Arkiv: mars 2017

Sensur. Omid Mirmotahari har brukt fritiden, omtrent 800 timer av den, på å lage et system for automatisk begrunnelse på eksamen. Faktisk automatisk individuell faglig begrunnelse, óg tilbakemelding. 
Meninger · Forskning. La oss først sjekke alternative fakta, før vi avfeier dem. Tromsø-rektor Anne Husebekks innlegg bekymrer meg, skriver Ole Kristian Losvik, lege og tidligere student ved UiT Norges arktiske universitet. 
Meninger · Helse. Hans Christian Paulsen mener at studentbevegelsen allerede har definert begrepet studenthelse, og at det nå er politikernes tur til å få begrepet inn i folkehelsen. 
Publisering. — Bomskudd, sier statssekretær Bjørn Haugstad om Granskingsutvalgets systemkritikk av tellekantsystemet. Departementet vil ikke ta intitativ til en etisk gjennomgang.  
Film. Paris. Terror. Disse to ordene - koblet sammen - har lyst mot oss i nyhetsbildet flere ganger de siste årene. Og så dukker det altså opp en film om en terrorhandling i nettopp Paris. Orker vi det?  
Meninger · Utveksling. Rektoratet ved Universitetet i Bergen er glade for gode tall for utveksling ved universitetet. 
Organisering. Halvparten av fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet kan forsvinne hvis universitetsstyret hører på flertallet i en intern arbeidsgruppe som har vurdert ny faglig organisering av universitetet. 
Organisering. Dekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge - Oslo, Bergen og Tromsø - mener det er en forferdelig dårlig idé å legge ned Nord-Norges juridiske fakultet.  
Meninger · Rektorvalg. Rektorkandidat ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver tar til orde for at en «saktegående» lederstil ikke trenger å være negativ. 
Universitet. En uke etter Høgskolen i Oslo og Akershus har konkurrenten i Sørøst også fått levert inn sin søknad om å bli universitet. 
Doktorgrad. I fjor var 672 av 1.407 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler avlagt av kvinner. Dermed er kvinneandelen tilbake på 2013-nivå. 
Meninger · Styring. Ved ikkje å lytte til organisasjonen, men i staden å sjølv plukke styremedlemer utanfor akademia, er vel vona å få eit styre med sterkare lojalitet oppover enn nedover, skriv tidlegare rektor ved Høgskulen i Volda som kritiserer departementet for å styre sektoren for mykje.  
Meninger · Tromsø. Stipendiat Bjørn Løtveit mener at det er dumt å eksperimentere med «nye og interessante» løsninger uten å ha utredet konsekvensene på en tilfredsstillende måte. 
Testing. Universitetet i Oslo vil ikke levere nytt anbud på alderstesting for Utlendingsdirektoratet. Etiske hensyn har påvirket beslutningen, sier prorektor Ragnhild Hennum til Universitas. 
Meninger · Forskning. Hvordan kan vi ta vitenskapen tilbake fra dårlige gjennomarbeidede nettmagasiner, spør medisinprofessor Johanne Sundby i dette innlegget. 
Valg. Rune Keisuke Kosaka er tredje lederkandidat og én av åtte kandidater til fire plasser i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Internasjonalisering. Denne våren går studenter fra Norge, Russland og Finland på felles mastermodul for andre gang. Gjennom kurset får de ferdigheter i å håndtere mangfold i undervisningen — ved å lære om mangfold av hverandre. 
Meninger · Forskning. Dagens debatt om kvalitetsindikatorer i forskning er smal og mekanismestyrt, mener styret i Akademiet for yngre forskere. 
Flytting. Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet er skeptisk til opprettelsen av et nytt og stort kunnskapsdirektorat. Men hvis det først kommer ser hun gjerne at det blir plassert i Tromsø.  
Meninger ·  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo mener at det er et steg i feil retning å legge ned masterprogrammet i Peace and Conflict studies. 
Bachelor. Er du stressa for bacheloroppgaven? Her er professor Bernt Hagtvets beste tips til hvordan oppgaven din blir den beste. 
Meninger · Flytting. Regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser er omfattende. En rekke av disse arbeidsdplassene bør legges til Bergen, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen. 
Balanse. 4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det 2 av 11, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det akkurat like mange menn som kvinner. — Det var nok litt tilfeldig, sier rektor Berit Rokne. 
Meninger · Kvinnedag. Vi hadde lilla vegger på barneværelset og satt i barnevogn i demonstrasjonstog. Rosa og lysblått hørte ikke til vår verden. I dag er vi mødre. Og barneklærne er igjen rosa og lyseblå. 
Meninger · NSO. Lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Hans Christian Paulsen, vil at mer av organisasjonens aktivitet skal foregå andre steder enn i Oslo. 
Ny rektor. Øystein Thøgersen blir NHHs første ansatte rektor, og med konserndirektør i DNB, Kari Olrud Moen, som første eksterne styreleder.  
Meninger · Fusjon. Forskning viser at over halvparten av fusjonene i høyere utdanning feiler. Her er NOKUT-direktørens råd til de nygifte. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, sier OECD i ny rapport. 
Meninger · Rektorvalg. Rektorkandidat Svein Stølen følger opp Akademiet for yngre forskeres innlegg om karriereveier for økt forskningskvalitet fra lørdag. 
Effektivisering. Rektor Curt Rice vil effektivisere administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ber styret vedta et slankemål på minst 2,3 faglige årsverk per administrative ved høgskolen. 

Sider