Arkiv: april 2017

Rangering. Danmarks teknologiske universitet er blant de fem universiteter i verden som oppnår flest toppkarakterer på den nye utgaven av U-Multirank der hele 1478 universiteter og høgskoler fra nær 100 land er med. 
Meninger · Anonymt varsel. Det å la studenter varsle anonymt i skikkethetssaker er en trussel for rettssikkerheten, skriver student Karoline Skarstein. Og hun snakker av erfaring. Selv om hun «vant» saken, tapte hun masse likevel. 
Industri. Det er 36 år siden forrige industrimelding fra en norsk regjering. Denne gangen er slagordene «grønnere, smartere og mer nyskapende». 
Meninger · Byråkrati. Vi får håpe at det er de byråmaniske sidene ved administrasjonen på Høgskolen i Oslo og Akershus som høgskolestyret vil til livs, og ikke det sunne og «normale» byråkratiet, skriver førsteamanuensis Dag Flater Hwang. 
Meninger · Ungarn. Et høyprofilert universitet i Ungarn trues av ny lov. Lovutkastet skal diskuteres mandag 3. april og er et angrep på akademisk frihet, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen (also in english). 
Nytt navn. Høgskolen i Oslo og Akershus har brukt rundt 800.000 kroner på konsulenter for å finne ut hva høgskolen skal hete hvis den en dag blir universitet. Ledelsen blir ikke enige om navnet. Og Språkrådet sier nei til rektors favoritt. 
Meninger · Sensur. Unio-studentene stiller spørsmål ved hvem det er som skal ta regningen for bedre systemer for eksamenssensur ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. 
UiO-valg. Rektorteamet til Svein Stølen på Universitetet i Oslo har lansert manifest for utdanning. Lanseringen får hans motkandidat Hans Petter Graver til å se rødt. Graver synes ikke noe om at manifestet lanseres etter at rektorvalget er i gang. 
Meninger · Arbeidsvilkår. Mange spør seg hvorfor så mange kvinner forlater akademia. Jeg spør meg hvorfor folk blir, skriver Åste Dokka. 
Langtidsplan. Direktør Kyrre Lekve i Simula ønsker seg fire-fem nye nasjonale forskningslaboratorier, og han tror at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er på glid. 
Meninger · Academic freedom. On behalf of the Guild of European Research-Intensive Universities, the chair, Ole-Petter Ottersen has written this open letter to the minister of human capacities in Hungary, expressing great concern about academic freedom. 
Meninger · Undervisning. Økt verdsetting av undervisning fremmer utdanningsfaglig kompetanse, og at dette igjen vil øke kvaliteten på norsk høyere utdanning, skriver direktør i NOKUT, Terje Mørland. 
Meninger · Skikkethet. Norsk studentorganisasjon svarer på påstandene om at de er en trussel mot studentenes rettssikkerhet når det kommer til skikkethetssaker.  
Norsk. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus får kjeft etter utspillet om å bannlyse forskningsartikler på norsk, til fordel for engelsk. 
Meninger · Publisering. Medieprofessor Arne Krumsvik undrar seg over at det er vanskeleg å finne nokon som er samde med rektor Curt Rice i at norsk i forskingsartiklar skulle vore bannlyst.  
Internasjonalisering. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og Aps Marianne Aasen er på kollisjonskurs om norsk utdanningssamarbeid, blant annet med Kina.  
Ungarn. Tirsdag vedtok den ungarske parlamentet en lov som vil tvinge The Central European University ut av landet. Rektor på Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, sier dette er svært trist. 
Meninger · Akademisk frihet. Falske nyheter, terror og debatten om Brexit har vært en sentral del av verdensbildet det siste året. Aldri har det vært viktigere med autonome universiteter og forsvar av den akademiske frihet, skriver rektor ved universitet i Bergen, Dag Rune Olsen. 
Granskar. Departementet har oppnemd nye medlemmar i granskingsutvalet som skal sikra heiderleg forsking. Jusprofessor Ragna Aarli blir leiar.  
Rektorvalg. Som venta heiter rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen også dei neste fire åra. Vald som einaste kandidat og 25 prosent blanke stemmer. 
Tromsø. Dekanene ved de åtte fakultetene ved UiT har fått i oppdrag av styret å finne ut hvor mange fakulteter universitetet skal ha framover. En meget vanskelig oppgave, ifølge flere av dem. 
Rektorvalg. Margareth Hagen får bli prorektor ved UiB uten en forutgående valgkamp. — Dette en litt rar posisjon å være i, sier hun. 
Academia. The European University Association is arranging its annual conference. Rector Dag Rune Olsen is the host, and he is looking forward to discussing solutions to threats to the role of facts and knowledge in society. 
Meninger · Ungarn. Den nye loven som presser ut et toppuniversitet i Ungarn føyer seg inn i en rekke angrep mot akademisk frihet skriver Finn-Einar Eliassen og Per Pippin Aspaas. 
Vest. Siden fusjonen har Studentsamskipnaden på Vestlandet blitt forkortet «SiB». Nå bytter de til «Sammen». 
Meninger · Nesna. Studentorganisasjonen i Nesna har skrevet et åpent brev til blant annet kunnskapsministeren om at man må bevare studiested Nesna ved Nord universitet.  
Meninger · Strategi2024. HiOAs prioriterte verdier bør være utvikling av kunnskap, kritisk refleksjon og likeverd i mangfold, mener ti tidligere ansatte ved høgskolen. 
Meninger · Feltkurs. Saken om kostnader rundt feltkurs er litt komplisert, og vi er ikke sikre på om vi har den hele og fulle oversikten over saken, skriver rektorkandidatene Stølen&Mo ved Universitetet i Oslo i svar til Realistlista.  
Oppnevninger. Flere kjente navn fra norsk akademia er oppnevnt til styrene ved svenske universiteter og høgskoler. Gudmund Hernes blir styreleder ved Uppsala Universitet, mens prorektor i Agder, Astrid Birgitte Eggen, skal til Högskolan Väst. 
Meninger · Merittering. Prodekan Solveig Kristensen og dekan Morten Dæhlen på Universitetet i Oslo er skeptiske til de punktene i Kvalitetsmeldingen som ønsker premiering og merittering av enkeltpersoner for å oppnå bedre undervisning. 

Sider