Arkiv: mai 2017

Meninger · Styring. Målstyring har vært statens styringsfilosofi i utdanningssektoren siden Gudmund Hernes på 1990-tallet, skriver statssekretær Bjørn Haugstad, og avslutter debatten med professor Noralv Veggeland.  
 NTNU-professor Aksel Tjora er einaste søkar til stillinga som vitskapsombod ved Universitetet i Oslo. Søknadsfristen har vore forlenga fleire gongar.  
Meninger · Fusjon. Høgskolens håndtering av fusjonsprosessen i de siste ett og et halvt år kan best beskrives som famlende, skriver professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde. 
Flytting. Den nye campusen på Lillestrøm gir Høgskolen i Oslo og Akershus en mulighet for å lage en ny type innovativ campus, mener dekan Knut Patrick Hanevik, som står bak forslaget om et «Livsfaselaboratorium HiOA». 
Meninger · Universitet. Noen må ta byen og alle oss som bor og jobber der på alvor. Akkurat nå er den jobben ledig, skriver instituttdirektør Hilde Lorentzen og forskningssjef Geir Heierstad ved NIBR
Meninger · Lærebøker. Institusjonene må selv bidra ved å la sine beste fagfolk bruke tid på å skrive gode lærebøker, skriver Vidar Røeggen og Terje Lohndal. 
Fysioterapi. På Høgskolen i Oslo og Akershus lærer studentene på fysioterapi om interkulturell kommunikasjon gjennom en egen fagdag. — Temaet er altfor lite vektlagt i dagens helseutdanninger, sier forsker Warsame Ali. 
Meninger · Valg. Stipendiat Morten Svindland påpeker at Høgskolen i Molde kan komme til å bli den eneste høgskolen i landet med en rektor uten forskningserfaring. Han undrer seg over hvorfor spørsmålet tas på med silkehansker før rektorvalget 11.mai. 
Ytring. Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Aksel Braanen Sterri, setter pris på at Torbjørn Røe Isaksen forsvarer ytringsfriheten hans, men synes ikke statsråden deltar konstruktivt i den substansielle debatten om uttalelsene hans om personer med Downs syndrom. 
Lederlønn. Michael Melbye på Høgskolen i Sørøst-Norge er Norges best betalte studentleder, med 43.000 mer i året enn neste på listen. Og vedtatt mistillit mot seg. 
Meninger · Forskning. Hvordan kom vi dit at «pressen lyver» og «forskning er noe dritt», spør Petter Bae Brandtzæg (Sintef), Torkel Brekke (Civita/Prio) og Lars Wenaas (CERES). 
Valg. Verken valgkomitéen eller parlamentet ville ha lederkandidatene til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, og står dermed uten leder fra 1. juli. — Vi klarer ikke velge studentleder engang, sier parlamentsmedlem Erland Lønnerød. 
Meninger · Open Access. At man unnlater å felle forskeren for uredelighet fordi vedkommende velger å ikke forklare seg, åpner for at andre som granskes kan slippe unna på samme måte. Og så snillistisk bør man ikke være, mener Jan Erik Frantsvåg ved UiT. 
Direkte. Rektor Curt Rice la fram forslag om ny strategi for Høgskolen i Oslo og Akershus på styremøtet 9. mai. Han velger å beholde høgskolens gamle slagord: Ny viten, ny praksis. 
Tilstandsrapporten. Andelen kvinnelige professorer viser svak økning til 28 prosent, men Norsk studentorganisasjon trekker fram at tempoet er altfor sakte og at man først i 2039 vil oppnå likestilling på dette nivået også. 
Tilstandsrapport. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får størst uttelling i Forskningsrådet. Ifjor dro hver av dem i snitt inn 291.000 kroner. 
Struktur. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener han er ferdig med strukturreformen. Steinar Stjernø mener Isaksen mangler den siste sluttsteinen: Kvitte seg med de vitenskapelige høgskolene og la alle få kalle seg universitet.  
Meninger · Struktur. Har vi tidligere hatt en fireårsperiode med så mange og store forventninger til sektoren, spør styreleder i Universitets- og høgskolerådet i dette innlegget hvor han gjør seg noen tanker om tilstandsrapporten som ble presentert i dag. 
Meninger · Målstyring. Siste innlegg i debatten om målstyring i akademia. Høgskolen i Innlandets Noralv Veggeland oppsummerer debatten. 
Meninger · Rapportering. NOKUT og NIFU slår sammen Undervisningsundersøkelsen og Tidsbruksundersøkelsen, for å lette rapporteringspresset på de vitenskapelig ansatte. 
Legger ned. Høgskolen Kristiania legger blant annet ned sitt campus i Trondheim.
Revidert. Rektor ved Universitetet i Agder er storfornøyd etter at næringsministeren lover 30 nye millioner til ny innovasjonslab på Sørlandet likevel. 
Meninger · Struktur. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, skriver professor Peter Arbo, om det nye institusjonslandskapet i universitets- og høgskolesektoren.  
Avsetninger. Norske universiteter og høgskoler sliter fortsatt med å bruke opp pengene de får bevilget. Nå har de 5,5 milliarder på bok, viser Tilstandsrapporten for 2017. 7 av 21 institusjoner ligger over en akseptabel grense med 15 prosent på sparebøssa. 
Flere eiere. Styret ved HiOA vedtok tirsdag å åpne opp for flere eiere i Khrono. — Dette er en spennende mulighet til å bygge en enda bedre kvalitetsavis for og om høyere utdanning, sier redaktør Tove Lie. Hun håper på mange interesserte.  
Rasisme. Ansatte ved eiendomsavdelingen på Universitetet i Oslo varsler om at de blant annet har blitt kalt «neger», «svarting» og «svart apekatt» på jobb. Prorektor Ragnhild Hennum sier de tar saken svært alvorlig.  
Meninger · Publisering. Norge har sluttet seg til EUs mål om at alle vitenskapelige artikler skal være tilgjengelig åpent innen 2020. Skal vi nå det målet, må det skuffes på mer kull, skriver Curt Rice og Lars Egeland ved HiOA. 
Mobbing. Styret ved Universitetet i Agder (UiA) vil ha mobbe-problemet i høyere utdanning opp på nasjonalt nivå og ber kunnskapsministeren lage en handlingsplan mot mobbing. Departementet vil avvente mer forskning om saken. 
Styremøte. Leiarkabalen ved Høgskulen på Vestlandet er i ferd med å gå opp. Torsdag skal styret vedta kven som får dei fire dekanjobbane. 
Revidert. Regjeringa foreslår to nye ordningar som skal gjere det attraktivt å bli lærar. Ordninga blir mest attraktiv for dei lengst nord, som kan få kutta studielånet sitt med 45.000 kroner i året. Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet i Bodø reagerer. 

Sider