktuelle dekan-kandidatar ved Universitetet i Bergen var kvinner. Den eine, Bente Wold, vann valet på Fakultet for psykologi. 

Sider