Arkiv: februar 2017

Rektorvalg. Valgmøtene som UiT Norges arktiske universitet arrangerer fire steder i Nord-Norge ligger an til å bli heller tamme seanser. Bare én kandidat stiller til valg. 
Meninger · Blind klagesensur. Arve Hjelseth mener Sindre Dueland ikke griper hans hovedpoeng om blind klagesensur, nemlig at studentene med dette løper langt større risiko for å få dårligere karakter enn med med tidligere ordning. 
Meninger · Messebråk. Universitetet i Bergen tilbakeviser påstander fra Eivind Alstad fra Utdanningsmessene om at de farer med usannheter. Messene hans treffer ikke potensielle studenter godt nok, mener Oddrun Samdal. 
Varsling. En student ved Høgskolen i Oslo og Akershus har varslet om at han ble seksuelt trakassert av praksislæreren sin i en barnehage. Praksislæreren jobber fortsatt i barnehagen og høgskolen har fortsatt studenter i praksis der. 
Sverige. De svenske universitetene, Karolinska Institutet og Gõteborgs universitet har slåss om gunsten til avtroppende rektor på Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. Karolinska vant. 
Digitalisering. Med departementets velsignelse innfører Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og flere andre institusjoner krav om at studentene må ha egen bærbar pc. 
Messer. Mens messearrangøren trugar med søksmål, vil universiteta sjølv vurdere korleis dei skal bruke pengane sine. 
Rektorbråk. Ansatte ved Göteborgs universitet er rasende på både rektor på Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, og Karolinska Institutet. Nå ber de regjeringen om å gripe inn i «skandalen». 
Universitet. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus påberoper seg å være på nivå med NTNU og Universitetet i Oslo og dermed være kvalifisert som Norges neste universitet. 
Meninger · Lærer. For å få flere til å søke seg til lærerutdanning må man få på plass spesielle stimuli – f eks lønn, karakterkrav hjelper lite, skriver professor Karl Øyvind Jordell.  
Meninger · Messer. Styreleder for Utdanningsmessene, Eivind Alstad, mener Universitetet i Bergen jukser med statistikk og fakta i saken angående deltakelse på utdanningsmessene.   
Meninger · Samskipnad. Bruk av forkortelsen SiB er ikke inkluderende for studentene på Høgskulen på Vestlandet, skriver Knut Almås Anfinset i dette innlegget. 
Universitet i Bergen. 20 personar ønsker å bli vurdert for den nye premieringsordninga for god undervisning ved Universitetet i Bergen.  
Rektorbråk. Den svenske kunnskapsministeren, Helene Hellmark Knutsson, vil verken blande seg inn i eller kommentere rektorrekrutteringen ved svenske universiteter før saken eventuelt havner på statsrådens bord. 
HiOA-mistillit. Forslaget om mistillit mot William Sæbø fra hans kolleger i arbeidsutvalget ved Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus ble vedtatt med nødvendige to tredjedels flertall.  
Kvalitet. 34 av 35 utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie får kritikk fra NOKUT og må rette opp mangler innen 1. oktober. 
Studentvarsling. Flere høyere utdanningsinstitusjoner vil la studentene varsle om kritikkverdige saker på nett. Ikke alle lar dem være anonyme. 
Studentvalg. Bare to kandidater har så langt meldt seg til ledervervet for Studenttinget på Høgskulen på Vestlandet. 
UK. More than 328,000 students in the UK live at home to cut costs.
Styre. Kari Olrud Moen blir ny styreleder ved Norges handelshøyskole.
Likestilling. Universiteta i Bergen og Oslo får ikkje lov av Kunnskapsdepartementet til å kvotere inn gutar: Likestillingslova opnar ikkje for å særbehandle menn på same måte som kvinner. 
Meninger · Inkludering. Mistillitsforslaget som gikk gjennom torsdag kan ikke få stå som et eksempel til etterfølgelse. Vi kan ikke bli en bevegelse som stenger ute de som er annerledes, skriver Simen Eriksen. 
Meninger · Samfunn. Det er dyrt å investere i kunnskapssamfunnet, men det er dyrere å la være, skriver Norunn Tveiten Benestad og Kristin Vinje, stortingsrepresentanter for Høyre, i et tidlig utspill til valgkampen. 
Forskning. Norges idrettshøgskole er kåret til verdens fjerde beste idrettsuniversitet. Rektor Kari Bø sier det gjør henne stolt, og at det ikke er negativt å være utenfor pallen, for en gangs skyld.  
Meninger · Formidling. En overskrift skal ikke bare fortelle hva artikkelen handler om. Den må også vekke interesse og nysgjerrighet hos leserne. Men, en halsløs jakt på lesere kan gi overskrifter som irriterer, skriver Audun Farbrot. 
Strategi. I fire fiktive intervjuer forteller rektor Curt Rice hva slags universitet Høgskolen i Oslo og Akershus kan ha blitt i en tenkt framtid - 2024.  
Programforslag. Arbeiderpartiet vil vurdere å åpne for at Lånekassen kan finansierer utdanning også om studentene studerer under 50 prosent. Flere læresteder må også opprette studietilbud på kveldstid og i helgene, mener partiet.  
Studiebarometeret. Studentene tror ikke at digitalisering kan øke kvaliteten på utdanningen, ifølge årets studiebarometer. NTNU-professor Arne Krokan tror at studentene ikke vet hva de snakker om. NSO-leder er langt på vei enig med Krokan. 
Norske studenter. Norske studenter deltar i liten grad på faglige aktiviteter med internasjonale studenter og de svarer negativt på om internasjonale studenter beriker studiene. NOKUT tar forbehold om feilkilder.  
Meninger · Studiebarometer. Studentene ved Universitetet i Oslo har hatt en jevn økning fra 2014 til nå i tidsbruk på studiene, skriver rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar til Studiebarometeret.  

Sider